Αυξημένες κατά 55,6% οι αναφορές για τις Τηλεπικοινωνίες τον Σεπτέμβριο

Έρευνες - Μελέτες

02 Οκτωβρίου 2017

Αυξημένος κατά 55,6% -σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα του 2016- ήταν ο αριθμός των αναφορών, που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο και αφορούσαν τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, με βάση τα στατιστικά στοιχεία της ανεξάρτητης Αρχής, μέχρι 15-09-2017 είχαν κατατεθεί 2.181 αναφορές για στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, σε σχέση με τις 1402 αναφορές που είχαν κατατεθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2016. 

Μέχρι 15-09-2017 είχαν κατατεθεί 2.181 αναφορές σε σχέση με τις 1.402 αναφορές το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2016Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το ποσοστό επίλυσης των αναφορών, που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ήταν εξαιρετικά υψηλό, αφού για το 2016 έφθασε το 93,4%, εκ των οποίων το 85,1% επιλύθηκε υπέρ του καταναλωτή και το 8,3% υπέρ του προμηθευτή, ενώ μόλις το 6,6 % δεν επιλύθηκε. 

Τα παραπάνω στοιχεία επικαλείται ο επικεφαλής της Αρχής, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης σε επιστολή που απέστειλε προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 

Με την επιστολή του προς την ΕΕΤΤ, ο κ. Ζαγορίτης θέτει δύο επιμέρους ζητήματα, που η Αρχή θεωρεί μείζονα για τον κλάδο. 

Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τη ραγδαία αύξηση των καταγγελιών καταναλωτών, ειδικά στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, γεγονός που –κατά τον Συνήγορο του Καταναλωτή- καταδεικνύει την ανάγκη για την άμεση έκδοση του αναθεωρημένου Κανονισμού Γενικών Αδειών, που θα ξεκαθαρίσει και θα αποσαφηνίσει πολλά θέματα. 

Το δεύτερο θέμα αφορά στον κλάδο των πολυμεσικών υπηρεσιών, όπου, το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με την Αρχή, εμφανίσθηκαν νέες μορφές επιθετικών εμπορικών πρακτικών, οι οποίες συνδυάζονται με τη χρήση των «έξυπνων» κινητών (smartphones) και οδηγούν τους καταναλωτές, μέσα από διαρκώς εξελισσόμενες και δυναμικές εφαρμογές, στην εγγραφή τους, χωρίς τη βούλησή τους, ως συνδρομητών.  

Χρεώσεις
Το αποτέλεσμα –όπως τονίζει ο κ. Ζαγορίτης- είναι ανεπιθύμητες χρεώσεις που επιβαρύνουν περαιτέρω τους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την ανωτέρω πρακτική, την οποία, όπως διαπιστώσαμε, εφαρμόζουν εδώ και μερικούς μήνες ήδη, δύο εταιρείες πολυμεσικής πληροφόρησης, οι χρήστες “έξυπνου κινητού” που χρησιμοποιούν το 3G δίκτυο ορισμένου παρόχου εγγράφονται σε υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης οι οποίες είναι υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης, χωρίς να καταχωρούν οι ίδιοι με θετική τους ενέργεια τον αριθμό της κινητής τους σύνδεσης σε ορισμένο για τον σκοπό αυτό πεδίο ιστοσελίδας παροχής Υ.Π.Π. 

Συνέπεια αυτής της πρακτικής, ο καταναλωτής περιέρχεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, δυσανάλογη με τα τεχνικά μέσα απόδειξης που ο μέσος χρήστης μπορεί να διαθέτει, αφού η πολυπλοκότητα των ψηφιακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διαδικτυακή (online) σύναψη τέτοιων συμβάσεων δεν του επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να αποδείξουν την ενεργητική (ή μη) σύμπραξή του στην εγγραφή. Επισημαίνεται ότι οι χρεώσεις αυτές εμφανίζονται αυτόματα στον λογαριασμό παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που λαμβάνει, χωρίς άλλη σχετική από πλευράς του εξουσιοδότηση προς τον πάροχο των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιεί. 

Η χρέωση των μηνυμάτων αυτών γίνεται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση με ανώτατο ποσό ανά υπηρεσία τα 20 ευρώ το μήνα χωρίς Φ.Π.Α..  

Συστάσεις
Μετά από ενδελεχή εξέταση των σχετικών αναφορών που δέχθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”, προχώρησε σε Συστάσεις προς τις εταιρείες που εφαρμόζουν την ως άνω πρακτική, επισημαίνοντας ότι οι χρεώσεις είναι παράνομες, διότι προσκρούουν τόσο στον Κώδικα Δεοντολογίας για τις Υπηρεσίες Πολυμεσικών Πληροφόρησης. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας