ΤΕΥΧΟΣ 32, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

 • ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

  Μέσω του ΕΣΠΑ το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο της Χώρας

 • GARTNER

  Περισσότεροι από 1,2 εκατ. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές πωλήθηκαν στην Ελλάδα το 2009

 • ACCENTURE

  Ευκαιρίες από την αξιοποίηση της Πληροφορικής

 • MANPOWER

  Οριακή άνοδος 1% της απασχόλησης στην Ελλάδα στο Α’ Τρίμηνο του 2010

 • DIGITAL EUROPE STRATEGY

  Οι Προτάσεις της Βιομηχανίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
 • ENGLISH EDITION 2010
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
 • ENGLISH EDITION 2009
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008
 • ENGLISH EDITION 2008
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007
 • ENGLISH EDITION 2007
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006
 • ENGLISH EDITION 2006
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005
 • ENGLISH EDITION 2005
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2005
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004
 • ENGLISH EDITION 2004
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2004
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003
 • ENGLISH EDITION 2003
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2003
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2002
ΤΕΥΧΟΣ32
 • EDITORIAL - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΡΡΟΣ

  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Εξοικονόμηση Χρόνου, Εξοικονόμηση Κόστους και Πάταξη της Διαφθοράς

 • ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

  Μέσω του ΕΣΠΑ το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο της Χώρας

 • GARTNER

  Περισσότεροι από 1,2 εκατ. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές πωλήθηκαν στην Ελλάδα το 2009

 • ACCENTURE

  Ευκαιρίες από την αξιοποίηση της Πληροφορικής

 • MANPOWER

  Οριακή άνοδος 1% της απασχόλησης στην Ελλάδα στο Α’ Τρίμηνο του 2010

 • GFK HELLAS

  Ευάλωτη ακόμη η Αγορά Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών

 • DIGITAL EUROPE STRATEGY

  Οι Προτάσεις της Βιομηχανίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Υπάρχει Ανάγκη για “ψηφιακές” Δεξιότητες στην Ευρωπαϊκή Οικονομία

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕΠΕ