Υποχώρηση της ελληνικής αγοράς hardware το 2015

Έρευνες - Μελέτες

27 Σεπτεμβρίου 2016

Χρονιά επιβράδυνσης για τον εγχώριο κλάδο της χονδρικής εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και  εξοπλισμού πληροφορικής (hardware) ήταν το 2015. Η ελληνική αγορά υποχώρησε υπό το βάρος των capital controls και της πολιτικής αβεβαιότητας του περασμένου έτους.

Μετά από μια διετία ανάκαμψης, ο κλάδος χονδρικής εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού Πληροφορικής επιδεινώθηκε ελέω capital controlsΣύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της IBHS, “το 2015 επιφύλασσε βαθμιαία επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, με τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών τον Ιανουάριο, τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των εκπροσώπων των δανειστών και την αργία των τραπεζών τον Ιούλιο, να προκαλούν ανησυχία σχετικά με ενδεχόμενη έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη και κλίμα αβεβαιότητας στην οικονομία”

Η μελέτη επισημαίνει ότι η πολιτική και οικονομική αστάθεια επέδρασε αρνητικά στον κλάδο του hardware, ιδίως μετά την επιβολή των capital controls, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση των ΕΙΤΟ και IDC, η αξία αγοράς του εξοπλισμού πληροφορικής μειώθηκε κατά 8%, στα €645 εκατ.

Σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια του έτους, εμφάνισαν οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των tablets. Αναλυτικά, στον τομέα των PCs, σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, παρουσιάστηκε πτώση 8,8% σε σχέση με το 2014, στα €311 εκατ., ενώ στα tablets η αγορά υποχώρησε απότομα κατά 26,6%, στο ύψος των €110 εκατ.

Η επίδραση των capital controls στον τομέα των υπολογιστών διαφαίνεται και από τα στοιχεία της IDC για το 3ο τρίμηνο του 2015, όταν και οι πωλήσεις των PCs μειώθηκαν κατά 50% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Σημαντική υποχώρηση, ωστόσο, παρατηρήθηκε και στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς. 

Περαιτέρω επιδείνωση
Η μελέτη, επικαλούμενη τις προβλέψεις της IDC εκτιμά ότι, φέτος, η αγορά του εξοπλισμού θα μειωθεί περαιτέρω - και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό - κατά 15,2%, στα €547 εκ.

Σύμφωνα με την κυρία Μαρία Μεταξογένη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της IBHS, “ο κλάδος θα αναπτυχθεί εφόσον επικρατήσουν συνθήκες οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας, που θα επιτρέψουν στις εταιρείες να υλοποιήσουν απρόσκοπτα τους επενδυτικούς τους σχεδιασμούς στον τομέα της τεχνολογίας και μηχανοργάνωσης”. 

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 84 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

Ο Κύκλος Εργασιών του δείγματος το 2014 ενισχύθηκε σημαντικά κατά 15,8%, στα €670,42 εκατ.

Τα Κέρδη Προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα €25,85 εκατ., αυξημένα κατά 15,4%, ενώ τα ΚΠΦ αυξήθηκαν κατά 22,7%, φτάνοντας τα €11,13 εκατ.

Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ υποχώρησε ελαφρώς σε 6,5%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ αυξήθηκε στο 2,6%. Η κεφαλαιακή μόχλευση επιδεινώθηκε στο 2,2 προς 1, ενώ το μέσο διάστημα είσπραξης Απαιτήσεων διαμορφώθηκε στους 5 μήνες.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ