Χαμηλή βαθμολογία δίνουν οι Ευρωπαίοι στις υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

06 Σεπτεμβρίου 2016

Περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών ζητούν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, εκτιμώντας ότι, σήμερα, αυτό υπολείπεται των προσδοκιών τους. Όπως προκύπτει από τον “Πίνακα Επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών του 2016”, υπηρεσίες που σχετίζονται με τις Τηλεπικοινωνίες εξακολουθούν να προκαλούν προβλήματα στους Ευρωπαίους και για το λόγο αυτό, οι καταναλωτές δίνουν χαμηλή βαθμολογία στις επιδόσεις τους.

Πίνακας Επιδόσεων Καταναλωτικών Αγαθών 2016: Η εικόνα βελτιώθηκε, αλλά απαιτούνται προσπάθειες στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και της ΕνέργειαςΤην παραπάνω - μάλλον δυσμενή εικόνα για τις ευρωπαϊκές Τηλεπικοινωνίες - αποτυπώνει ο “Πίνακας Επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών του 2016”, που δημοσιοποίησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πίνακας δημοσιεύεται ανά διετία από το 2008 και συγκεντρώνει τις αξιολογήσεις των ίδιων καταναλωτών της Ε.Ε. για τον τρόπο λειτουργίας των αγορών 42 αγαθών και υπηρεσιών. Ουσιαστικά δείχνει σε ποιους τομείς της αγοράς επικρατεί εμπιστοσύνη, διαφάνεια και διασφάλιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

Σύμφωνα με τη φετινή αξιολόγηση, μεταξύ των 29 τομέων παροχής υπηρεσιών, τα τρία καταναλωτικά αγαθά με τις καλύτερες επιδόσεις είναι αυτά που συνδέονται με τον ελεύθερο χρόνο και συγκεκριμένα τα καταλύματα διακοπών βρίσκονται στην πρώτη θέση, οι πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες στη δεύτερη και οι υπηρεσίες στον τομέα του αθλητισμού, όπως τα γυμναστήρια, στην τρίτη. Ακολουθούν οι αεροπορικές υπηρεσίες, τα πακέτα διακοπών και ο κλάδος της ασφάλειας αυτοκινήτου, που καταλαμβάνουν αντίστοιχα της επόμενες τρεις θέσεις. 

Τηλεπικοινωνίες
Σε ό,τι αφορά στις Τηλεπικοινωνίες, οι καταναλωτές τοποθετούν τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας μόλις στην 20η θέση μεταξύ των 29 κατηγοριών. Όπως αναφέρει η αξιολόγηση της Επιτροπής, υπάρχει μια σημαντική μερίδα των καταναλωτών που αντιμετωπίζει προβλήματα, με την κατάσταση, μάλιστα, μεταξύ 2013 και 2015 να επιδεινώνεται.

Οι καταναλωτές αποδίδουν στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας μόλις την 21η θέση μεταξύ των 29 κλάδων παροχής υπηρεσιών καταναλωτικών αγαθών. Όπως υπογραμμίζει η Επιτροπή, η επίδοση του τομέα της κινητής τηλεφωνίας παραμένει χαμηλή και κάτω του μέσου όρου των άλλων κατηγοριών. Η εικόνα στον τομέα της κινητής, επίσης, επιδεινώθηκε την περίοδο 2013-2015, με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Στο μεταξύ, ο τομέας της παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου κατατάσσεται στην 19η θέση μεταξύ των 29 κλάδων του Πίνακα Επιδόσεων, με τους καταναλωτές να δηλώνουν ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Ζημία
Όπως προκύπτει από τον Πίνακα Επιδόσεων για το 2016, ο τομέας των Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων, που - όπως δηλώνουν οι ίδιοι οι καταναλωτές της Ευρώπης - τους έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη οικονομική - και όχι μόνο - ζημία.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας μαζί με αυτές των τηλεπικοινωνιών προκάλεσαν στους καταναλωτές τη μεγαλύτερη ζημία απ’ όλους τους τομείς που αναλύθηκαν.

“Οι καταναλωτές αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις αγορές τηλεπικοινωνιών. Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στον τομέα αυτό για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων. Οι πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για τις ψηφιακές συμβάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις διασυνοριακές αγορές μέσω Διαδικτύου”, τόνισε χθες η αρμίδια Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων, κυρία Βιέρα Γιούροβα.

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι εκείνες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πρόοδο. Οι καταναλωτές έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις τράπεζες, τις ιδιωτικές συντάξεις και τα επενδυτικά ταμεία απ’ ό,τι στο παρελθόν. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι τραπεζικές υπηρεσίες παραμένουν ο λιγότερο αποδοτικός τομέας μεταξύ των αγορών υπηρεσιών.

Άνισες επιδόσεις
Η αξιολόγηση της Επιτροπής για το 2016 εντοπίζει άνισες επιδόσεις μεταξύ των κρατών - μελών. Οι μεγαλύτερες διαφορές στην αξιολόγηση των επιδόσεων των αγαθών μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. εντοπίζονται στις υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας, τις υπηρεσίες υδροδότησης, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα ενυπόθηκα δάνεια και τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. 

Η εικόνα στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, οι μέσες επιδόσεις των αγορών που ερευνήθηκαν, βρίσκονται στο 77,9, υπολείπονται δηλαδή του μέσου όρου της Ε.Ε. των 28 κατά 1,9 μονάδες. Ο δείκτης επίδοσης της αγοράς αγαθών είναι 79,3 και εκείνος της αγοράς υπηρεσιών είναι 77,3, υπολείπονται δηλαδή του μέσου όρου της Ε.Ε. των 28 κατά 3,2 και 1,3 μονάδες αντίστοιχα.

Στην Ελλάδα, ως οι καλύτεροι τομείς αξιολογούνται: τα “Ηλεκτρονικά προϊόντα”, τα “Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες” και οι “Μεγάλες οικιακές συσκευές”. Στις τελευταίες θέσεις του καταλόγου βρίσκονται οι αγορές “Καύσιμα για οχήματα”, “Κρέας και προϊόντα κρέατος” και “Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα”.

Οι ελληνικές αγορές υπηρεσιών, που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, είναι οι “Αεροπορικές υπηρεσίες”, “Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες” και “Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων”. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται: “Ενυπόθηκα δάνεια”, “Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας” και “Δάνεια, πιστώσεις και πιστωτικές κάρτες”. 

Η αξιολόγηση
Ο πίνακας επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών παρακολουθεί τις επιδόσεις 40 καταναλωτικών αγαθών με βάση βασικούς δείκτες, π.χ. η εμπιστοσύνη ότι οι πωλητές συμμορφώνονται με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών, η συγκρισιμότητα των προσφορών, η διαθέσιμη επιλογή στην αγορά, ο βαθμός στον οποίο πληρούνται οι προσδοκίες των καταναλωτών και οι ζημίες, που προκαλούνται από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Επίσης, αξιολογούνται άλλοι δείκτες, όπως η αλλαγή παρόχου και οι τιμές.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ