Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 12 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 4 / 12 Next Page
Page Background

8%

3,8%

-0,5%

3,4%

6,0%

7,4%

3,9%

-

0,4%

3,5%

6,4%

5,4%

3,8%

-2%

0%

2%

4%

6%

Εξοπλισµός

Πληροφορικής

Υπηρεσίες

Πληροφορικής*

Λογισµικό Εξοπλισµός

Τηλεπικοινωνιών

Υπηρεσίες

Τηλεφωνίας

Σύνολο Αγοράς

ΤΠΕ

2014/ 2013 2015/ 2014

4,0%

4 ICT Market Report 2014/ 2015 Update, EITO - ΣΕΠΕ | Τεύχος 8, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

Η παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα

συνεχίσει να ανακάμπτει σταθερά τη διε-

τία 2014 - 2015.

Η αξία της παγκόσμιας

αγοράς ΤΠΕ

, υπολογίζεται ότι το

2014

θα

ανέλθει σε

€2,787 τρις, αυξημένη κατά

4%

σε σχέση με το 2013. Η βελτίωση θα

συνεχιστεί και το

2015

, με την αξία της πα-

γκόσμιας αγοράς να

διευρύνεται περαιτέ-

ρω κατά 3,8%

και να ανέρχεται σε

€2,893

τρις

.

Οι συνολικές δαπάνες για την

παγκόσμια

αγορά Πληροφορικής

θα κινηθούν

ανο-

δικά το 2014

με

ρυθμό αύξησης 2,9%

,

στα

€1,150 τρις

, για να ε

νισχυθούν πε-

ραιτέρω κατά 3,1%

το

2015

, ανερχόμενες

σε

€1,186 τρις

.

Θετική θα είναι

φέτος

και η πορεία για την

παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών

,

όπου η αξία θα διαμορφωθεί σε

€1,637

δις

, που συνιστά

αύξηση

κατά

4,8%

ένα-

ντι του 2013, ενώ για το

2015

η εικόνα θα

βελτιωθεί περαιτέρω, καθώς οι δαπάνες

εκτιμώνται στο

€1,707 τρις

, αυξημένες

κατά

4,2%

. Τα ποσοστά μεταβολής παρου-

σιάζονται στο Διάγραμμα 1.

Οι διακυμάνσεις της αγοράς ΤΠΕ, το 2014,

συνδέονται με σημαντικές πολιτικές και μα-

κροοικονομικές εξελίξεις, αλλά κα με εγγε-

νείς “αδυναμίες” του ίδιου του κλάδου. Στις

σημαντικές αυτές εξελίξεις εντάσσονται η

κρίση στην Ουκρανία, η στασιμότητα στην

Ευρώπη, η οικονομική αστάθεια στην Κίνα,

αλλά και η διαφαινόμενη “κόπωση” στην

αγορά συσκευών (tablets, smartphones,

notebooks), η οποία στέλνει τα πρώτα ση-

μάδια κορεσμού σε συγκεκριμένες γεω-

γραφικές περιοχές του κόσμου.

Η επιβράδυνση της αγοράς των tablets και

των smartphones τη διετία 2014 - 2015, σε

συνδυασμό με την αρνητική πορεία των

εσόδων από υπηρεσίες φωνής στις Τηλε-

πικοινωνίες, είναι οι παράγοντες που θα

κρατήσουν τον κλάδο σε πιο χαμηλά επί-

πεδα, ενώ, στον αντίποδα, τη θετική πορεία

της συνολικής αγοράς ΤΠΕ θα ενισχύσει η

Πληροφορική, όπου το θετικό τόνο δίνει

η βελτίωση στις πωλήσεις ηλεκτρονικών

υπολογιστών, καθώς και οι επενδύσεις σε

υποδομές, υπηρεσίες πληροφορικής και τε-

χνολογίες για την κινητή τηλεφωνία.

Ευεργετικά για την αγορά Πληροφορικής

λειτουργεί η σταδιακή αντικατάσταση υπο-

δομών, που έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής

τους, κυρίως στον τομέα του επιχειρηματι-

κού Εξοπλισμού Πληροφορικής - Servers

και Συστήματα Αποθήκευσης και κυρίως

στις “ώριμες” αγορές του πλανήτη.

Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο. *Περιλαμβάνονται Business

Consulting & Business Process Outsourcing Services μόνο για τις χώρες της Ευρώπης. Πηγή: EITO σε

συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 11/2014.

Το θετικό κλίμα, πάντως, δείχνει να διαχέεται

σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες ανά τον κό-

σμο, με σημαντικές εξαιρέσεις, βέβαια, κα-

θώς, η βιομηχανία ΤΠΕ συμπορεύεται με τις

γενικότερες εξελίξεις στην οικονομία κάθε

χώρας. Σε γενικές γραμμές, από τις 35 χώ-

ρες που εξετάζει ο ΕΙΤΟ, οι 21 αναμένεται να

κινηθούν φέτος ανοδικά, ενώ - για το επόμε-

νο οικονομικό έτος - το θετικό πρόσημο θα

επεκταθεί σε 27 από τις 35 χώρες.

Συνολικά, η περιοχή της

Δυτικής Ευρώπης

θα κινηθεί

θετικά

, τόσο το 2014 όσο και το

2015, αν και καταγράφοντας οριακή μόνο

άνοδο, κατά

0,4% το 2014

και κατά

0,5%

το 2015

.

Για την περιοχή της

Κεντρικής και Ανατο-

λικής Ευρώπης

, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο

για

άνοδο

κατά

1,8% το τρέχον έτος

και

κατά

2,4% την επόμενη οικονομική χρή-

ση

, ενώ στον

υπόλοιπο κόσμο

τα αντίστοι-

χα ποσοστά θα είναι

5,4% και 5,5% αντί-

στοιχα

. Το ποσοστό μεταβολής της αξίας

αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, παρουσιάζεται στο

Διάγραμμα 2.

Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη του τομέα ΤΠΕ,

διεθνώς, θα εμφανίσει το 2014, η

Κίνα

, με

ποσοστό

αύξησης 14,7%

έναντι του 2013.

Άνοδο κατά 11,4%

αναμένεται να παρου-

σιάσει η αγορά το

2015

.

Η αγορά της

Βραζιλίας θα αναπτυχθεί

κατά 7,4%

το 2014, και θα καταγράψει νέα

άνοδο

κατά

5,4%

το

2015

.

Η

Ινδία

, θα “δει” την αγορά ΤΠΕ να

ενισχύ-

εται κατά 4,1%

το

2014

, με τις εκτιμήσεις

να κάνουν λόγο για

νέα διεύρυνση

κατά

10,3%

το

2015

.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η

αγορά των

ΗΠΑ

, αναμένεται να

ενισχυθεί

κατά

3,3%

το

2014

, για να

βελτιωθεί

πε-

ραιτέρω το

2015

, αυτή τη φορά κατά

2,7%

.

Ο κλάδος ΤΠΕ στην

Ιαπωνία

θα κινηθεί σε

πιο υποτονικά επίπεδα, με την αγορά να

παρουσιάζει

μείωση κατά 2,4% φέτος

και να

μειώνεται εκ νέου το 2015 κατά

1,3%

.

Αντίθετα, η αγορά της

Ρωσίας

θα κινηθεί

ανοδικά φέτος κατά 2,8%

, τάση που θα

συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά με τον

κλάδο να

ενισχύεται περαιτέρω κατά

3,4%

.

Από πλευράς μεριδίων, τα ηνία της

παγκόσμιας βιομηχανίας ΤΠΕ θα διατηρήσει

το 2014, η αγορά των ΗΠΑ με 27,8%, ακο-

λουθούμενη από την Ε.Ε. με μερίδιο αγο-

ράς 21,3%, την Κίνα να βρίσκεται στην τρίτη

θέση με 11,3%. Η Ιαπωνία θα συγκεντρώσει,

φέτος, μερίδιο 6,9% της παγκόσμιας αγοράς

ΤΠΕ, η Βραζιλία 4,3%, ενώ για τον υπόλοιπο

κόσμο υπολογίζεται - αθροιστικά - μερίδιο

28,4%.

Η Παγκόσµια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής

και Επικοινωνιών αναµένεται να φτάσει

το 2014 τα €2,787 τρις και το 2015 τα €2,893 τρις