Νέα

Νέες ρυθμίσεις για τη φορητότητα στην κινητή και σταθερή τηλεφωνία

mobileman

Τις υφιστάμενες - ακόμη και σήμερα - στρεβλώσεις, που αφορούν στη φορητότητα αριθμών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, επιχειρεί να αντιμετωπίσει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Σε αυτό το πλαίσιο, η ρυθμιστική Αρχή έθεσε από χθες σε ισχύ νέες ρυθμίσεις, με στόχο να επιλυθούν προβλήματα, που είχαν εντοπισθεί στην προηγούμενη διαδικασία. Τα προβλήματα σχετίζονται, για παράδειγμα, με την αποστολή προσφορών στον συνδρομητή, ακόμη και μετά την υλοποίηση της φορητότητας, με αποτέλεσμα ο συνδρομητής, σε περίπτωση που αποφάσιζε τελικά να παραμείνει στην υφιστάμενη εταιρεία, να λαμβάνει λογαριασμό από δύο επιχειρήσεις και να επιβαρύνεται με τέλη πρόωρης λήξης σύμβασης.

Σε ισχύ από χθες νέοι κανόνες, προκειμένου να διορθωθούν στρεβλώσεις στην ελληνική αγοράΣύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, ο συνδρομητής σε περίπτωση που έχει συνάψει σύμβαση είτε από απόσταση (τηλεφωνικά, μέσω Διαδικτύου ή fax), είτε εκτός καταστήματος (μέσω αντιπροσώπου της εταιρείας στο χώρο του), έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αζημίως και χωρίς εξηγήσεις. Συνεπώς, έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την αίτηση φορητότητας αριθμού που έχει υποβάλει. Οι παραπάνω δυνατότητες ισχύουν για διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως γνωστοποίησε χθες η ανεξάρτητη Αρχή, με τις νέες ρυθμίσεις η αίτηση φορητότητας προωθείται στον υφιστάμενο πάροχο μετά από την πάροδο των 14 ημερών, οπότε και ξεκινά η διαδικασία υλοποίησής της. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής επιθυμεί το αίτημα να υλοποιηθεί νωρίτερα από τις 14 ημέρες, πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στη νέα εταιρεία.

Άρνηση
Πάντως, η εταιρεία κινητής ή σταθερής έχει το δικαίωμα είτε να μην κάνει αποδεκτό το αίτημα, είτε να ζητήσει από τον συνδρομητή γραπτή δήλωση ότι αποδέχεται να απωλέσει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Στην περίπτωση αυτή, ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα, μέχρι την ενεργοποίηση της υπηρεσίας σε νέα εταιρεία και εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των 14 ημερών, να υποβάλει αίτηση ακύρωσης της φορητότητας.

Ο συνδρομητής για να ακυρώσει τη φορητότητα, πρέπει να αποστείλει σχετική αίτηση αποκλειστικά στην εταιρία στην οποία είχε υποβάλει το αίτημα φορητότητας και με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που διαθέτει η εταιρία για τον σκοπό αυτό.

Επισημαίνεται ότι εάν η σύμβαση έχει συναφθεί σε κατάστημα της εταιρείας, ο συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει και συνεπώς, δεν μπορεί να ακυρώσει αίτηση φορητότητας αριθμού.

Συστάσεις
Με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις, η ΕΕΤΤ συστήνει στους συνδρομητές, πριν υποβάλουν αίτηση φορητότητας και συνάψουν νέα σύμβαση με εταιρεία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να έχουν υπόψη τα ακόλουθα:

“- Σε περίπτωση διακοπής σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν από τη λήξη της, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τέλος λόγω πρόωρης λήξης. Ανατρέξτε στη σύμβασή σας για τους σχετικούς όρους.

Κάντε έρευνα αγοράς για τις υπηρεσίες/προγράμματα που σας ενδιαφέρουν, ζητώντας σχετικές προσφορές από την υφιστάμενη και άλλες εταιρίες.

- Αξιολογήστε προσεκτικά τις προσφορές με βάση τις ανάγκες σας, πριν επιλέξετε εταιρεία και συνάψετε νέα σύμβαση.

- Υποβάλετε την αίτηση φορητότητας αριθμού, παράλληλα με τη σύναψη σύμβασης, σε περίπτωση που επιλέξετε νέα εταιρεία”.

“Η νέα διαδικασία διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό, προς όφελος των καταναλωτών”, σχολιάζει η ΕΕΤΤ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ