Ψηφιακές εφαρμογές και social media αλλάζουν τον χάρτη των συγκοινωνιών

Έρευνες - Μελέτες

19 Σεπτεμβρίου 2016

Σε αναδιάταξη του τρόπου, με τον οποίο λειτουργούν σήμερα οι συγκοινωνίες, οδηγούν οι ψηφιακές τεχνολογίες, με την καινοτομία να μεταβάλλει ριζικά τη μετακίνηση στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις. Η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει, πλέον, στους ανθρώπους να διαχειρίζονται οι ίδιοι τις μετακινήσεις τους, μέσω της πρόσβασης σε εφαρμογές (apps) μετακίνησης, σε υπηρεσίες κατά παραγγελία (on-demand) και σε πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο, ενώ δημιουργούν εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης, όπως η από κοινού χρήση μεταφορικών μέσων (ride-sharing).

Οι πολίτες κρατούν το "κλειδί" για τον σχεδιασμό των πιο «έξυπνων» συγκοινωνιών του μέλλοντοςΣύμφωνα με νέα έρευνα της ΕΥ (How shifting passenger behavior can improve mobility in cities), ενώ η ύπαρξη αποτελεσματικών συγκοινωνιακών υποδομών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμείνουν οι πόλεις ανταγωνιστικές, πολλές δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένες για να καλύψουν τη μελλοντική ζήτηση.

Η έκθεση προτρέπει τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν με τους πολίτες για την ανάπτυξη αποτελεσματικών συγκοινωνιακών υποδομών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις επείγουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις,

“Καθώς οι δραστικά μετασχηματιστικές τεχνολογίες μεταβάλλουν τους τρόπους μετακίνησης των πολιτών, η έρευνα συνιστά στους αρμόδιους φορείς να μελετήσουν τη συμπεριφορά των πολιτών ως σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη βιώσιμων συγκοινωνιακών πολιτικών. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα δίκτυα μεταφοράς είναι καίριας σημασίας, προκειμένου να αναπτύξουν οι πόλεις πιο στέρεες λύσεις, καθώς οι συμπεριφορές των πολιτών σε σχέση με τις συγκοινωνίες μεταβάλλονται”, διαπιστώνει η έρευνα.

Αστική κινητικότητα
Η έρευνα αναδεικνύει τρία μελλοντικά σχέδια αποτελεσματικής αστικής κινητικότητας.

Η μετακίνηση ως προσωπική, κατά παραγγελία υπηρεσία: Οι μεταφορές είναι μία διαδραστική και ολοκληρωμένη εμπειρία. Οι άνθρωποι μπορούν να σχεδιάζουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις μετακινήσεις τους. Η τεχνολογία επιτρέπει κοινωνικά επιθυμητές συμπεριφορές και υποκινεί νέες έννοιες συγκοινωνίας, όπως τα αυτόνομα οχήματα και η από κοινού μετακίνηση.

Οι πεζοί και τα ποδήλατα κυριαρχούν: Ο αριθμός των κατόχων αυτοκινήτων μειώνεται. Οι μετακινήσεις δεν είναι μηχανοκίνητες. Οι άνθρωποι, κινητοποιούνται μέσω προγραμμάτων δωρεάν μετακίνησης και της τιμολόγησης σε ώρες αιχμής, τα οποία, επηρεάζουν τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες τους, όπως η μείωση εκπομπών ρύπων.

Δεν υπάρχουν πλέον ώρες αιχμής: Η μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας δε θα μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι καταναλωτές ενθαρρύνονται να αλλάξουν τη χρήση των αυτοκινήτων τους και να μεταβάλουν τις συνήθειες μετακίνησής τους, μέσω της καλύτερης πρόσβασης σε δεδομένα πραγματικού χρόνου (real time) και σε ψηφιακές πλατφόρμες. Σε αυτό θα βοηθήσει και η τιμολόγηση του κόστους στάθμευσης με βάση τη ζήτηση, η δυνατότητα επιλογών προστίμων και τα διόδια για συγκεκριμένους δρόμους και ζώνες.

Προσέγγιση
Όπως αναφέρει η έκθεση, οι μεταφορές εξελίσσονται από μια απλή συναλλαγή, σε μια μορφή διαλόγου, καθώς ψηφιακές εφαρμογές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξασφαλίζουν πληροφόρηση για τις μετακινήσεις των χρηστών. “Η επικοινωνία με τους πολίτες είναι κρίσιμη για το σχεδιασμό συγκοινωνιακών συστημάτων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στον ταχύ ρυθμό αλλαγών παγκοσμίως. Η εφαρμογή της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής στο σχεδιασμό της συγκοινωνιακής πολιτικής - υιοθετώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση - θα προσφέρει στις δημοτικές αρχές πολύτιμες πληροφορίες για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών και τη δημιουργία ενός καλύτερου αστικού περιβάλλοντος”, σημειώνεται στην έρευνα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ