Οχτώ ψηφιακές τεχνολογίες με τη μεγαλύτερη επιρροή στις επιχειρήσεις

Έρευνες - Μελέτες

06 Οκτωβρίου 2016

Οκτώ ψηφιακές τεχνολογίες ασκούν, σήμερα, τη μεγαλύτερη επιρροή στις εταιρείες ανά τον κόσμο, μεταβάλλοντας τα επιχειρηματικά μοντέλα, δημιουργώντας οφέλη, αλλά και δυσκολίες. Τεχνητή Νοημοσύνη, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα, Blockchain, Drones, Internet of Things (IoT), Ρομποτική και Τρισδιάστατη Εκτύπωση, είναι οι οκτώ τεχνολογίες, που πρέπει να λάβουν άμεσα υπόψη τους οι επιχειρήσεις.

Τεχνητή Νοημοσύνη, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα, Blockchain, Drones, IoT, Ρομποτική, Τρισδιάστατη ΕκτύπωσηΗ PwC κατέληξε στις οκτώ αυτές τεχνολογίες ύστερα από αξιολόγηση περισσοτέρων των 150 τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία ανέπτυξε μια μεθοδολογία, που έχει στόχο την αναγνώριση εκείνων των τεχνολογιών που αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις, αλλά και ολόκληρους κλάδους. 

Για να καταλήξει στις “Βασικές 8”, η PwC φίλτραρε τις τεχνολογίες με βάση τον επιχειρηματικό τους αντίκτυπο και την εμπορική τους βιωσιμότητα για τα επόμενα 5 με 7 χρόνια (μόλις 3 έως 5 χρόνια για τις ανεπτυγμένες οικονομίες).

Στα κριτήρια επιλογής συμπεριλήφθηκαν ο βαθμός επιρροής της τεχνολογίας στις εταιρείες και τους κλάδους, η παγκόσμια διάδοση της, η τεχνική της βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας της να μετατραπεί σε κυρίαρχη τάση, το μέγεθος της αγοράς και οι προοπτικές ανάπτυξης και ο ρυθμός της δημόσιας και ιδιωτικής επένδυσης.

Σύμφωνα με την έκθεση της PwC “Tech breakthroughs megatrend”, η επίδραση των οκτώ τεχνολογιών θα είναι σαφώς διαφορετική ανά κλάδο. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η εταιρεία, η λίστα των οκτώ περιλαμβάνει τις τεχνολογίες που θα έχουν αντίκτυπο σε πολλούς κλάδους και σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια. 

Καινοτομία
“Οι εταιρείες διαρκώς περιμένουν την επόμενη μεγάλη καινοτομία, πιστεύοντας ότι μια μεμονωμένη τεχνολογική τάση είτε δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο, είτε ότι θα χρειαστεί πολύ καιρό για να επηρεάσει τον κλάδο δραστηριότητας τους. Όμως, σήμερα η ανατροπή πραγματοποιείται με ταχύτερο ρυθμό και σε μεγαλύτερη κλίμακα από ποτέ. Ιστορικά, οι καινοτομίες διαταράσσουν την ισορροπία υπέρ των καινοτόμων. Με αυτήν την έννοια, οι τεχνολογικές ανακαλύψεις αποτελούν, εκ των πραγμάτων, κυρίαρχη τάση. Η ευρεία χρήση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με αυξημένη προσβασιμότητα, επιρροή, βάθος και αντίκτυπο θα επιταχύνουν την εφαρμογή των “Βασικών 8” τεχνολογιών αναφέρει η μελέτη. 

Σύμφωνα με την έκθεση της PwC, τα στελέχη δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν τις “Βασικές 8” τεχνολογίες σαν μια λίστα εργασιών, την οποία αναθέτουν στον Επικεφαλής Πληροφοριών (CIO) ή τον Επικεφαλής Τεχνολογίας (CTO). Αντιθέτως, η εξερεύνηση και ποσοτικοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών - και ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση τους - πρέπει να αποτελούν βασικό στοιχείο της εταιρικής στρατηγικής των επιχειρήσεων.

“Πριν την ανάπτυξη στρατηγικής για την καινοτομία και την εξερεύνηση και ποσοτικοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών, τα στελέχη οφείλουν να εκπαιδεύονται (ή να ανανεώνουν τις γνώσεις τους) σε αυτές τις τεχνολογίες και τις δυνατότητες που προσφέρουν”, προτείνει η μελέτη.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ