Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2014/ 2015 | Τεύχος 6, Ιούνιος & Ιούλιος 2014 - page 3

ICT Market Report 2014/ 2015
Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2014/ 2015
Τεύχος 6, Ιούνιος - Ιούλιος 2014
© EITO in collaboration with IDC, ΣΕΠΕ.
Τα δεδομένα και οι προβλέψεις που παρουσιάζονται, βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες το Μάιο 2014.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση των κειμένων με οποιοδήποτε τρόπο,
μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Σε περίπτωση αναπαραγωγής ή αντιγραφής από τρίτους, θα πρέπει να
αναφέρεται σαφώς στον αναγνώστη η πηγή της έκδοσης.
4 Η Παγκόσμια αγορά
6 Η Παγκόσμια αγορά - Ανάλυση
6
Πληροφορική
6
Τηλεπικοινωνίες
7
Η Ευρωπαϊκή αγορά
7
Δυτική Ευρώπη
7
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
8 Η αγορά στην Ελλάδα
9
Εξοπλισμός Πληροφορικής
10
Υπηρεσίες Πληροφορικής
10
Λογισμικό
10
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών
11
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας
Έκδοση του Συνδέσµου Επιχειρήσεων
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
Εκδότης: Βασίλης Ορφανός, Ειδικός Γραµµατέας ΔΣ ΣΕΠΕ
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
Σύμβουλος Έκδοσης: Νατάσσα Φραγκούλη, Δημοσιογράφος
Διαφήµιση: Μύριαµ Βασιλειάδου, Υπεύθυνη Διοικητικής
Υποστήριξης & Προώθησης Δράσεων ΣΕΠΕ
Σχεδιασµός: Τµήµα Προώθησης Δράσεων ΣΕΠΕ
Ιδιοκτησία
ΣΕΠΕ
Αµβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα
Τ 21 0924 9540-1 F 21 0924 9542
,
European Information Technology Observatory 2014/15
Publisher: Bitkom Research GmbH
Albrechtstraße 10, 10117 Berlin, Germany
Register of companies: Amtsgericht Charlottenburg
HRB 87370 B
Managing Director: Dr. Axel Pols
T +4930944002560, F +49302757651560
Την πλήρη έρευνα "ICT Market Report 2014/15", μπορείτε να την
αναζητήσετε στο
Περιεχόμενα
The official EITO partner for Greece
ICTMarketReport2014/2015
Έρευναγια τηνΑγορά
ΤεχνολογιώνΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών
2014/2015
Τεύχος6, Ιούνιος& Ιούλιος2014
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook