Οι εταιρίες Fintech επιταχύνουν την καινοτομία στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Έρευνες - Μελέτες

29 Σεπτεμβρίου 2017

Ριζικές αλλαγές στο χρηματοπιστωτικό τομέα επιφέρουν ήδη - παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα - οι εταιρείες της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintechs). Τις σημαντικές αυτές αλλαγές εξετάζει η Deloitte και το World Economic Forum, μέσω της έκθεσης “Beyond Fintech: A pragmatic assessment of disruptive potential in financial services”. Η έκθεση εστιάζει σε στοιχεία που προέκυψαν μετά από τριετή έρευνα πάνω στο μετασχηματιστικό ρόλο των fintechs στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω Robotics και Cognitive έχει προχωρήσει σημαντικά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματαΣύμφωνα με την έρευνα, οι πλατφόρμες που προσφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης με διαφορετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από ένα μόνο κανάλι, μπορεί να αποτελέσουν το κυρίαρχο μοντέλο για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στο μέλλον. Η άνοδος αυτών των πλατφορμών, άλλωστε, αναμένεται να αναδιαμορφώσει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από μια σαφώς καθορισμένη διαδικασία, σε ανταλλάξιμες και πιο ευέλικτες οντότητες. Αυτό μπορεί να απαιτεί από τους ιδιοκτήτες της εκάστοτε πλατφόρμας να είναι ικανοί διαχειριστές, εξισορροπώντας τις ανάγκες των κατασκευαστών προϊόντων με τη ζήτηση των πελατών.

Όπως αναφέρει η έρευνα, οι προσπάθειες των τραπεζών να μιμηθούν τις βασικές ικανότητες των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας θα οδηγήσουν, πιθανώς, σε μια αυξανόμενη εξάρτηση από αυτές. Για παράδειγμα, καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιδιώκουν να βελτιώσουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών τους διευκολύνοντας τις διαδικασίες, αυξάνοντας παράλληλα τα έσοδα τους, εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την υποδομή που βασίζεται στην τεχνολογία και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως υπηρεσίας.

Αναπτυσσόμενες τεχνολογίες

Στις αλλαγές που επιφέρει το νέο μοντέλο ανάπτυξης του χρηματοπιστωτικού τομέα, περιλαμβάνεται:
  • Το κόστος εμπορευματοποίησης: Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λόγω της αυξανόμενης πίεσης για μείωση κόστους, υιοθετούν νέες τεχνολογίες και συνεργάζονται με νεοεισερχόμενες εταιρίες, ώστε να εμπορευματοποιήσουν (μειώσουν) τους παράγοντες κόστους που δεν παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να διαφοροποιηθούν στην αγορά.
  • Η ανακατανομή κερδών: Η τεχνολογία θα επιτρέψει πιθανώς σε οργανισμούς να παρακάμψουν τις παραδοσιακές αλυσίδες αξίας, ανακατανέμοντας έτσι τα κέρδη τους.
  • Η αξία της εμπειρίας του πελάτη: Η δύναμη μεταφέρεται στους διανομείς προϊόντων που αξιοποιούν τη σχέση με τον πελάτη και τον έλεγχο της εμπειρίας του και ασκούν πίεση στους κατασκευαστές προϊόντων.
  • Δημιουργία εσόδων μέσω των δεδομένων: Τα δεδομένα θα γίνουν όλο και πιο σημαντικά για τις τράπεζες και οι στατικές βάσεις δεδομένων θα πρέπει να εμπλουτιστούν από ροές δεδομένων από πολλαπλές πηγές που συνδυάζονται και χρησιμοποιούνται σε πραγματικό χρόνο.
  • Bionic Workforce: Καθώς η ικανότητα των μηχανών να αναπαράγουν και να προσομοιώνουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων συνεχίζει να εξελίσσεται, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, οι τράπεζες θα πρέπει να διαχειριστούν το ανθρώπινο δυναμικό και τις “μηχανές” ως ένα ενιαίο σύνολο δεξιοτήτων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021