Οι εφαρμογές Πληροφορικής απαραίτητο προσόν λέει το 49% των Ελλήνων

Έρευνες - Μελέτες

26 Νοεμβρίου 2014

Βασικό εργαλείο για τη μετέπειτα επιχειρηματική του εξέλιξη θεωρεί ένας στους δύο Έλληνες την απόκτηση βασικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων, όπως οι εφαρμογές Πληροφορικής.

Συγκεκριμένα, σε ποσοστό 49% οι Έλληνες θεωρούν ως την την πιο κρίσιμη πτυχή της διδασκαλίας τη διαμόρφωση των “βασικών επιχειρηματικών ικανοτήτων” (όπως οι εφαρμογές πληροφορικής, ο οικονομικός έλεγχος και το marketing).

Το 69% των Ελλήνων πιστεύει πως η επιχειρηματικότητα μπορεί να διδαχθείΜάλιστα, η απόκτηση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αξιολογείται από τους Έλληνες ως πιο σημαντικό προσόν σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο, που βρίσκεται στο 42%. Επόμενο πιο κρίσιμο εφόδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας θεωρούν οι Έλληνες την απόκτηση ηγετικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων (39%). Ακολουθεί η “πρακτική επιχειρηματικότητα” (επιχειρηματικά σχέδια, επιχειρηματικοί διαγωνισμοί/ προσομοιώσεις επιχειρήσεων), με 32%.

Η ετήσια έρευνα Global Entrepreneurship Report 2014 (AGER 2014) της Amway  - από όπου προέρχονται τα στοιχεία -  διαπιστώνει ότι η επιτυχής επιχειρηματικότητα συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι ερωτηθέντες, παγκοσμίως, βαθμολόγησαν ως την πιο κρίσιμη πτυχή της διδασκαλίας τη διαμόρφωση των “βασικών επιχειρηματικών ικανοτήτων” (42%), ενώ ακολουθούν με 47% έκαστος ο τομέας των “ηγετικών και διαχειριστικών επιδεξιοτήτων” και η “πρακτική εμπειρία στην επιχειρηματικότητα”.

Η επιχειρηματικότητα διδάσκεται
Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Amway, η οποία αποκρυπτογραφεί τις παγκόσμιες τάσεις στο πεδίο της αυτοαπασχόλησης, το 69% των Ελλήνων πιστεύει πως η επιχειρηματικότητα μπορεί να διδαχθεί, ενώ ποσοστό 30% δηλώνει πως ένας επιχειρηματίας δεν γεννιέται, αλλά γίνεται.


Source: AMWAY GLOBAL ENTREPRENEURSHIP REPORT 2014

Σε επίπεδο φύλων δεν διαπιστώνονται μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, με τα αντίστοιχα ποσοστά να διαμορφώνονται σε 70% και 67%.

Σε παγκόσμια βάση, το 63% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να διδαχθεί, με το ποσοστό αυτό να εκτοξεύεται στο 70% για την ηλικιακή ομάδα άνω των 35. Τα ποσοστά μεταξύ ανδρών και γυναικών διαμορφώνονται στο 64% και 63%, αντίστοιχα.

Η έρευνα, η οποία φέτος φετινή επικεντρώθηκε στο θέμα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, διαπιστώνει ότι τα “σχολεία και χώροι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” θεωρούνται ως οι κορυφαίοι χώροι διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας (36%). Ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό και συγκεκριμένα το 33% θεωρεί ως κορυφαία εκπαιδευτική διαδικασία για την επιχειρηματικότητα τα ειδικά start – up προγράμματα, ενώ τα πανεπιστήμια-ανώτατης εκπαίδευσης κατατάσσονται στην τρίτη θέση με 32%.

Στην Ελλάδα τα ειδικά Start up προγράμματα, που παρέχονται από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, επιμελητήρια ή κυβερνητικά προγράμματα, θεωρούνται σε ποσοστό 48% ως ο κορυφαίος χώρος διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας, με την Ανώτατη Εκπαίδευση -  Πανεπιστήμια να ακολουθούν με 38%. Τα σχολεία και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταλαμβάνουν μόλις την τρίτη θέση με 34% και ακολουθούν τα ειδικά Startup προγράμματα που παρέχονται από εταιρείες με 24%.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021