Άρθρα & Συνεντεύξεις

Άρθρο της Προέδρου ΔΣ ΣΕΠΕ, κυρίας Γιώτας Παπαρίδου στο Netweek

paparidou_article

Ο κυκλώνας της πανδημίας covid-19 έχει επηρεάσει τις παγκόσμιες και τοπικές οικονομίες και κοινωνίες. Αμφισβήτησε και άλλαξε δραστικά τον τρόπο που εργαζόμαστε, μετακινούμαστε, κοινωνικοποιούμαστε, σκεφτόμαστε και ζούμε. Ταυτόχρονα, όμως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίση της πανδημίας έφερε στο παγκόσμιο προσκήνιο την αναγκαιότητα της άμεσης ψηφιοποίησης κάθε τομέα της οικονομίας, της Πολιτείας, αλλά - σε μεγάλο βαθμό - και κάθε πτυχής της ζωής μας. Η πανδημία λειτούργησε καταλυτικά και στη χώρα μας, ώστε να επιταχυνθούν οι εξελίξεις στην κατεύθυνση μίας σύγχρονης ψηφιακής Ελλάδας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιήσαμε ένα ψηφιακό “σπριντ” χωρίς προηγούμενο, προτάσσοντας την ψηφιακή τεχνολογία ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης και ευημερίας.


Παράλληλα, η  βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας πάλεψε, στάθηκε όρθια και παρείχε ζωτικής σημασίας στήριξη και στην κοινωνία και στην οικονομία. Ο κλάδος διατηρεί ένα ισχυρό αποτύπωμα, με περισσότερες από 4.600 επιχειρήσεις, 260.000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και κύκλο εργασιών €13,3 δισ. το 2021, κάτι που αντιστοιχεί περίπου στο 8% του ΑΕΠ. Την ίδια στιγμή, η αναπτυξιακή δυναμική της ψηφιακής βιομηχανίας για τη χώρα είναι σαφώς ενισχυμένη και σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της μελέτης που έκανε η Deloitte για τον ΣΕΠΕ, έχει επισπεφτεί, προσδοκώντας να ανακάμψουμε πλήρως μέχρι το 2025, επανερχόμενοι στο επίπεδο που είμασταν πριν την άνευ προηγουμένου δεκαετή κρίση.


Στο πλαίσιο αυτό, είναι στρατηγικής σημασίας να κινηθούμε άμεσα σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

Την τάχιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, τόσο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσο και του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021 - 2027, αλλά και όλων των υπόλοιπων εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων.  Ένα στοίχημα, το οποίο απαιτεί την άμεση ψηφιοποίηση των διαδικασιών, προσδίδοντας ευελιξία, αποτελεσματικότητα και γρήγορη ωρίμανση και υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής για τη χώρα.  Η επιτάχυνση σημαντικών έργων ψηφιακής διακυβέρνησης / προϋποθέσεων για τη βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλες τις ηλικίες είναι βασικές παράμετροι για μια σύγχρονη ψηφιακή Πολιτεία.

Παράλληλα, η χώρα οφείλει να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις, με κίνητρα για την τεχνολογική καινοτομία, για τις νέες αλλά και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν και επενδύουν σε έρευνα και καινοτομία, ώστε να δημιουργηθούν στη χώρα κέντρα καινοτομίας (R&D Hubs). Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να προσελκύσει επενδύσεις, δημιουργώντας τις βάσεις για τον εκσυγχρονισμό όλων των κλάδων της οικονομίας. 

Τρίτον, η ανάγκη της ενεργής υποστήριξης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ. Η προβολή και ανάδειξη συνολικά του “Brand Ελλάδα” από την οικονομική διπλωματία και τον ΣΕΠΕ, με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μακροχρόνιας διεθνούς εκστρατείας προβολής της ψηφιακής βιομηχανίας είναι κρίσιμη συνιστώσα για την περαιτέρω ανάπτυξη ενός παγκοσμίως καταξιωμένου κλάδου.

Κάθε κρίση γεννάει ευκαιρίες και αυτήν την ευκαιρία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Διαθέτουμε και το ταλέντο και τις επιχειρήσεις και τη διεθνή αναγνώριση!