Νέα

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις των δήμων για δωρεάν Wi-Fi σε δημόσιους χώρους

wifipeople1

Ξεκινά, σήμερα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από δήμους όλης της Ευρώπης για την απόκτηση σημείων hotspot, που θα εξασφαλίσουν σταδιακά στους Ευρωπαίους δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους μέσω WiFi. Πρόκειται για την έναρξη της εμβληματικής πρωτοβουλίας WiFi4EU, στο πλαίσιο της οποίας οι δήμοι της Ευρώπης μπορούν να λάβουν χρηματοδοτήσεις για τη δημιουργία σημείων παροχής δωρεάν πρόσβασης σε ασύρματο Διαδίκτυο.

“Στον αέρα” η πρώτη από τις πέντε συνολικά προσκλήσεις, που θα δημοσιευθούν μέχρι το 2020, για το WiFi4EUΗ πρώτη πρόσκληση για δημοτικές αιτήσεις “'ανοίγει” σήμερα και μέσω αυτής περίπου 1.183 δήμοι θα λάβουν ένα κουπόνι WiFi4EU, αξίας €15.000, για τη χρηματοδότηση εξοπλισμού Wi-Fi και την εγκατάσταση του σε δημόσιους χώρους. Αφού λάβουν το κουπόνι, οι δήμοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην εγκατάσταση, ώστε να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες Wi-Fi, δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις, για τουλάχιστον τρία χρόνια.


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήδη πάνω από 17.000 δήμοι έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα. Για την τελική επιλογή θα τηρηθεί σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή μεταξύ των κρατών - μελών, κάθε χώρα θα μπορεί να αποκτήσει τουλάχιστον 15 και το πολύ 95 κουπόνια.

Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα WiFi4EU προσφέρει στους δήμους κουπόνια αξίας €15.000, για να εγκαταστήσουν σημεία Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, δημόσια πάρκα και πλατείες. Συνολικά, θα διατεθούν €120 εκατ. από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. μέχρι το 2020 για τη χρηματοδότηση του εξοπλισμού σε έως και 8.000 δήμους σε όλα τα κράτη - μέλη, καθώς και στη Νορβηγία και την Ισλανδία. Να σημειωθεί ότι το κόστος συντήρησης του δικτύου θα καλύψουν οι δήμοι.

Διασφαλίζοντας γεωγραφική ισορροπία, η Επιτροπή θα ανακοινώσει τους 1.000 δήμους, που θα λάβουν χρηματοδότηση μέσω της πρώτης πρόσκλησης. Κατά τα επόμενα δύο έτη, θα δημοσιευτούν τέσσερις ακόμη προσκλήσεις WiFi4EU.

Τα χρηματοδοτούμενα από την πρωτοβουλία WiFi4EU δίκτυα θα είναι δωρεάν, απαλλαγμένα από διαφημίσεις και δεν θα συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα σημεία Wi-Fi θα εγκατασταθούν από εταιρεία, η οποία θα πληρωθεί από τον δήμο μέσω κουπονιού WiFi4EU. Χρηματοδότηση θα παρασχεθεί μόνο σε δίκτυα που δεν επικαλύπτουν ιδιωτική ή δημόσια δωρεάν παροχή πρόσβασης που ήδη υπάρχει και έχει παρόμοια ποιότητα στον ίδιο δημόσιο χώρο.

Επιλέξιμοι δήμοι
Αίτηση για κουπόνι WiFi4EU μπορούν να υποβάλουν οι δήμοι (ή αντίστοιχοι φορείς τοπικής διοίκησης) και οι ενώσεις δήμων. Κάθε δήμος μπορεί να λάβει μόνο ένα κουπόνι καθ' όλη τη διάρκεια της πρωτοβουλίας. Ως εκ τούτου, δήμοι που έχουν επιλεγεί να λάβουν κουπόνι στο πλαίσιο συγκεκριμένης πρόσκλησης δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε μεταγενέστερες προσκλήσεις. Ωστόσο, εκείνοι, που υπέβαλαν αίτηση και δεν έλαβαν κουπόνι, μπορούν να δοκιμάσουν ξανά.

Για την πρώτη πρόσκληση, ο αριθμός κουπονιών ανά χώρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 8% του προϋπολογισμού της πρόσκλησης. Κάθε χώρα θα λάβει τουλάχιστον 15 κουπόνια, εάν υποβάλει τουλάχιστον 15 αιτήσεις, ενώ κάθε κουπόνι είναι αξίας €15.000.

Ο κάθε δήμος πρέπει να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας του σημείου Wi-Fi εντός 18 μηνών από τη χορήγηση του κουπονιού. Οι δήμοι είναι εκείνοι που αποφασίζουν σε ποια “κέντρα δημόσιας ζωής” θα εγκατασταθούν τα σημεία WiFi4EU. Κάθε δήμος, που θα λάβει κουπόνι, θα πρέπει να συνάψει σύμβαση με εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi της επιλογής του για την εγκατάσταση του εξοπλισμού σημείων Wi-Fi. Οι δήμοι θα μπορούν, επίσης, να επιλέγουν ελεύθερα τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου, ο οποίος θα μπορούσε να είναι και η ίδια η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi. Το δίκτυο Wi-Fi θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες Διαδικτύου υψηλής ποιότητας με ταχύτητα τουλάχιστον 30 Mbps.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ