ΤΕΥΧΟΣ 9, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Δυναμική θα συνεχίσει να εμφανίζει τη διετία 2015 - 2016 η παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Η ανάπτυξη της βιομηχανίας ΤΠΕ σε επιμέρους αγορές και χώρες στη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να οδηγήσουν την αγορά σε θετικό έδαφος τη διετία 2015 - 2016. 

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Σε πτωτική τροχιά θα παραμείνει, τη διετία 2015 - 2016, η εγχώρια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
 • ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
 • ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2013
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
ΤΕΥΧΟΣ9
 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Δυναμική θα συνεχίσει να εμφανίζει τη διετία 2015 - 2016 η παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

  Η σταθερή ανάκαμψη της αγοράς ΤΠΕ τη διετία 2015 - 2016 αποδεικνύει, ακόμη μια φορά, ότι κινείται σε πιο στέρεο έδαφος σε σχέση με την πορεία της οικονομίας.

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Η ανάπτυξη της βιομηχανίας ΤΠΕ σε επιμέρους αγορές και χώρες στη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να οδηγήσουν την αγορά σε θετικό έδαφος τη διετία 2015 - 2016. 

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Σε πτωτική τροχιά θα παραμείνει, τη διετία 2015 - 2016, η εγχώρια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Καθοδική πορεία θα ακολουθήσει, το 2015, η ελληνική αγορά Πληροφορικής, με την οικονομική αβεβαιότητα να οδηγεί τις δαπάνες για την αγορά σε πτώση.

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Αρνητική εικόνα αναμένεται να εμφανίσει στο σύνολο της, τη διετία, η εγχώρια αγορά Τηλεπικοινωνιών, αν και οι επιμέρους τομείς του κλάδου αναμένεται να καταγράψουν διαφορετική πορεία.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ