ΤΕΥΧΟΣ 18, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Αρνητικές επιπτώσεις στη παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει η πανδημία του COVID-19. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει κεντρικό ρόλο τόσο στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, όσο και στα σχέδια ανάκαμψης της επόμενης ημέρας

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Περισσότερο από το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δηλώνει ότι οι δαπάνες Πληροφορικής το 2020 θα είναι χαμηλότερες απ’ ό,τι αρχικά αναμενόταν, ενώ για το 2021, το ποσοστό αυτό μειώνεται μεν, αλλά στο διόλου ευκαταφρόνητο 24%.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Έτος σταθεροποίησης για την ελληνική βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα είναι το 2021. Το 2020 η αγορά θα έχει αρνητικό πρόσημο 4,4%, ενώ για το επόμενο έτος προβλέπεται η σταθεροποίηση της, αν και με μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης.

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Η ελληνική αγορά Πληροφορικής δεν θα βγει αλώβητη από την πανδημία του COVID-19. Tο αναμενόμενο για φέτος αρνητικό πρόσημο του 7% κινείται σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά της Ιταλίας και της Ισπανίας, όπου η πτώση της αγοράς Πληροφορικής θα είναι της τάξης του 6,8% και στις δύο χώρες.

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Η βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών - και - στην Ελλάδα έχει κομβικό ρόλο την περίοδο της πανδημίας, όπου η ανθρώπινη επικοινωνία διεκπεραιώνεται σχεδόν εξολοκλήρου μέσω της τεχνολογίας και των δικτύων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
 • ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
 • ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2013
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
ΤΕΥΧΟΣ18
 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Αρνητικές επιπτώσεις στη παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει η πανδημία του COVID-19. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει κεντρικό ρόλο τόσο στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, όσο και στα σχέδια ανάκαμψης της επόμενης ημέρας

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

  Προς τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τις τεχνολογίες του λεγόμενου “3rd Platform” (3η Πλατφόρμα) θα συνεχίσουν να μετατοπίζονται τόσο το 2020, όσο και το 2021, οι δαπάνες για ΤΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 • H πανδημία covid-19 και τα πέντε στάδια της ανάκαμψης

  Μπορεί οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 και της οικονομικής κρίσης, που αυτή πυροδότησε, να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ωστόσο, συνολικά η πορεία προς την ανάκαμψη περνάει μέσα από πέντε στάδια. 

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Περισσότερο από το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δηλώνει ότι οι δαπάνες Πληροφορικής το 2020 θα είναι χαμηλότερες απ’ ό,τι αρχικά αναμενόταν, ενώ για το 2021, το ποσοστό αυτό μειώνεται μεν, αλλά στο διόλου ευκαταφρόνητο 24%.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Έτος σταθεροποίησης για την ελληνική βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα είναι το 2021. Το 2020 η αγορά θα έχει αρνητικό πρόσημο 4,4%, ενώ για το επόμενο έτος προβλέπεται η σταθεροποίηση της, αν και με μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης.

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Η ελληνική αγορά Πληροφορικής δεν θα βγει αλώβητη από την πανδημία του COVID-19. Tο αναμενόμενο για φέτος αρνητικό πρόσημο του 7% κινείται σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά της Ιταλίας και της Ισπανίας, όπου η πτώση της αγοράς Πληροφορικής θα είναι της τάξης του 6,8% και στις δύο χώρες.

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Η βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών - και - στην Ελλάδα έχει κομβικό ρόλο την περίοδο της πανδημίας, όπου η ανθρώπινη επικοινωνία διεκπεραιώνεται σχεδόν εξολοκλήρου μέσω της τεχνολογίας και των δικτύων. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ