Έως το 2020, ποσοστό 10% έως 50% των εταιρικών εσόδων θα συνδέεται με το ΙοΤ

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

06 Ιουλίου 2016

Μία τεράστια πρόκληση για το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου αποτελεί το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα του Internet of Things (ΙοΤ), που σήμερα, πάντως, βρίσκεται διεθνώς ακόμη σε βρεφικό στάδιο. Περίπου οκτώ στα δέκα στελέχη επιχειρήσεων (το 79%) εκτιμούν ότι η αγορά, σήμερα, μακράν απέχει από την πλήρη αξιοποίηση και κεφαλαιοποίηση του ΙοΤ, ενώ σε πολλά θέματα που αφορούν την εν λόγω αγορά υπάρχει σύγχυση. Το συγκεκριμένο ποσοστό των στελεχών απαντά ότι δεν υπάρχει ακόμη σήμερα, μεταξύ των επιχειρήσεων, κοινή συνείδηση για τα οφέλη, που προκύπτουν από την τεχνολογία και τις υποδομές του Ιnternet of Things, με μόλις ένα 8% να υποστηρίζει το αντίθετο.

Με τις “έξυπνες” πόλεις, τα smart homes, τα διασυνδεδεμένα οχήματα και τα ευφυή συστήματα μέτρησης συνδέει η πλειοψηφία το Internet of ThingsΑυτήν την εικόνα αποτυπώνει το ετήσιο report του Telecoms.com Intelligence για το ΙοΤ (2016 IoT Outlook), που στηρίζεται στις απαντήσεις 1.000 στελεχών του κλάδου της Πληροφορικής ανά τον κόσμο.

Η έλλειψη κοινής συνείδησης μεταξύ των επιχειρήσεων για τις πιθανές χρήσεις και τα οφέλη του ΙοΤ είναι εμφανής και από άλλο εύρημα της έρευνας, το οποίο δείχνει τη διαφορετική αντίληψη που έχουν οι συμμετέχοντες για το οικοσύστημα του Internet of Things. Οι απαντήσεις επικεντρώνονται γύρω από τρεις άξονες, με το 26% να συνδέει το ΙοΤ κυρίως με τις “έξυπνες” πόλεις, το 21% με τα smart homes και άλλο ένα 18% με εταιρικές εφαρμογές, που ενισχύουν την επιχειρησιακή απόδοση.

Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα στο ερώτημα “ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές του ΙοΤ”, προκύπτει ότι ένα 13% συνδέει την τεχνολογία και τις υπηρεσίες με τις βιομηχανικές εφαρμογές και το 9% με τα διασυνδεδεμένα οχήματα και το 8% με τα “ευφυή” συστήματα μέτρησης.

Σύγχυση με το M2M
Ενδεικτικό της σύγχυσης, που επικρατεί ακόμη στην παγκόσμια αγορά για το ΙοΤ, είναι ότι σχεδόν ένας στους δύο το συγχέει με την επικοινωνία μεταξύ συσκευών (Machine-to-Machine –M2M).

“Είναι προφανές ότι υπάρχει μια γενική έλλειψη συναίνεσης για το τι είναι πραγματικά IoT. Δεν είναι τυχαίο ότι το 42% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι M2M και Internet of Things ταυτίζονται. Όποιον ορισμό και εάν δίνουν, πάντως, οι συμμετέχοντες στο IoT, το βέβαιο είναι ότι η αγορά που συνδέεται με το Internet of Things παράγει σημαντικά έσοδα και η τάση αυτή θα ενισχυθεί, όσο οδεύουμε προς το 2020”, αναφέρει το σχετικό report.

Αύξηση εσόδων
Συγκεκριμένα, λίγο λιγότερο από ένα στα δύο στελέχη απαντούν ότι, τους επόμενους δώδεκα μήνες, θα δουν ποσοστό έως και 10% των εσόδων τους να προέρχεται από το IoT. Μάλιστα, περίπου ένας στους πέντε αναμένει ότι το ποσοστό αυτό θα κινηθεί μεταξύ και 10 και 30% των εσόδων, ενώ για έναν στους δέκα το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 50%, με ένα 5% των ερωτηθέντων να στηρίζει περισσότερο από το ήμισυ των εσόδων τους στη συνδρομή του IoT.

Οι προσδοκίες αυτές θα ενισχύονται όσο οδεύουμε προς το 2020, όπου περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες απαντούν ότι (έως τότε) το IoT θα είναι υπεύθυνο για ένα ποσοστό μεταξύ 10% και 50% των εσόδων, ενώ μόλις το 17% τοποθετεί το ποσοστό αυτό κάτω από το 10%.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021