Tα ψηφιακά μέσα “εργαλείο” για τη νέα γενιά οικονομικών στελεχών

Έρευνες - Μελέτες

14 Φεβρουαρίου 2017

Αυξημένα “βάρη” εναποθέτει στις πλάτες των Οικονομικών Διευθυντών (Chief Financial Officer-CFO), ανά τον κόσμο, η ψηφιακή τεχνολογία και ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος των δεδομένων. Με τον παραδοσιακό ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή να βρίσκεται σε σημείο κρίσιμης καμπής, τα ψηφιακά μέσα και οι τεχνικές ικανότητες κρίνουν, σε μεγάλο βαθμό, την επάρκεια των οικονομικών στελεχών του μέλλοντος. Σύμφωνα με τα ευρήματα παγκόσμιας έρευνα της ΕΥ (The DNA of the CFO), τα διευθυντικά οικονομικά στελέχη θα χαρακτηρίζονται όλο και περισσότερο από πιο δημιουργικά χαρακτηριστικά, όπως η καινοτομία, η ευρηματικότητα, καθώς και η συναισθηματική νοημοσύνη.

Τα ψηφιακά μέσα - από τα tweets και τα blogs έως και τα πιο εξελιγμένα κανάλια - θα αποτελούν, πλέον, σημαντικά εργαλεία των CFOsΠαράλληλα, ο τρόπος επικοινωνίας θα πρέπει να γίνει πιο προσαρμοστικός στα νέα δεδομένα. Τα ψηφιακά μέσα, (από τα tweets και τα blogs έως και τα πιο εξελιγμένα κανάλια), θα αποτελούν, πλέον, σημαντικά εργαλεία της επικοινωνιακής στρατηγικής του Οικονομικού Διευθυντή με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εντός και εκτός της εταιρείας.

Καθώς είναι πλέον σαφές ότι ο κόσμος των επιχειρήσεων μετασχηματίζεται δραστικά, με την κοινωνική ευθύνη και τη βιωσιμότητα να αποτελούν προτεραιότητα, ο σχεδιασμός μιας συγκεκριμένης και υλοποιήσιμης στρατηγικής, βάσει της οποίας θα αξιολογηθεί η απόδοση των Οικονομικών Διευθυντών, θα βαρύνει σταδιακά την ατζέντα τους.

Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε μεταξύ 769 διευθυντικών οικονομικών στελεχών, από περισσότερες από 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, οι Οικονομικοί Διευθυντές της επόμενης γενιάς θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στις ηγετικές δεξιότητες και τις ικανότητές τους να δημιουργούν αποδοτικές ομάδες. 

Ηγετικές δεξιότητες
Σύμφωνα με το 57% των συμμετεχόντων στην έρευνα, οι επίδοξοι Οικονομικοί Διευθυντές θα χρειαστεί να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες, την ικανότητα να δημιουργούν αποδοτικές ομάδες, καθώς και δυνατές σχέσεις με τη Διοίκηση, αν θέλουν να προαχθούν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με την έκθεση αντικατοπτρίζουν το διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα αρμοδιοτήτων της θέσης αυτής, καθώς η πίεση από την ψηφιακή τεχνολογία, τον τεράστιο όγκο δεδομένων, τον ολοένα και πιο εξονυχιστικό έλεγχο και τη διαρκή αβεβαιότητα και αστάθεια, συνεχώς αυξάνεται. 

Οι Οικονομικοί Διευθυντές, που συμμετείχαν στην έρευνα, ανέφεραν μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στη δημιουργία της επόμενης γενιάς διευθυντικών οικονομικών στελεχών. Η παροχή ευκαιριών προς τα αυριανά ηγετικά στελέχη να διευθύνουν ένα μεγάλο, μετασχηματιστικό για την επιχείρηση έργο, αναγνωρίστηκε ως η κορυφαία πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς των Οικονομικών Διευθυντών από τους μισούς σχεδόν ερωτηθέντες (42%). Οι συμβουλές και η καθοδήγηση από τον Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου ή άλλα ανώτερα οικονομικά στελέχη (38%), καθώς και η ανάδειξη της ικανότητας ανάπτυξης ταλέντων σε βασικό δείκτη απόδοσης για τους Οικονομικούς Διευθυντές (38%), αναφέρθηκαν, επίσης, ως βασικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. 

Μελλοντικά στελέχη
Ως προς το εύρος των δεξιοτήτων, ικανότητες, όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός και προγραμματισμός (47%) και η εμπειρία από την αγορά και η κατανόηση των παραγόντων δημιουργίας αξίας για τις επιχειρήσεις (43%), αναδείχθηκαν μεταξύ των τριών βασικών στοιχείων που θα χρειαστούν τα μελλοντικά οικονομικά στελέχη για τη μετάβαση στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή. Οι νέες αυτές δεξιότητες ξεπέρασαν άλλες πιο παραδοσιακές, όπως το εύρος των βασικών χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων, από τις ελεγκτικές, μέχρι τις φορολογικές και λογιστικές. 

Στελεχιακή σύνθεση
Όπως επισημαίνει η έρευνα, καθώς μεταβάλλεται το DNA του Οικονομικού Διευθυντή, θα αλλάζει η στελεχιακή σύνθεση των οικονομικών διευθύνσεων. Τα δύο τρίτα (66%) των οικονομικών στελεχών, που συμμετείχαν στην έρευνα, πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναζητήσουν την επόμενη γενιά διευθυντικών οικονομικών στελεχών από μια διαφοροποιημένη δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού.

Το 57% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα και σχεδόν οι μισοί άνδρες συμμετέχοντες (49%) πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες μεταξύ των αναδυόμενων μελλοντικών διευθυντικών οικονομικών στελεχών. Σύμφωνα με το 62% των ερωτηθέντων, η κορυφαία στρατηγική για την αύξηση των γυναικών που προάγονται στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή, είναι η “προβολή επιτυχημένων γυναικών σε ηγετικές θέσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για τα νεότερα στελέχη”.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ