ΤΕΥΧΟΣ 17, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Θετικό πρόσημο θα καταγράψει η παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) το 2019 και το 2020, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών.

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  H λίστα με τους παράγοντες αστάθειας στη Δυτική Ευρώπη έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια. Το 2018, το Brexit συνέχισε να στέλνει σήματα αβεβαιότητας, ιδίως, σε αγορές με σημαντική έκθεση στη Μεγάλη Βρετανία, όπως η Ιρλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Σημάδια σταθεροποίησης, τα οποία θα μεταφραστούν σε θετικό πρόσημο ανάπτυξης τόσο το 2019, όσο και το 2020, δίνει πλέον η ελληνική βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η οποία και το 2018 κινήθηκε αισθητά ανοδικά, καταγράφοντας αύξηση 2,1% (ενώ το 2017 ο ρυθμός ήταν αρνητικός κατά 0,5%).

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
 • ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
 • ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2013
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
ΤΕΥΧΟΣ17
 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Θετικό πρόσημο θα καταγράψει η παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) το 2019 και το 2020, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών.

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

  Η μεγαλύτερη αγορά ΤΠΕ -σε επίπεδο αξίας- στη Δυτική Ευρώπη και για το 2019, όπως άλλωστε και τα προηγούμενα έτη, θα είναι της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ από πολύ κοντά ακολουθεί η Γερμανία στη δεύτερη θέσηκαι έπεται η Γαλλία στην τρίτη θέση. 

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  H λίστα με τους παράγοντες αστάθειας στη Δυτική Ευρώπη έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια. Το 2018, το Brexit συνέχισε να στέλνει σήματα αβεβαιότητας, ιδίως, σε αγορές με σημαντική έκθεση στη Μεγάλη Βρετανία, όπως η Ιρλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Σημάδια σταθεροποίησης, τα οποία θα μεταφραστούν σε θετικό πρόσημο ανάπτυξης τόσο το 2019, όσο και το 2020, δίνει πλέον η ελληνική βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η οποία και το 2018 κινήθηκε αισθητά ανοδικά, καταγράφοντας αύξηση 2,1% (ενώ το 2017 ο ρυθμός ήταν αρνητικός κατά 0,5%).

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Τον παγκόσμιο κανόνα, που θέλει την αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής και Λογισμικού να ακολουθούν ανοδική πορεία, αναμένεται να ακολουθήσει η ελληνική αγορά Πληροφορικής το τρέχον έτος, τάση που επιβεβαιώθηκε και κατά το 2018.

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Στασιμότητα παρατηρείται στην ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών, η οποία ακολουθώντας πορεία ανάλογη με αυτήν των τελευταίων ετών, θα κινηθεί μεταξύ οριακής βελτίωσης κατά το 2019 και οριακής επιδείνωσης το επόμενο έτος.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ