Η τεχνολογία διχάζει στελέχη και εργαζόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Έρευνες - Μελέτες

02 Σεπτεμβρίου 2016

Διαφορετική αντίληψη για την ικανότητα της επιχείρησης να προσαρμοστεί στην ψηφιακή αλλαγή έχει αφενός η διοίκηση και αφετέρου οι εργαζόμενοι στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αν και αμφότεροι αντιλαμβάνονται ότι η εταιρεία τους είναι ανάγκη να ενσωματώσει μια σειρά από αλλαγές, για να επιτύχει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, τα στελέχη του κλάδου και οι εργαζόμενοι έχουν διαφορετική εικόνα για το επίπεδο ωριμότητάς έναντι αυτής της διαδικασίας.

Το 36% των στελεχών πιστεύει ότι η εταιρεία είναι έτοιμη για την ψηφιακή αλλαγή - Μόνο το 13% εργαζομένων συμμερίζεται την ίδια άποψηΠρόσφατη έρευνα της Gartner  διαπίστωσε ότι περισσότερο από το ένα τρίτο των στελεχών της εφοδιαστικής αλυσίδας εκτιμά ότι η εταιρεία τους είναι έτοιμη να ηγηθεί των αλλαγών, ενώ εντελώς διαφορετική είναι η αντίληψη των εργαζομένων σχετικά με την ικανότητα της επιχείρησης να έχει ηγετικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας, ενώ το 36% των στελεχών της εφοδιαστικής αλυσίδας πιστεύει ότι είναι έτοιμο για τις ψηφιακές προκλήσεις, μόνο το 13% εργαζομένων συμμερίζεται την ίδια άποψη.

Οι αναλυτές της Gartner υπογραμμίζουν αυτήν τη διάσταση απόψεων μεταξύ στελεχών και εργαζομένων στον εν λόγω κλάδο, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση του προσωπικού, ειδικά στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα σήμερα.

“Οι αλλαγές, που επιτάσσει η ψηφιακή εποχή, αναμορφώνουν και τις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτή η διαδικασία απαιτεί από τους ηγέτες του κλάδου να κινητοποιήσουν το εργατικό τους δυναμικό, ώστε να ανταποκριθεί και να συμβάλει στην αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου. Το να είσαι ευέλικτος στις αλλαγές και να μπορείς να σχεδιάσεις και να υιοθετήσεις νέες ιδέες γρήγορα και πλήρως, πρέπει να είναι ο στόχος των ηγετών της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ψηφιακή εποχή”, αναφέρουν οι αναλυτές της εταιρείας.

Ο ρόλος των εργαζομένων
Η μελέτη της Gartner διαπιστώνει, στο μεταξύ, ότι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι επιθυμούν και μάλιστα επιδιώκουν να συμβάλουν στις αλλαγές που φέρνουν στην επιχείρησή τους τα νέα ψηφιακά δεδομένα. Οι αναλυτές της εταιρείας σημειώνουν ότι, υπό αυτά τα δεδομένα, τα στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι απαραίτητο να εμπνεύσουν και να εκπαιδεύσουν το εργατικό δυναμικό, ώστε να ανταποκριθεί στο κύμα των επερχόμενων αλλαγών.

“Για την πιο αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης των αλλαγών, η επικοινωνία είναι ύψιστης σημασίας. Τα στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας οφείλουν να δημιουργήσουν ένα σχέδιο επικοινωνίας, που θα υπογραμμίζει τη σημασία της προσήλωσης σε ένα ξεκάθαρο όραμα και θα προσαρμόζει τα μηνύματα και τις μεθόδους εμπλοκής σε διαφορετικά κοινά, προκειμένου να αγκαλιάσει με επιτυχία νέους τρόπους εργασίας”, αναφέρει η σχετική μελέτη.

Μάλιστα, οι αναλυτές εφιστούν την προσοχή των ηγετών του κλάδου, τονίζοντας ότι, ακόμη και αφού οι αλλαγές ολοκληρωθούν, απαιτείται διαρκής κατάρτιση και ενημέρωση των εργαζομένων, ώστε να παραμείνουν συνεπής με τη νέα πορεία της εταιρείας στην ψηφιακή εποχή.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ