Νέα

Το Λοuξεμβούργο εναντίον της Ε.Ε. στην υπόθεση της Amazon

amazonpeople

Εναντίον της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είχε ζητήσει τον Οκτώβριο από την Amazon να καταβάλει €250 εκατ. στο Λουξεμβούργο ως “οφειλόμενους φόρους”, θα κινηθεί η χώρα. “Η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου αποφάσισε να ασκήσει έφεση στην απόφαση της Επιτροπής για την υπόθεση Amazon”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με την οποία η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου απορρίπτει την κατηγορία ότι προσέφερε “επιλεκτικό πλεονέκτημα” στον αμερικανικό όμιλο.

Η χώρα θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, που ζητά από την Amazon να καταβάλει €250 εκατ. σε “οφειλόμενους φόρους”“Η έφεση, στόχος της οποίας είναι η νομική σαφήνεια, δεν αντίκειται στη δέσμευση της χώρας υπέρ της δημοσιονομικής διαφάνειας και της καταπολέμησης των επιζήμιων δημοσιονομικών πρακτικών”, αναφέρει η ίδια ανακοίνωση.


Η Ε.Ε., εδώ και καιρό, έχει δώσει σαφέστατα δείγματα των προθέσεων της να βάλει τάξη επί του ευρωπαϊκού εδάφους όσον αφορά τη φορολογική - και όχι μόνο - στρατηγική πολυεθνικών της τεχνολογίας. Αντίστοιχη περίπτωση με αυτήν της Amazon στο Λουξεμβούργο, είναι αυτή της Apple στην Ιρλανδία: η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιρλανδία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με το σκεπτικό ότι δεν ανέκτησε από την Apple παράνομη κρατική ενίσχυση ύψους έως €13 δις, όπως απαιτούσε σχετική απόφαση της Επιτροπής.

Σε ό,τι αφορά στην πρώτη περίπτωση, αυτήν της Amazon, η Επιτροπή, μετά από πολυετή έρευνα, αποφάνθηκε ότι το Λουξεμβούργο χορήγησε στην εταιρεία αθέμιτα φορολογικά πλεονεκτήματα στην, ύψους περίπου €250 εκατ., καλώντας τη χώρα να ανακτήσει τα εν λόγω κεφάλαια. Στην υπόθεση της Amazon, η Επιτροπή αποφάσισε ότι, βάσει των κανόνων της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων, η στάση του Λουξεμβούργου έναντι της Amazon είναι παράνομη, διότι επέτρεψε στην εταιρεία να καταβάλλει σημαντικά λιγότερους φόρους απ’ ό,τι οι άλλες επιχειρήσεις. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με την Επιτροπή, σχεδόν τα τρία τέταρτα των κερδών της Amazon παρέμειναν αφορολόγητα, με άλλα λόγια, επιτράπηκε στην εταιρεία να καταβάλλει τέσσερις φορές λιγότερο φόρο απ’ ό,τι άλλες τοπικές εταιρείες, που υπόκεινται στους ίδιους εθνικούς φορολογικούς κανόνες.

 

Έρευνα

Το πόρισμα της Επιτροπής ήρθε κατόπιν έρευνας, που δρομολογήθηκε τον Οκτώβριο του 2014. Σύμφωνα με αυτό, με φορολογική απόφαση που το Λουξεμβούργο εξέδωσε το 2003 και παρέτεινε το 2011, μειώθηκε ο φόρος που καταβάλλει η Amazon στο Λουξεμβούργο χωρίς βάσιμη αιτιολόγηση. Η φορολογική απόφαση επέτρεψε στην Amazon να μεταφέρει τη συντριπτική πλειονότητα των κερδών της από μια εταιρεία του ομίλου Amazon, που υπόκειται σε φόρο στο Λουξεμβούργο (την Amazon EU), σε εταιρεία που δεν υπόκειται σε φόρο (την Amazon Europe Holding Technologies). Συγκεκριμένα, η φορολογική απόφαση ενέκρινε την καταβολή δικαιωμάτων από την Amazon EU στην Amazon Europe Holding Technologies, γεγονός που μείωσε σημαντικά τα φορολογητέα κέρδη της Amazon EU.

 

Υποθέσεις

Από τον Ιούνιο του 2013, η Επιτροπή διερευνά τις πρακτικές ευνοϊκών φορολογικών συμφωνιών που εφαρμόζουν τα κράτη - μέλη. Το Δεκέμβριο του 2014, επέκτεινε τη διερεύνηση σε όλα τα κράτη μέλη.

Τον Οκτώβριο του 2015, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες χορήγησαν επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα στη Fiat και στη Starbucks, αντίστοιχα. Τον Ιανουάριο του 2016, αποφάνθηκε ότι τα επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα που χορηγεί το Βέλγιο σε τουλάχιστον 35 πολυεθνικές εταιρείες, κυρίως από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του φορολογικού συστήματος “πλεοναζόντων κερδών” είναι παράνομα, βάσει των κανόνων της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων. Τον Αύγουστο του 2016, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ιρλανδία χορήγησε αθέμιτα φορολογικά πλεονεκτήματα έως €13 δις στην Apple. Βρίσκονται, επίσης, σε εξέλιξη δύο διεξοδικές έρευνες της Επιτροπής, για τη McDonald's και τη GDF Suez (νυν Engie) στο Λουξεμβούργο, καθώς η Επιτροπή ανησυχεί ότι οι ευνοϊκές φορολογικές αποφάσεις τύπου “tax ruling” ενδέχεται να θέσουν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων.

Οι κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις απαιτούν, καταρχήν, την ανάκτηση των μη συμβιβάσιμων κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να αρθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού που προκάλεσαν οι ενισχύσεις. Δεν προβλέπουν, ωστόσο, πρόστιμα και η ανάκτηση δεν έχει το χαρακτήρα επιβολής ποινής. Απλώς, αποκαθιστά την ίση μεταχείριση με τις άλλες εταιρείες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ