Άρθρα & Συνεντεύξεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο sepe.gr

mitsotakissepegr_2new

Ποια είναι η άποψη σας για το αναπτυξιακό μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. Ποιοι είναι οι τομείς της οικονομίας που πρέπει να ενισχυθούν. Η τεχνολογία είναι από τους κλάδους που διαθέτουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; και πως μπορούμε να το αξιοποιήσουμε;

Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει εθνική παραγωγική ταυτότητα και το κράτος πρέπει να προσφέρει κίνητρα και διευκολύνσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέαΠρέπει καταρχάς να γίνει αντιληπτό, ότι το μοντέλο του κράτους ως μεγάλου εργοδότη, που λειτούργησε εις βάρος της οικονομίας και της κοινωνίας, έχει χρεοκοπήσει. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει εθνική παραγωγική ταυτότητα και το κράτος πρέπει να προσφέρει κίνητρα και διευκολύνσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει μεγάλη δυναμική και τεράστια προοπτική σε τομείς όπως είναι ο τουρισμός, η ενέργεια, με την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, η γεωργία, με καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό, οι νέες τεχνολογίες, όπου διαθέτουμε ένα υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και ο κλάδος των κατασκευών.

Με ποιο τρόπο μπορούν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών να αποτελέσουν μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας. Με ποιες δράσεις μπορεί το Δημόσιο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του και να μειώσει τις δαπάνες του αξιοποιώντας τα σύγχρονα “εργαλεία” της τεχνολογίας;

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουμε προχωρήσει, συστηματικά και μεθοδικά, στη βελτίωση των υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας του Δημοσίου με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα η Διαύγεια. Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας εποχής στην οποία μπήκε το πρόγραμμα “Διαύγεια”, μετά από προσπάθεια αρκετών μηνών, είναι η θεσμική θωράκιση και διεύρυνσή του, η εξατομικευμένη αναζήτηση και η τεχνολογική αναβάθμιση, καθώς οργανώσαμε καλύτερα την πληροφορία που παρουσιάζεται στη “Διαύγεια”. Δεύτερο παράδειγμα είναι η αναβάθμιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Τα ΚΕΠ, προσφέρουν από τις αρχές του περασμένου Μαρτίου μια σειρά νέων υπηρεσιών, γρήγορα και απλά, χάρη στη διασύνδεσή τους με μητρώα δημοσίων υπηρεσιών. Έχουμε καταφέρει να εξοικονομήσουμε περισσότερο από €1 εκατ. μόνο με τα ΚΕΠ online! Υπάρχουν φυσικά, πολλά ακόμα βήματα που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε, όπως το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, έργο προϋπολογισμού € 616 εκατ. που ήδη δρομολογείται.

Ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις της κυβέρνησης με τους επαγγελματικούς φορείς όπως ο ΣΕΠΕ. Αξιοποιούνται ως σύμβουλοι της Πολιτείας, με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό. Θεωρείτε ότι οι θεσμικοί εκπρόσωποι επιχειρήσεων μπορούν να συμβάλλουν προς τη θετική κατεύθυνση στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής ή προασπίζουν τα “συντεχνιακά” συμφέροντα του κλάδου που εκπροσωπούν και αυτό μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με το γενικότερο συμφέρον της οικονομίας;

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουμε προχωρήσει, συστηματικά και μεθοδικά, στη βελτίωση των υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας του Δημοσίου με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιώνΓια να βγει η χώρα μας γρήγορα και με ασφάλεια από την κρίση, απαιτείται η χάραξη εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Με σωστό σχεδιασμό και μακρόπνοη λογική. Μια στρατηγική που δεν θα σβήνεται και θα ξαναγράφεται ολόκληρη από την αρχή κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, είναι ουσιαστική προϋπόθεση η ενεργός συμμετοχή των επαγγελματικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων. Οι εποχές που οι κρίσιμες αποφάσεις για την οικονομία και την κοινωνία λαμβάνονταν πίσω από κλειστές πόρτες, από μια μικρή ομάδα ανθρώπων, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. 

Πως θα χαρακτηρίζατε τη σημερινή κατάσταση του ΕΣΠΑ. Είναι ικανοποιητική η πορεία υλοποίησης των έργων, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ποιοι είναι οι παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στην μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των κονδυλίων;

Η συνολική απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 το έτος 2014 έφτασε το 87,97%, ποσοστό εξαιρετικά ικανοποιητικό. Τη χρονιά αυτή η χώρα μας πέτυχε να εμφανίσει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης του ΕΣΠΑ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς καμία απώλεια κοινοτικής συνδρομής για κανένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Κατά καιρούς τα κοινοτικά κονδύλια έχουν αξιοποιηθεί με το χειρότερο δυνατό τρόπο, όπως για παράδειγμα φαραωνικά έργα που δεν μπορούσαν στη συνέχεια να συντηρηθούν ή να λειτουργήσουν.

Χρειάζονται μικρές και στοχευμένες παρεμβάσεις, που θα ενισχύουν και θα βελτιώνουν τις παραγωγικές δομές του τόπου. Επιπλέον, το Δεκέμβριο του 2014 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 - 2020”, ύψους €486.913.888, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με την Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συνέργεια.

Βασικοί στόχοι του είναι η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να καταστεί συνεκτική, καλά συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας πολιτοκεντρικές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες αποτελώντας έτσι έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη της χώρας. Το σύνολο των €377.228.416 που θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τα €109.685.472 που θα προέλθουν από εθνικούς πόρους, θα αποτελέσουν κινητήριο μοχλό ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις τεχνολογιών και πληροφορικής την ερχόμενη επταετία.

Μια από τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί, τόσο από την αγορά όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η έλλειψη μια κεντρικής δομής στην κυβέρνηση για τα έργα Πληροφορικής. Ενός συντονιστικού οργάνου δηλαδή που θα “βλέπει” οριζόντια σε όλα τα υπουργεία τα έργα και όχι αποσπασματικά σε κάθε υπουργείο χωρίς κεντρικό σχεδιασμό. H δημιουργία μάλιστα αυτής της δομής πρόσφατα έγινε απαιτητή από την Ε.Ε. και αποτελεί πάγιο αίτημα του κλάδου. Ποια είναι η άποψη σας για την δομή αυτή και ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει;

Απαραίτητη η εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης. Ενός δικού μας οδικού χάρτη, που θα δώσει το οξυγόνο που χρειάζεται η Ελλάδα μετά τα μνημόνια.Την αδυναμία αυτή την είχαμε εντοπίσει και είχαμε βάλει στόχο να την αντιμετωπίσουμε από την πρώτη ημέρα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η λύση τελικά βρέθηκε και υλοποιήθηκε. Με πρόσφατη απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ), μετά από πρωτοβουλία που αναλάβαμε, δημιουργήθηκε μια ενιαία δομή διοίκησης και συντονισμού των έργων ΤΠΕ και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, το συντονιστικό όργανο που σωστά αναφέρετε, ότι έλειπε υπάρχει πλέον και είναι η Επιτροπή Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αναφέρεται απευθείας στο ΚΣΜ.

Ένα από τα προβλήματα που ταλανίζει την αγορά πληροφορικής είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων του Δημοσίου. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την διενέργεια των διαγωνισμών πιστεύετε ότι είναι επαρκές. Αν όχι προς ποια κατεύθυνση πρέπει να αλλάξει;

Η Επιτροπή Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημιουργήσαμε, θα λειτουργεί ως μηχανισμός συντονισμένης εισήγησης και λήψης αποφάσεων. Με τον ξεκάθαρο συντονισμό του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, έχω την πεποίθηση ότι ο χρόνος που αναφέρατε θα μειωθεί με εντυπωσιακό ρυθμό.

Πόσο έχει προχωρήσει, κατά τη διάρκεια της θητείας σας στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τι πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα προς αυτή την κατεύθυνση ώστε η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στο ελληνικό δημόσιο να αναβαθμιστεί και να συγκλίνει στον μέσο ευρωπαϊκό όρο χρήσης των νέων τεχνολογιών στο δημόσιο τομέα.

Όπως σας προανέφερα, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προς τα εμπρός σε τομείς όπως είναι η Διαύγεια, τα ΚΕΠ online, η διαδικτυακή πύλη “Ερμής” και πολλά ακόμα. Αναφέρω επιγραμματικά τους πιο βασικούς άξονες της στρατηγικής μας για τα επόμενα χρόνια:

  • Απλούστευση διαδικασιών: Ήδη έχουν ολοκληρωθεί και υλοποιούνται περισσότερες δράσεις ψηφιοποίησης και αυτεπάγγελτης αναζήτησης πληροφοριών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μέσω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής των υπουργείων και των άλλων αρμόδιων δημόσιων φορέων, ώστε τελικά να μειωθεί ή εξαλειφθεί ο αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών και ενδιάμεσων σταδίων. Σε κάθε περίπτωση, πρωταρχικό μας μέλημά αποτελούν η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η εμπιστευτικότητα των συναλλαγών.
  • Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων και ψηφιακές υπογραφές: Η Δημόσια Διοίκηση έχει ξεκινήσει να εγκαθιστά ένα αποκλειστικά ηλεκτρονικό περιβάλλον διακίνησης, διαχείρισης και αρχειοθέτησης εγγράφων, αρχικά μεταξύ των υπηρεσιών των Υπουργείων και στη συνέχεια μεταξύ των Υπουργείων και των εποπτευόμενων οργανισμών, των ανεξάρτητων αρχών και των περιφερειακών και δημοτικών υπηρεσιών. Η χρήση ψηφιακών υπογραφών, προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη διευρύνθηκε σημαντικά με την εξάπλωσή της σε Υπουργεία, δικαστήρια και το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
  • Ενιαία διαχείριση πόρων: Δημιουργία μιας ενιαίας πολιτικής προμήθειας, χρήσης και λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης των βασικών πληροφοριακών υποδομών και υπηρεσιών του Δημοσίου.
  • Ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του.
  • Ένα σημείο πρόσβασης στο Δημόσιο: Για κάθε υπηρεσία, ο πολίτης θα επικοινωνεί με ασφάλεια με το Δημόσιο μέσα από ένα μοναδικό σημείο από όπου θα λαμβάνει το τελικό προϊόν επεξεργασίας του αιτήματός του, καθώς η διαδικασία ολοκλήρωσης του αιτήματος θα παραμένει εσωτερικό ζήτημα της διοίκησης. Το σύνολο των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες θα γίνεται με ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του.
  • Άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων για περαιτέρω χρήση από πολίτες και επιχειρήσεις: Ο πλούτος της πληροφορίας που κατέχουν οι δημόσιοι φορείς θα είναι πλέον σταδιακά διαθέσιμος σε οποιονδήποτε μέσω της ιστοσελίδας data.gov.gr. Με αυτή τη πρωτοβουλία, προωθείται, μεταξύ άλλων και η επιχειρηματικότητα παρέχοντας ευκαιρίες χρήσης και αξιοποίησης πληθώρας δεδομένων καθώς και παροχής νέων υπηρεσιών σημαντικής προστιθέμενης αξίας προς τους πολίτες, ακόμα και σε εκείνους που τόσο καιρό ήταν κοινωνικά αποκλεισμένοι ή σε δυσχερή θέση πρόσβασης στην πληροφορία.

Ποιο είναι το διακύβευμα για την πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια, στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου;

Στις 25 Ιανουαρίου η χώρα οδηγείται σε πρόωρες εθνικές εκλογές με αποκλειστική ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Στη Δημοκρατία, όμως, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Οι πολίτες της χώρας θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουμε την πορεία που θα μας οδηγήσει σ’ ένα καλύτερο και ασφαλέστερο αύριο. Ή αν θα επιστρέψουμε σ’ ένα παρελθόν ψεύτικων υποσχέσεων που θα διακινδυνεύσει τη θέση της χώρας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Οι πολίτες θέλουν να ακούσουν την αλήθεια και η αλήθεια είναι ότι σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης. Ενός δικού μας οδικού χάρτη, που θα δώσει το οξυγόνο που χρειάζεται η Ελλάδα μετά τα μνημόνια. Με προτεραιότητα στη ριζική αλλαγή του πολιτικού μας συστήματος, στην οικοδόμηση μιας νέας δημόσιας διοίκησης, στην ανάπτυξη μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής οικονομίας. Με πυξίδα την ανακούφιση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και την ασφαλή και γρήγορη έξοδο από την κρίση. Μόνο η νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές θα μας εξασφαλίσει ότι θα ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια.

* Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και υποψήφιος βουλευτής Β’ Αθηνών της ΝΔ