Η ψηφιακή τεχνολογία “κλειδί” για τις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών

Έρευνες - Μελέτες

07 Σεπτεμβρίου 2016

Σε παράγοντα - “κλειδί” για τις μελλοντικές συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών εξελίσσεται, πλέον, η νέα οικονομία της ψηφιακής τεχνολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτακτική ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού των υφιστάμενων εταιρειών αναμένεται να ενισχύσει τις προοπτικές των Σ&Ε παγκοσμίως.

Η πλειοψηφία των εταιρειών εκτιμά ότι η προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού, αποκλειστικά μέσω της οργανικής ανάπτυξης, δεν μπορεί να αποδώσει άμεσαΣύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της ΕΥ “Digital Deal Economy”, μεταξύ 600 στελεχών μη τεχνολογικών επιχειρήσεων, τα στελέχη αναγνωρίζουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζει όλες τις πτυχές των επιχειρήσεων τους - από την αρχή ως το τέλος. Γνωρίζουν, επίσης, ότι το ανταγωνιστικό τοπίο αλλάζει ραγδαία, καθώς οι νέες τεχνολογίες περιορίζουν τους φραγμούς εισόδου στην αγορά.

Για παράδειγμα, η έρευνα της ΕΥ διαπιστώνει ότι εννέα στις δέκα επιχειρήσεις – παγκοσμίως - αντιμετωπίζουν αυξημένο ανταγωνισμό από επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει την ψηφιακή τεχνολογία. Από την ίδια έρευνα προκύπτει, επίσης, ότι τα δύο τρίτα των στελεχών (67%) σχεδιάζουν να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, σε μία προσπάθεια μετασχηματισμού των επιχειρήσεων τους.

“Το κρίσιμο ερώτημα για τις επιχειρήσεις είναι αν μπορούν να οικοδομήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να πετύχουν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον ή αν θα πρέπει να τις αγοράσουν. Η πλειοψηφία των στελεχών επιλέγουν τη λύση της εξαγοράς, αναγνωρίζοντας ότι η προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού αποκλειστικά μέσω της οργανικής ανάπτυξης δεν θα αποδώσει σύντομα”, τονίζουν οι συντάκτες της μελέτης.

Αλλαγές μοντέλων
Είναι προφανές ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις εξακολουθούν να οδηγούν σε σύγκλιση των κλάδων της οικονομίας και να προωθούν μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συμπεριφορές. Αυτό ωθεί τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν μακρόπνοες στρατηγικές, οι οποίες επικεντρώνονται σε συμφωνίες, με στόχο να είναι προετοιμασμένες για έναν ψηφιακό κόσμο.

Σύμφωνα με την ΕΥ, η τάση των μη τεχνολογικών επιχειρήσεων να αποκτούν περιουσιακά στοιχεία στον τομέα της τεχνολογίας συνεχίστηκε κατά το 1ο εξάμηνο του 2016, καθώς οι επιχειρήσεις έχουν στραφεί στη δύναμη της ψηφιακής τεχνολογίας προκειμένου να επιταχύνουν την ανάπτυξη τους.

Οι συμμαχίες γίνονται, επίσης, όλο και πιο ελκυστικές - παράλληλα ή ακόμα και αντί των εξαγορών - καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν νέες ψηφιακές δεξιότητες. Σύμφωνα με τη μελέτη της EY, το ένα τρίτο των στελεχών σχεδιάζει σήμερα να δημιουργήσει συμμαχίες και συνεργασίες μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Όπως αναδεικνύει η έρευνα, σχεδόν το 90% των στελεχών έχει ανεβάσει υψηλότερα τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη στρατηγική κατανομής των κεφαλαίων τους, ενώ η απόκτηση καινοτόμων λύσεων είναι η προτιμώμενη οδός. Τα στελέχη επιχειρήσεων φαίνεται να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να επιτύχουν τους ψηφιακούς τους στόχους είναι να διασφαλίσουν ότι όλες οι επενδυτικές αποφάσεις τους υποστηρίζουν το μελλοντικό όραμα της επιχείρησης με ψηφιακές δυνατότητες. “Μία διασφαλισμένη μελλοντικά ψηφιακή κεφαλαιακή στρατηγική βρίσκεται στο επίκεντρο της πραγματοποίησης συμφωνιών σε έναν ψηφιακό κόσμο”, αναφέρει η ΕΥ.

Ελληνικές επιχειρήσεις
Ο αντίκτυπος των ψηφιακών τεχνολογιών δεν μπορεί παρά να είναι σημαντικός και για τις ελληνικές επιχειρήσεις. “Ο μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων περνά μέσα και από τις Σ&Ε. Για να βελτιώσουν τη θέση τους στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, αλλά και για να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η ψηφιακή τεχνολογία, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αυξήσουν τα μεγέθη τους και να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω Σ&Ε ή συμμαχιών”, τονίζει ο επικεφαλής του τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδας, κ. Τάσος Ιωσηφίδης.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ