1 στις 2 εταιρείες θα επενδύσει σε Big Data το 2016

Έρευνες - Μελέτες

07 Οκτωβρίου 2016

Επενδυτική ατζέντα για τα Big Data υλοποιεί, εντός του 2016 σχεδόν μία στις δύο εταιρείες (το 48%) σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, το ποσοστό των επιχειρήσεων, που επενδύουν στην ανάλυση και αξιοποίηση του μεγάλου όγκου των δεδομένων κατά το τρέχον έτος, είναι αυξημένο κατά 3% σε σχέση με το 2015.

Το ποσοστό των εταιρειών, που επενδύουν το 2016 σε Big Data, είναι αυξημένο κατά 3% σε σχέση με πέρσιΩστόσο, όπως προκύπτει από σχετική ανάλυση της Gartner, αν και οι επενδύσεις σε Big Data συνεχίζουν να βρίσκονται σε άνοδο, ήδη εκδηλώνονται κάποια σημάδια κόπωσης.

Αυτήν την επενδυτική κόπωση αποτυπώνει η εκτίμηση των αναλυτών της Gartner, σύμφωνα με την οποία το ποσοστό των εταιρειών, οι οποίες σκοπεύουν να επενδύσουν σε Big Data τα επόμενα δύο χρόνια, μειώνεται το 2016 στο 25%, από 31% που ήταν η αντίστοιχη εκτίμηση το 2015. 

Στο μεταξύ, ενώ σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ο οργανισμός τους έχει επενδύσει ή σχεδιάζει να επενδύσει σε Big Data, πολλά μεγάλα σχετικά projects είναι “κολημμένα” σε πιλοτικό ακόμη στάδιο. Επιπλέον, μόνο το 15% των επιχειρήσεων ανέφερε ότι έχει ενσωματώσει την ανάπτυξη μεγάλων έργων στον τομέα των μαζικών δεδομένων στην παραγωγική του διαδικασία, ποσοστό ουσιαστικά αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο (14%).

“Μια εξήγηση γι’ αυτό είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν δίνουν προτεραιότητα στα μεγάλα έργα στον τομέα των Big Data, επενδύοντας σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες στον τομέα του IT”, αναφέρει η Gartner.

Για την ακρίβεια, μόνο το 11% των ερωτηθέντων από τις εταιρείες, που έχουν ήδη επενδύσει στην αξιοποίηση των δεδομένων μεγάλου όγκου, ανέφερε ότι αυτή η επένδυση ήταν “πιο σημαντική” σε σχέση με άλλες ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ το 46% δήλωσε ότι ήταν “λιγότερο σημαντική”. 

Συνολική στρατηγική
Μια άλλη εξήγηση, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι ότι οι μεγάλες επενδύσεις σε Big Data δεν έχουν απτή απόδοση της επένδυσης, η οποία μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων.

“Οι επενδύσεις σε Big Data παραμένουν σε άνοδο, ωστόσο, η έρευνα δείχνει σημάδια επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης, με λιγότερες εταιρείες να εκδηλώνουν επενδυτική πρόθεση για τα μαζικά δεδομένα. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τόσο τα ίδια τα Big Data, όσο η αξιοποίησή τους προς όφελος των ίδιων των εταιρειών. Αν και οι επιχειρήσεις έχουν καταλάβει ότι τα μαζικά δεδομένα δεν είναι απλά μια τεχνολογική τάση, δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί πλήρως την ανάγκη να τα ενσωματώσουν στη συνολική στρατηγική τους”, σημειώνουν οι αναλυτές της Gartner, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας. 

Η έρευνα
Η online έρευνα της Gartner, στην οποία στηρίζονται τα παραπάνω ευρήματα, διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2016 και σε αυτή συμμετείχαν 199 επιχειρήσεις.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ