Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 12 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 7 / 12 Next Page
Page Background

Δυτική Ευρώπη

Μετά από αρκετά χρόνια μηδενικής, οριακής

ή αρνητικής ανάπτυξης, η βιομηχανία ΤΠΕ

στην Ευρώπη δείχνει να εμπεδώνει το κλίμα

σταδιακής αποκατάστασης του μακροοικο-

νομικού περιβάλλοντος στην περιοχή.

Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, που ανα-

μένονται, τόσο για το 2014 όσο και για

το 2015, συνδέονται με επιμέρους τομείς

της αγοράς ΤΠΕ, όπως των Ηλεκτρονικών

Υπολογιστών, του Λογισμικού, των Υπη-

ρεσιών Πληροφορικής και των Φορητών

Συσκευών.

Οι επιδόσεις των συγκεκριμένων τομέων της

αγοράς υπολογίζεται ότι θα ισορροπήσουν

τη στασιμότητα στον κλάδο του Εξοπλισμού

Πληροφορικής, αλλά και της τηλεπικοινωνι-

ακής αγοράς στην Ευρώπη.

Συνολικά, η

αγορά Πληροφορικής

στην

περιοχή θα

διευρυνθεί

κατά

2,4%

το

2014

, με τις εκτιμήσεις για το

2015

να προ-

βλέπουν

αύξηση 1,8%

.

Οι

Υπηρεσίες Πληροφορικής

αναμένουν

κέρδη 2,3% το 2014

και

2,8% το 2015

.

Στον

τομέα του Λογισμικού

προβλέπεται

άνοδος 4,4% φέτος

και

4,7%

το

2015

.

Στον κλάδο

Εξοπλισμού Πληροφο-

ρικής

, η

αύξηση

για το

2014

θα είναι

μόνο οριακή και συγκεκριμένα

0,3%

.

Για το

2015

η αγορά θα “γυρίσει” σε

αρνη-

τική ανάπτυξη

, με προβλεπόμενη

μείωση

κατά 4,8%

.

Η

αγορά Τηλεπικοινωνιών

θα κινηθεί σε

αρνητικό έδαφος, τόσο φέτος όσο και το

2015 στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης.

Οι οριακά αυξημένες δαπάνες για Εξοπλι-

σμό και η καλή επίδοση των Mobile Data

Services δεν είναι ικανές να αντισταθμίσουν

τις μειώσεις από τον κλάδο των υπηρεσιών

τηλεφωνίας.

Το σύνολο της

αξίας της αγοράς Τηλε-

πικοινωνιών

αναμένεται να παρουσιάσει

μείωση 2% το 2014

και κατά

1,2% το

2015

.

Κεντρική και Ανατολική

Ευρώπη

Η πολιτική κρίση στην Ουκρανία και η γενι-

κότερη πολιτικοοικονομική αστάθεια στην

ευρύτερη περιοχή οδηγεί σε συγκρατημέ-

νες εκτιμήσεις για την πορεία της αγοράς

ΤΠΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

0,3%

2,3%

4,4%

0,3%

-

2,7%

-

4,8%

2,8%

4,7%

0,2%

-

1,6%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

Εξοπλισµός

Πληροφορικής

Υπηρεσίες

Πληροφορικής

Λογισµικό Εξοπλισµός

Τηλεπικοινωνιών

Υπηρεσίες

Τηλεφωνίας

Σύνολο Αγοράς

ΤΠΕ

2014/ 2013 2015/ 2014

0,5% 0,4%

Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

7

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2014/ 2015

Διάγραμμα 3. Δυτική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο.

Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 11/2014.

Διάγραμμα 4. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο.

Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 11/2014.

Τα ευοίωνα σημεία, που εντοπίζουν οι

αναλυτές στην Κεντρική και Ανατολική Ευ-

ρώπη, συνδέονται με την εκτίμηση, ότι οι

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνι-

ών στην περιοχή, σταδιακά, περνούν από τη

συντηρητική επενδυτική στρατηγική του πα-

ρελθόντος, που είχε ως βασικό γνώμονα τη

μείωση του λειτουργικού κόστους, σε μια πιο

δυναμική προοπτική, με τις ΤΠΕ να μετεξελίσ-

σονται σε μοχλό μετασχηματισμού της.

Σε αυτήν την τάση θα πρέπει να αποδοθούν

τα υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης, που

προβλέπονται για το 2014, αλλά και για το

2015.

Με αυτά τα δεδομένα, η αγορά

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-

νωνιών

στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώ-

πη υπολογίζεται ότι θα κινηθεί

ανοδικά το

2014

, ενισχυμένη κατά

1,8%

σε σχέση με

πέρσι, με τις προβλέψεις για το

επόμενο έτος

να αναμένουν

άνοδο κατά 2,4%

.

Ο

τομέας Πληροφορικής φέτος

θα

διευ-

ρυνθεί κατά 2%

, με τα κέρδη για το

2015

να υπολογίζονται

αυξημένα κατά 3,4%

.

Ο

κλάδος Τηλεπικοινωνιών

θα επιδείξει

φέτος

βελτιωμένες επιδόσεις, με την αγορά

να

διευρύνεται κατά 1,7%

, με την πρό-

βλεψη για το

2015

να είναι για

άνοδο κατά

1,9%

.

Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, που αναμένονται

τόσο για το 2014, όσο και για το 2015 συνδέονται

με επιμέρους τομείς της αγοράς ΤΠΕ

-1,8%

4,8% 4,7%

6,3%

0,5%

1,8%

-0,5%

6,0% 5,9%

7,1%

0,3%

2,4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Εξοπλισµός

Πληροφορικής

Υπηρεσίες

Πληροφορικής

Λογισµικό Εξοπλισµός

Τηλεπικοινωνιών

Υπηρεσίες

Τηλεφωνίας

Σύνολο Αγοράς

ΤΠΕ

2014/ 2013 2015/ 2014