Νέα

Σε συνδεδεμένα οχήματα, “έξυπνη” υγεία, ΙοΤ και κυβερνοασφάλεια δίνει έμφαση η Ε.Ε.

Έξι πρόσθετες στρατηγικές αλυσίδες αξίας, στις οποίες θα πρέπει να εστιαστεί η βιομηχανική πολιτική της Ε.Ε. και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την τεχνολογία, ανέδειξε χθες η Ένωση. Στόχος της Ένωσης είναι να τονώσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και τον ηγετικό της ρόλο, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε έξι στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς: συνδεδεμένα, καθαρά και αυτόνομα οχήματα, τεχνολογίες και συστήματα υδρογόνου, “έξυπνη” υγεία, βιομηχανικό Internet of Things, βιομηχανία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και κυβερνοασφάλεια.

Συστάσεις της Ε.Ε. για την υποστήριξη του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης σε έξι στρατηγικούς επιχειρηματικούς τομείςΧθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις συστάσεις από την ομάδα εμπειρογνωμόνων, το “στρατηγικό φόρουμ για τα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος”, οι οποίες αφορούν τους παραπάνω έξι τομείς. “Επενδύοντας από κοινού στα βιομηχανικά ισχυρά σημεία και τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης, η Ε.Ε. μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς και τις περιφέρειες, ενώ παράλληλα ενισχύει τον ρόλο της στην παγκόσμια σκηνή”, είναι το σκεπτικό της Επιτροπής.


“Η ενιαία αγορά μας, μια από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο, αποτελεί μοναδικό εφαλτήριο για τη βιομηχανία μας για τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να αξιοποιήσουμε αυτό το πλεονέκτημα στο μέγιστο, πρέπει να επενδύσουμε συλλογικά ώστε να είμαστε πρωτοπόροι στην τεχνολογική ανάπτυξη. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά σε τομείς, όπως οι μπαταρίες, η ανακύκλωση των πλαστικών και η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων. Αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Σ' αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζω τις σημερινές συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων για έξι πρόσθετες στρατηγικές αξιακές αλυσίδες στις οποίες θα πρέπει να εστιαστεί η βιομηχανική πολιτική της Ε.Ε.” σχολίασε η κυρία Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, αρμόδια Επίτροπος για θέματα εσωτερικής αγοράς, βιομηχανίας, επιχειρηματικότητας και ΜμΕ. 

Οριζόντιες δράσεις
Η έκθεση, πέρα από τις ειδικές συστάσεις για καθεμία από τις αξιακές αλυσίδες, προσδιορίζει επίσης οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις:

Συγκέντρωση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. H Ε.Ε. θα πρέπει να συντονίσει αυτές τις κοινές επενδύσεις, με πρωταρχικό στόχο τη βιομηχανική ανάπτυξη και την εμπορική εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών.

Εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς μέσω κανονισμών και νέων προτύπων.

Χαρτογράφηση και ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων σε όλες τις αξιακές αλυσίδες.

Ενίσχυση του δυναμισμού των συστημάτων καινοτομίας στην Ευρώπη, με έμφαση στα περιφερειακά πλεονεκτήματα και στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Καθιέρωση μιας διαδικασίας διακυβέρνησης για την παρακολούθηση των τεχνολογικών και βιομηχανικών μεταβολών, τον εντοπισμό των αναδυόμενων στρατηγικών αξιακών αλυσίδων και την αξιολόγηση της προόδου των εργασιών σχετικά με αυτές τις αξιακές αλυσίδες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ