Νέα

Διευκολύνσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

e-commercenew

Ώθηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο επιχειρεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκολύνοντας την πρόσβαση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. Τμήμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τόνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου και κυρίως των online διασυνοριακών συναλλαγών εντός της Ε.Ε., αποτελεί η αποτελεσματικότερη και φθηνότερη αποστολή δεμάτων. Σήμερα, το 62% των επιχειρήσεων, που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, δηλώνουν ότι το υπερβολικά υψηλό κόστος αποστολής δεμάτων αποτελεί εμπόδιο. Επιπλέον, η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων e-shoppers (85%) δηλώνει ότι η τιμή παράδοσης των προϊόντων αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για τις online αγορές.

Δημόσια Διαβούλευση για τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων - Το 62% των επιχειρήσεων, που προσπαθούν να κάνουν πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, θεωρούν εμπόδιο το υπερβολικά υψηλό κόστος αποστολής δεμάτωνΣε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων, που αφορούν αγορές μέσω Διαδικτύου στην Ε.Ε., η οποία θα διαρκέσει έως τις 29 Ιουλίου 2015. Ειδικότερα, η διαβούλευση αφορά τις αποστολές πακέτων και δεμάτων από μια επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή - ιδιώτη (B2C) και απευθύνεται σε επιχειρήσεις λιανικής με ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) ή/και φυσικό κατάστημα, σε καταναλωτές, δημόσιους φορείς (π.χ. δημόσιες ή ανεξάρτητες αρχές, εμπορικά επιμελητήρια, ενώσεις καταναλωτών, ΜΚΟ, ερευνητικά ιδρύματα, συνδικαλιστικοί φορείς) και στους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης (ταχυδρομικές επιχειρήσεις και εταιρίες ταχυμεταφορών, διαμεσολαβητές παράδοσης, εταιρίες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας)

Η δημόσια διαβούλευση διεξάγεται στο πλαίσιο της ραγδαίας αύξησης των διασυνοριακών υπηρεσιών παράδοσης λόγω της άνθησης του ηλεκτρονικού εμπορίου και σύμφωνα με τους στόχους για την ανάπτυξη της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς τα χαρακτηριστικά και το κόστος παράδοσης είναι μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων, που απασχολούν τόσο τους καταναλωτές, όσο και τους ηλεκτρονικούς εμπόρους.

Κατακερματισμός
Σήμερα, οι διαφορετικές νομοθεσίες των κρατών - μελών λειτουργούν ως εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των online διασυνοριακών συναλλαγών εντός της Ε.Ε. Εκτιμάται ότι η θέσπιση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου θα αποτελούσε κίνητρο για έξι στις δέκα ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ποσοστό 57%) προκειμένου να δοκιμάσουν ή να επεκτείνουν τις δυνάμεις τους στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το όφελος για τους καταναλωτές από την τόνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου εντός της Ε.Ε., με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων, θα μεταφραζόταν  - σε ετήσια βάση - σε € 11,7 δις.

Σήμερα, πάντως, αν και το ήμισυ των Ευρωπαίων καταναλωτών πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές, μόνο το 15% προβαίνει σε αγορές μέσω του Διαδικτύου από πωλητή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. Αυτό, κατά την Επιτροπή, δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη, τη στιγμή που, για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις τα έξοδα παράδοσης υπερβαίνουν την πραγματική τιμή ενός προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι ότι σήμερα, μόλις, το 7% των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων εταιρειών κάνει διασυνοριακές ηλεκτρονικές πωλήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ