Η τεχνολογία “κλειδί” για τη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας

Έρευνες - Μελέτες

13 Οκτωβρίου 2016

Με τις νέες τεχνολογίες και τις προοπτικές που αυτές δημιουργούν, συνδέεται όλο και πιο στενά το μέλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, επιτρέπει, πλέον, στις επιχειρήσεις να έχουν πλήρη διαφάνεια και ολοκληρωμένη ιχνηλασιμότητα σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών δυνατοτήτων, που μπορεί να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότηταΣυγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν σήμερα στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών δυνατοτήτων, που μπορεί να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητά τους και – τελικά - την επιβίωσή τους σε ένα άκρως ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Όπως διαπιστώνει σχετική μελέτη της ΕΥ, οι εταιρείες έχουν σήμερα στη διάθεσή τους ένα σύνολο τεχνολογικών λύσεων, όπως σύγχρονους αισθητήρες, Internet of Things και cloud. Αυτά τα εργαλεία, τους επιτρέπουν να αυξήσουν τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα από άκρη σε άκρη της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις επιδόσεις των προμηθευτών τους. 

“Η υιοθέτηση πολιτικών βιωσιμότητας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα ωφελεί, πρώτα απ’ όλα, τις ίδιες τις επιχειρήσεις στην αποτελεσματική διαχείριση των ρίσκων, στη μείωση του κόστους λειτουργίας, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της καινοτομίας”, αναφέρει η σχετική μελέτη της ΕΥ.

Σύμφωνα με την έρευνα (The State of Sustainability Supply Chains: Building responsible and resilient supply chains), την οποία διεξήγαγε η ΕΥ από κοινού με το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact), η βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας αναδεικνύεται, πλέον, σε βασική προτεραιότητα των επιχειρήσεων. Η δε τεχνολογική αρτιότητα θεωρείται μία από τις έξι βασικές παραμέτρους, που στηρίζουν το στόχο της βιωσιμότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων.

“Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων, τα εργασιακά δικαιώματα, τις ελλείψεις πρώτων υλών, τις διεθνείς συγκρούσεις και τις περιβαλλοντικές καταστροφές, η βιωσιμότητα αναδεικνύεται σε κυρίαρχο κριτήριο αξιολόγησης των προμηθευτών για τις μεγάλες επιχειρήσεις παγκοσμίως”, αναφέρει η μελέτη. 

Βιωσιμότητα
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι επιδόσεις σε θέματα βιωσιμότητας αποκτούν, πλέον, αυξανόμενη βαρύτητα για τους υπεύθυνους εφοδιασμού και καθίστανται εξίσου σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας, όπως η σχέση ποιότητας - τιμής προϊόντων και υπηρεσιών, η αξιοπιστία και η ταχύτητα απόκρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

“Η υιοθέτηση υψηλών απαιτήσεων από τους προμηθευτές σε ζητήματα περιβάλλοντος, διακυβέρνησης και κοινωνικής επίδοσης σημαίνει, παράλληλα, για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις αυξημένη παραγωγικότητα, μείωση του κόστους, βελτίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών, προώθηση της καινοτομίας, ενίσχυση του brand και βελτιωμένο αντίκτυπο στην κοινωνία”, προσθέτει η έρευνα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ