8,4 δις συνδεδεμένα αντικείμενα εν λειτουργία, στα τέλη του 2017

Έρευνες - Μελέτες

17 Φεβρουαρίου 2017

Στο ρυθμό του Internet of Things (IoT), θα κινηθεί ο πλανήτης το 2017. Με τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες εφαρμογές όλο και περισσότερο, οι αναλυτές προβλέπουν ότι, έως τα τέλη του 2017, τα εν λειτουργία συνδεδεμένα αντικείμενα ανά τον πλανήτη θα ανέρχονται σε 8,4 δις, υπερβαίνοντας τον πληθυσμό της γης κατά πολύ. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 31% σε σχέση με το 2016, όταν η εγκατεστημένη βάση των αντικειμένων ΙοΤ διαμορφωνόταν σε 6,3 δις. Οι αναλυτές τοποθετούν τον πήχη για τα online αντικείμενα στα 20,4 δις το 2020.

Ο αριθμός των συνδεδεμένων “πραγμάτων” θα εκτοξευθεί στα 20,4 δισεκατομμύρια το 2020Υπό αυτά τα δεδομένα, το Internet of Things  δημιουργεί ένα “παράθυρο ευκαιρίας” για την παραγωγή εσόδων, παγκοσμίως. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Gartner, οι συνολικές δαπάνες θα προσεγγίσουν το $1,7 τρις το 2017 από $1,4 τρις το 2016. Η δε πρόβλεψη είναι ότι οι δαπάνες θα αυξηθούν στα $2 τρις το 2018, για να αγγίξουν τα $ 3 τρις το 2020. 

Η διείσδυση του οικοσυστήματος του ΙοΤ, προφανώς, δεν θα είναι ισόρροπη σε όλο τον πλανήτη. Η ευρύτερη περιοχής της Κίνας, η Βόρεια Αμερική και η Δυτική Ευρώπη θα είναι οι τρεις γεωγραφικές ζώνες, που θα ηγηθούν της χρήσης των συνδεδεμένων πραγμάτων. Μάλιστα, στα τέλη του 2017, θα φιλοξενούν - αθροιστικά - το 67% της συνολικής εγκατεστημένης βάσης των συνδεδεμένων αντικειμένων.

Σημαντική ώθηση στην αγορά του IoT δίνει η αυξανόμενη δημοτικότητα του οικοσυστήματος των online αντικειμένων μεταξύ των καταναλωτών. Οι καταναλωτές είναι οι μεγαλύτεροι χρήστες  των συνδεδεμένων “πραγμάτων” με 5,2 δις μονάδες το 2017, που αντιπροσωπεύει το 63% του συνολικού αριθμού των εν λειτουργία online αντικειμένων. Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις θα ευθύνονται για 3,1 δις συνδεδεμένα αντικείμενα, που θα λειτουργούν παγκοσμίως έως τα τέλη του 2017. 

Ωστόσο, ενώ οι καταναλωτές αγοράζουν περισσότερα συνδεδεμένα αντικείμενα και υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτά, οι επιχειρήσεις είναι εκείνες που δαπανούν τα περισσότερα κεφάλαια για το ΙοΤ. Το 2017, σε επίπεδο δαπανών, οι επιχειρήσεις θα εισφέρουν συνολικά περί το $1 τρις, ενώ οι καταναλωτές γύρω στα $725 δις το 2017. Μέχρι το 2020, οι δαπάνες του υλικού από τα δύο τμήματα θα φτάσουν σχεδόν $3 τρις. 

Συνδεδεμένα αντικείμενα ανά κατηγορία (σε εκατ. τεμ.)

Πηγή: Gartner (Ιανουάριος 2017)

Δαπάνες για ΙοΤ ανά κατηγορία, (σε εκατ. $ΗΠΑ) 

Πηγή: Gartner (Ιανουάριος 2017)

Δημοφιλείς λειτουργίες
Εκτός από τα “ευφυή” συστήματα, που υποστηρίζουν εφαρμογές ΙοΤ σχετικές με την αυτοκίνηση, οι εφαρμογές που θα είναι περισσότερο σε χρήση από τους καταναλωτές είναι «έξυπνες» τηλεοράσεις. Οι δε «έξυπνοι» μετρητές ηλεκτρικής και οι κάμερες ασφαλείας θα είναι σε μεγαλύτερη χρήση από τις επιχειρήσεις.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ