Ομάδα Εργασίας Ψηφιακών Συναλλαγών

Δραστηριότητα: Σχεδιασμός δράσεων και παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στις Ψηφιακές Συναλλαγές και στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Μέλη

 1. Χαράλαμπος Αβρατόγλου, RETAIL LINK, Πρόεδρος  ΔΣ
 2. Άγγελος Αναγνώστου, SOFTONE, Cloud Services Director
 3. Σωτήρης Δημόπουλος, INTRASOFT INTERNATIONAL, Sales Manager
 4. Αλέξης Δρυμιώτης, SINGULARLOGIC, Strategic & Business Development  
 5. Νίκος Καβαλιεράτος, INFORMATION SYSTEMS IMPACT, Εμπορικός Διευθυντής   
 6. Μαρία Καραβιώτου, CYTA HELLAS, Προϊσταμένη Τμ. Εσόδων & Εισπράξεων, Δ/νση Οικονομικών & Ανθρ. Δυναμικού
 7. Σωτήρης Μαρούδας, GLOBO TECHNOLOGIES, Manager/Enterprise Software Solutions              
 8. Δημήτρης Πλαγιάννης, MELLON TECHNOLOGIES, Corporate Strategy Advisor
 9. Αναστάσιος Ποδαράς, UNISYSTEMS, Solutions Development Manager, Business Solutions Dept, Enterprise Solutions Business Unit
 10. Χάρης Τασιογιαννόπουλος, INFO QUEST TECHNOLOGIES, Business Development Manager
 11. Σωτήρης Τριπολιτσιώτης, BYTE COMPUTER, Business Development Manager
 12. Άκης Τσαρούχης, VODAFONE, Product Innovation Manager