World Economic Forum: Η Ελλάδα κερδίζει 6 θέσεις στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας - Κατέχει την 66η μεταξύ 143 κρατών

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

15 Απριλίου 2015

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του World Economic Forum, η Ελλάδα πέτυχε να βελτιώσει τις επιδόσεις της στη χρήση των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, καθώς και από το ΔημόσιοΠιο πρόσφορο γίνεται το έδαφος για την ψηφιακή τεχνολογία στην Ελλάδα, που κατάφερε να αναρριχηθεί κατά 6 θέσεις στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας - Networked Readiness Index (NRI), σε σχέση με το 2014, καταλαμβάνοντας την 66η θέση μεταξύ 143 κρατών. Ένα χρόνο νωρίτερα, η Ελλάδα, σύμφωνα με την αξιολόγηση του World Economic Forum, βρισκόταν στην 74η θέση μεταξύ 148 χωρών, ενώ το 2013 είχε λάβει την 64η ανάμεσα σε 144 κράτη ανά τον κόσμο.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη “The Global Information Technology Report 2015” του World Economic Forum, που παρουσιάζει σήμερα ο ΣΕΠΕ, η Ελλάδα πέτυχε να βελτιώσει τις επιδόσεις της σε σημαντικούς τομείς, όπως, για παράδειγμα, στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Επιχειρήσεις, καθώς και από το Δημόσιο. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του World Economic Forum, συγκεντρώνει βαθμολογία 4,1 (3,95 το 2014), με την κατέχουσα τα παγκόσμια πρωτεία -μεταξύ των πιο προηγμένων τεχνολογικά και διασυνδεδεμένων ψηφιακά χωρών- Σιγκαπούρη, να βαθμολογείται με 6. Αναλυτικά, η θέση των χωρών σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.


Βαθμολογία από 1 έως 7, XX: Χώρα της Ε.Ε. των 28, Δ/Δ: Δεν είναι διαθέσιμη. 1 Η ταξινόμηση του Επιπέδου Οικονομίας ακολουθεί την κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας με βάσει το εισόδημα κάθε χώρας (κατάταξη 7/2014). ΗΙ=Υψηλού Εισοδήματος που δεν είναι Μέλη του ΟΟΣΑ, HI-OECD=Υψηλού Εισοδήματος Μέλη του ΟΟΣΑ, UM=Ανώτερου Μεσαίου Εισοδήματος, LM=Χαμηλότερου Μεσαίου Εισοδήματος, LI=Χαμηλού Εισοδήματος. 2 Η ταξινόμηση της Ομάδας Χωρών ακολουθεί την κατάταξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (κατάταξη 10/2014). ADV=Προηγμένες Οικονομίες, CIS=Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, EDA=Αναδυόμενες και Αναπτυσσόμενες Χώρες της Ασίας, LATAM=Λατινική Αμερική και Καραϊβική, MENAP=Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, SSA=Υποσαχάρια Αφρική.
Πίνακας 1. Κατάταξη Χωρών σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας - Networked Readiness Index (NRI) 2015. Πηγή: The Global Information Technology Report 2015, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 4/2015 © 2015 World Economic Forum

Η Ελλάδα, παρά τις αδυναμίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σε θέματα διάχυσης των νέων τεχνολογιών στο Κράτος, στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, είχε μία από τις καλύτερες επιδόσεις στη Νότια Ευρώπη, από κοινού με την Πορτογαλία, που προωθήθηκε κατά πέντε θέσεις στον παγκόσμιο χάρτη, για να βρεθεί στην 28η θέση και την Ιταλία, που βελτίωσε κατά τρεις θέσεις την κατάταξη της και κατέλαβε την 55η θέση διεθνώς.

Η κατάταξη των χωρών στον Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας γίνεται με βάση τέσσερις άξονες: Περιβάλλον (Πολιτικό, Κανονιστικό, Επιχειρηματικό, Καινοτομικό), Ετοιμότητα (Υποδομές, Οικονομική Προσιτότητα, Δεξιότητες), Χρήση (Προσωπική, Επαγγελματική, Κυβερνητική) και Επιπτώσεις (Οικονομικές, Κοινωνικές).

Η Ελλάδα, για το 2015 σε ό,τι αφορά το “Περιβάλλον” κατατάσσεται στην 88η θέση (87η το 2014), στον άξονα “Ετοιμότητα” βρίσκεται στην 60η (63η θέση ήταν η αντίστοιχη επίδοση το 2014), ως προς τη “Χρήση” καταλαμβάνει την 63η θέση (68η το 2014) και ως προς τις “Επιπτώσεις” κατέχει την 68η (από μόλις 82η θέση το 2014), Διάγραμμα 1.

Διάγραμμα 1. Ελλάδα - Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας (Networked Readiness Index) 2015. Πηγή: The Global Information Technology Report 2015, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 4/2015 © 2015 World Economic Forum

Αδύναμα Σημεία
Από την ανάλυση των επιμέρους δεικτών του NRI, που παρουσιάζει σήμερα ο ΣΕΠΕ, προκύπτει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει αναιμικές επιδόσεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για την περαιτέρω διάχυση των νέων τεχνολογιών σε επίπεδο οικονομίας. Έτσι, σε ό,τι αφορά το πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, η Ελλάδα καταλαμβάνει μόλις την 106η θέση στον κόσμο (μεταξύ των 143 χωρών), αν και έχει βελτιώσει την επίδοση της από το 2014, όταν βρισκόταν στην 114η θέση ως προς το πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον (μεταξύ 148 χωρών).

Αργή είναι και η βελτίωση σε θέματα, που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα επιχειρηματικών κεφαλαίων, όπου η Ελλάδα καταλαμβάνει την 135η θέση στον κόσμο (146η το 2014), με τις κυβερνητικές προμήθειες τεχνολογίας, όπου η χώρα έχει επίδοση που την φέρνει στην 135η θέση στον κόσμο (141η το 2014) και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος 111η θέση (112η το 2014).

Επίσης, μεγάλη συνεχίζει να είναι η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τη διεθνή “αφρόκρεμα” των ψηφιακά ώριμων χωρών του κόσμου, καθώς, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, έχει πολύ δρόμο να διανύσει σε μια σειρά από τομείς. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση διεθνώς όσον αφορά το συνολικό αριθμό των ημερών που απαιτούνται για την επίλυση μιας δικαστικής διαφοράς, με τη χώρα να κατατάσσεται - ασθμαίνοντας - στην 142η θέση. Αναφορικά δε με την Ικανότητα της Δικαιοσύνης να επιλύει διαφορές η Ελλάδα έχει μια εξίσου κακή επίδοση, καταλαμβάνοντας την 125η θέση στον κόσμο.

Επίσης, αν και σημειώνει πρόοδο, αυτή δεν είναι θεαματική σε τομείς, όπως η χρήση του Διαδικτύου μεταξύ επιχειρήσεων - Β2Β (102η από 107η το 2014), η επιτυχία της κυβέρνησης στην προώθηση των ΤΠΕ (127η το 2015 από 140η το 2014) και ο αντίκτυπος των ΤΠΕ σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα (120η το 2015 από 129η το 2014). Πίνακας 2.


Πίνακας 2. Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας (Networked Readiness Index) 2015, Ανάλυση για την Ελλάδα. Πηγή: The Global Information Technology Report 2015, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 4/2015 © 2015 World Economic Forum

Λόγοι Αισιοδοξίας
Οι αναλυτές του World Economic Forum, υπογραμμίζουν, πάντως, τη συνολική βελτίωση της εικόνας της χώρας σε ό,τι αφορά στη χρήση των νέων τεχνολογιών σε επίπεδο Δημόσιου τομέα, σημειώνοντας ότι εμφανίζει σταθερή βελτίωση σε μια σειρά από επιμέρους σχετικούς δείκτες. Για παράδειγμα, όπως προκύπτει από τη μελέτη “The Global Information Technology Report 2015”, η Ελλάδα βρίσκεται στην 47η θέση της διεθνούς κατάταξης όσον αφορά το δείκτη “Government Online Service Index”. Επιπλέον, έχει θετική επίδοση στον τομέα των υποδομών ICT, κατακτώντας την 40η θέση μεταξύ των 143 κρατών.

Σχετικά θετικές επιδόσεις έχει η Ελλάδα σε θέματα, που σχετίζονται με το επιχειρηματικό περιβάλλον και συγκεκριμένα τον αριθμό των διαδικασιών, που απαιτούνται για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης. Στον συγκεκριμένο τομέα, για το 2015, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 38η θέση διεθνώς (από την 34η θέση το 2014). Πάντως, όσον αφορά τον αριθμό των ημερών, που απαιτούνται για την έναρξη μιας νέας εταιρείας, η χώρα μόλις κατατάσσεται 73η.

Βελτίωση επιδόσεων εντοπίζουν οι αναλυτές του World Economic Forum και στη διείσδυση των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων στον πληθυσμό, τομέας όπου η Ελλάδα κατάφερε να βρεθεί στην 21ηθέση της παγκόσμιας κατάταξης το 2015 (27η το 2014).

Πρωταθλητές Κόσμου
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων του World Economic Forum για το Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας - Networked Readiness Index, στην κορυφή της σχετικής κατάταξης για το 2015 υπήρξε μια ανατροπή με τη Σιγκαπούρη να παίρνει τα ηνία, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Φινλανδία (η οποία κατείχε την πρωτιά για δύο συνεχή έτη).

Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συνολικής προσπάθειας για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού οικοσυστήματος, ως βασικού συστατικού για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότηταςΣυνολικά, το World Economic Forum διαπιστώνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συνολικής προσπάθειας για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού οικοσυστήματος, ως βασικού συστατικού για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Για του λόγου το αληθές, επτά από τις δέκα κορυφαίες χώρες στον κόσμο προέρχονται από την Ευρώπη, με την περιοχή να φιλοξενεί μερικές από τις καλύτερα συνδεδεμένες και καινοτόμες οικονομίες του πλανήτη, όπως σχολιάζουν οι συντάκτες του “The Global Information Technology Report 2015”.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κατάταξη για το 2015, η Σουηδία διατηρεί, όπως και το 2014, την τρίτη θέση, η Ολλανδία παραμένει στην τέταρτη και η Νορβηγία κρατά την πέμπτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Την πρώτη δεκάδα των χωρών διεθνών με τις καλύτερες επιδόσεις σε θέματα Ψηφιακής Ετοιμότητας συμπληρώνει η Ελβετία, που παραμένει και το 2014 στην έκτη θέση, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ στην έβδομη (7η και το 2014), το Ηνωμένο Βασίλειο που ανέβηκε στην όγδοη θέση από την ένατη, το Λουξεμβούργο, που επίσης αναρριχήθηκε από την 11η στην ένατη θέση και την Ιαπωνία, η οποία για το 2015 καταλαμβάνει τη δέκατη θέση από τη 16η ένα χρόνο νωρίτερα.

Ιστορική εξέλιξη
Από τα στοιχεία της μελέτης του World Economic Forum, τα οποία επεξεργάστηκε ο ΣΕΠΕ, προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει μια μάλλον μέτρια - διαχρονικά - πορεία όσον αφορά την υιοθέτηση της καινοτομίας και των μεταρρυθμίσεων με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.

Η διαχρονική πορεία της χώρας (2007-2015) αξιολογείται από στάσιμη έως πτωτική, με εξαιρέσεις, όπως το 2007, όταν η Ελλάδα είχε την καλύτερη, μέχρι σήμερα, επίδοση της, κατακτώντας την 48η θέση μεταξύ 122 χωρών (με βαθμολογία 4). Έκτοτε, οι επιδόσεις σε θέματα νέων τεχνολογιών, σύμφωνα πάντα με την αξιολόγηση του World Economic Forum, εμφανίζουν μία στασιμότητα, με ελάχιστες αυξομειώσεις, που σίγουρα δεν επαρκούν, για να αποσπάσουν τη χώρα από τα κράτη με μέτρια επιτεύγματα σε ζητήματα νέων τεχνολογιών.

Η Ελλάδα διολίσθησε αρκετές θέσεις το 2008, όταν βρέθηκε στην 56η θέση, το 2009 η χώρα μας απέσπασε την 55η θέση μεταξύ 134 κρατών, το 2010 κατάφερε να κατακτήσει την 56η θέση μεταξύ 142 κρατών (με βαθμολογία 3,8), ενώ το 2011 έπεσε στην 64η, το 2012 κέρδισε ελάχιστο έδαφος και κατατάχθηκε 59η μεταξύ 142 χωρών με βαθμολογία 3,9, ενώ το 2013 “έπεσε” στην 64η, για να βρεθεί ακόμη πιο χαμηλά, στην 64η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, Διάγραμμα 2.


Διάγραμμα 2. Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας (Networked Readiness Index), Θέση της Ελλάδας (2007 - 2015). Πηγή: The Global Information Technology Report 2015, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 4/2015 © 2015 World Economic Forum

 The Global Information Technology Report 2015 του World Economic Forum

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ