Προνόμια Μελών

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) διαχρονικά από την ίδρυσή του, το 1995:

 • Αποτελεί τη φωνή του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας
 • Διαμορφώνει προτάσεις για το παρόν και το μέλλον των επιχειρήσεων Ψηφιακής Τεχνολογίας
 • Είναι ο θεσμικός συνομιλητής και εταίρος της πολιτείας με κεντρική στόχευση αλλά και βασικό στρατηγικό άξονα την προώθηση της τάχιστης αξιοποίησης της τεχνολογίας για την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
 • Συμμετέχει στη διαμόρφωση κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής

Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργήσει εξειδικευμένες επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν οι εταιρείες-μέλη του και οι οποίες, μέσα από τις τακτικές συνεδριάσεις τους, διαμορφώνουν αντίστοιχες θέσεις και προτάσεις προασπίζοντας τα αιτήματα και τα συμφέροντα του κλάδου και των επιχειρήσεων ψηφιακής τεχνολογίας.

Οι επιτροπές του ΣΕΠΕ (περίοδος 2023-2025) είναι οι εξής:

 • Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
 • Επιτροπή Ψηφιακής Οικονομίας

Λειτουργούν, επίσης, Ομάδες Εργασίας για τα εξής θέματα:
Ηλεκτρονικά Βιβλία MyData, Πνευματικά Δικαιώματα, Ψηφιακή Κάρτα, Μετασχηματισμός ΟΤΑ, Ανθρώπινο Δυναμικό, Δημόσιες Συμβάσεις 

Γίνετε μέλος του ΣΕΠΕ και με ενεργή συμμετοχή στα δρώμενα και στις Επιτροπές

 • η φωνή σου αποκτά δύναμη και απήχηση στο δημόσιο διάλογο και στα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • έχεις σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης στην Ελλάδα και διεθνώς
 • συμμετέχεις ενεργά στη διαμόρφωση θέσεων και πολιτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

Η Ισχύς εν τη Ενώσει

Παράλληλα, ο ΣΕΠΕ ήδη ηγείται μιας προσπάθειας για την αντιμετώπιση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων στη χώρας μας αλλά και την κάλυψη του κενού σε ειδικούς ΤΠΕ στην Ελλάδα, στηρίζοντας τον άμεσο ψηφιακό μετασχηματισμό της εθνικής οικονομίας. 

Γίνετε μέλος του ΣΕΠΕ και διαμόρφωσε το μέλλον της τεχνολογίας!

Ο ΣΕΠΕ προσφέρει στα μέλη του την ευκαιρία να δικτυώνονται με φορείς, διαμορφωτές γνώμης, διακεκριμένους επαγγελματίες του κλάδου, να μοιράζονται απόψεις και τεχνογνωσία και να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις.

Οφέλη:

 • Ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις του ΣΕΠΕ και των μελών του και αντίστοιχα δυνατότητα αξιοποίησης του δικτύου του ΣΕΠΕ για κοινοποίηση εταιρικών νέων
 • Παρουσίαση εταιρικού προφίλ, δημοσίευση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων των μελών στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ
 • Πρόσβαση σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις και δεδομένα που προκύπτουν από τις τρέχουσες νομοθεσίες και ρυθμίσεις της αγοράς
 • Συμμετοχή σε δράσεις, θεσμικές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις του συνδέσμου
 • Συμμετοχή στο μεγαλύτερο ετήσιο θεσμικό Συνέδριο για την ψηφιακή οικονομία «digital economy forum»
 • Πρόσβαση σε στοχευμένες μελέτες που τεκμηριώνουν και προτείνουν πολιτικές
 • Εκπροσώπηση στον Digital Europe (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιομηχανίας Ψηφιακής Τεχνολογίας) και στον WITSA (Παγκόσμιος Σύνδεσμος Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας)
 • Συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη διαμόρφωση πολιτικών, που στοχεύουν στην ανάπτυξη στης ψηφιακής τεχνολογίας στην χώρα με οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία και στην προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου

Είμαστε η φωνή για την καινοτομία. Υποστηρίζουμε την οικονομία της καινοτομίας και καταπολεμούμε νόμους και κανόνες που καθυστερούν, περιορίζουν ή απαγορεύουν την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού και νομικού πλαισίου, φιλικό προς τη καινοτομία και την ψηφιακή τεχνολογία.