Νέα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτικής μεταφορών της Ε.Ε.

telecom_sΤην ευκαιρία για ένα σύστημα μεταφορών, όπου τα ατυχήματα είναι σπάνια, η κυκλοφορία ρέει ομαλά, ακόμη και τις ώρες αιχμής, οι χρόνοι είναι αξιόπιστοι και η πληροφόρηση εύκολα προσβάσιμη και ακριβής, παρέχουν τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS). Η εξάπλωση των εφαρμογών ITS, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής, περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια, το οποίο επιδιώκει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της ασφάλειας των οχημάτων μέσω της τεχνολογικής προόδου, τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και της εντατικοποίησης της χρήσης των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ICT).Η χρήση των ITS στις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη παραμένει, ωστόσο, άνιση. Η Επιτροπή, κατά την έναρξη του σχεδίου δράσης των ITS, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συνονθύλευμα εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δράσεων, που επιβραδύνουν τη συνολική ανάπτυξη και αδυνατούν να παρέχουν απρόσκοπτα υπηρεσίες. Ζητήματα, όπως η πρόσβαση των δεδομένων, η διαλειτουργικότητα και τα κοινά πρότυπα, χρήζουν περαιτέρω συζήτησης.

Τα παραπάνω ζητήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της άτυπης συνάντησης των υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε. και του Συνεδρίου για την Ημέρα Οδικής Ασφάλειας (9 Μαΐου), που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας. Στη διάρκεια του διημέρου, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εμπειρογνώμονες, ενδιαφερόμενα μέρη και ιθύνοντες συναντήθηκαν, προκειμένου να ανταλλάξουν τεχνογνωσία, να προτείνουν βασικές δράσεις και να συζητήσουν καλές πρακτικές, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες για την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών πολιτικών για τις μεταφορές.

Χρηματοδότηση
Από τη συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία είναι σήμερα η πιο σημαντική πηγή χρηματοδότησης της Ε.Ε. για τα έργα και τις πολιτικές στον τομέα των μεταφορών. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ε.Ε. τα κεφάλαια αυτά διατίθενται για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών και ως εκ τούτου την επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού σύγκλισης και εδαφικής συνοχής.

Επιπλέον, η χρηματοδοτική στήριξη της Ε.Ε. για τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος διατίθεται και στο πλαίσιο της πολιτικής TEN-Τ, μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου CEF - Connecting Europe, εξασφαλίζοντας €26 δις για την περίοδο 2014-2020, ενώ το πρόγραμμα Horizon 2020 για το 2014 και 2015, αναμένεται να προσδιορίσει τις καινοτόμες πολιτικές και τεχνολογίες, που απαιτούνται για τη μετάβαση προς τις έξυπνες υποδομές και τα έξυπνα οχήματα.

Τέλος, καινοτόμα προγράμματα χρηματοδότησης, όπως οι συμπράξεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), αποτελούν μια εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό οικονομικό μοντέλο των δημόσιων δαπανών για την κατασκευή νέων υποδομών, τη διατήρηση των υφιστάμενων και την παροχή διαφόρων νέων υπηρεσιών.

Νατάσα Φραγκούλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ