Νέα

Ευρωπαϊκή πύλη διαλειτουργικότητας για εφαρμογές ιχνηλάτησης

laptop_people

Ένα ισχυρό τεχνολογικό εργαλείο ενεργοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου του COVID-19. Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες, που προσφέρουν οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών εγγύτητας και αποστολής ειδοποιήσεων, η Επιτροπή δημιουργεί μια πύλη διαλειτουργικότητας συνδέοντας τις εθνικές εφαρμογές.

 

Πανευρωπαϊκή πύλη διαλειτουργικότητας, που συνδέει τις εθνικές εφαρμογές ιχνηλάτησης σε όλη την Ε.Ε., εγκαινίασε η ΈνωσηΣτο πλαίσιο της καταπολέμησης του κορωνοϊού, τα περισσότερα κράτη - μέλη έχουν δημιουργήσει ή προγραμματίζουν να δημιουργήσουν, εθνικές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων. Η πύλη διαλειτουργικότητας έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας των κρατών για τις τεχνικές προδιαγραφές παροχής μιας ευρωπαϊκής λύσης. Στόχος να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του λογισμικού παρασκηνίου (backend) των εθνικών εφαρμογών στη βάση μιας αποκεντρωμένης αρχιτεκτονικής.

 

Η υπηρεσία αυτή καλύπτει σχεδόν όλες αυτές τις εφαρμογές, που έχουν δημιουργηθεί στην Ε.Ε. Αναπτύσσεται και υλοποιείται από την T-Systems και την SAP. Θα λειτουργεί από το κέντρο δεδομένων της Επιτροπής στο Λουξεμβούργο και, αφού δοκιμαστεί, θα αρχίσει να λειτουργεί τον Οκτώβριο.

 

Διασυνοριακό επίπεδο

Με την πύλη - μια ψηφιακή υποδομή που καθιστά δυνατή τη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ των διακομιστών παρασκηνίου των εθνικών εφαρμογών - εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών και σε διασυνοριακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, οι χρήστες θα χρειαστεί απλώς να εγκαταστήσουν μία εφαρμογή και θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν αν έχουν διαγνωστεί θετικοί/θετικές ή να λαμβάνουν ειδοποίηση, ακόμη κι αν ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

 

Η πύλη θα λαμβάνει και θα διαβιβάζει με αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ των εθνικών εφαρμογών αυθαίρετα αναγνωριστικά, ώστε να ελαχιστοποιεί τον όγκο των ανταλλασσόμενων δεδομένων, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση δεδομένων από τους χρήστες. Η πύλη δεν θα χειρίζεται καμία άλλη πληροφορία εκτός από τις αυθαίρετες κλείδες που δημιουργούνται από τις εθνικές εφαρμογές.

 

Οι πληροφορίες, που ανταλλάσσονται, είναι ψευδωνυμοποιημένες, κρυπτογραφημένες, περιορίζονται στο ελάχιστο και αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την ιχνηλάτηση κρουσμάτων και δεν θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση μεμονωμένων προσώπων.

 

Ψηφιακές λύσεις

Από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πανδημία του κορωνοϊού, τα κράτη - μέλη, με τη στήριξη της Επιτροπής, αξιολογούν διαρκώς τις ψηφιακές λύσεις αντιμετώπισης της κρίσης από τη σκοπιά της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων.

 

“Οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών, εφόσον συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της Ε.Ε. και είναι καλά συντονισμένες, μπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο σε όλες τις φάσεις διαχείρισης της κρίσης, ιδίως αυτήν την περίοδο, που οι περισσότερες χώρες αίρουν σταδιακά τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης”, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Εργαλειοθήκη

Τα κράτη - μέλη του δικτύου eHealth, με την υποστήριξη της Επιτροπής, ανέπτυξαν μια εργαλειοθήκη σχετικά με τη χρήση εφαρμογών για κινητές συσκευές με σκοπό την ιχνηλάτηση επαφών και την αποστολή ειδοποιήσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας. Η εργαλειοθήκη αποτελεί τμήμα μιας κοινής προσέγγισης για τη στήριξη της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής.

 

Για να εξασφαλιστεί ότι οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων θα λειτουργούν και σε διασυνοριακό επίπεδο, τα κράτη - μέλη, με την υποστήριξη της Επιτροπής, συμφώνησαν σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για τη διαλειτουργικότητα τον Μάιο και σχετικά με μια σειρά τεχνικών προδιαγραφών τον Ιούνιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ