1 στις 2 εταιρείες στην Ελλάδα επιδιώκει στρατηγικές συμμαχίες

Έρευνες - Μελέτες

23 Ιουνίου 2016

Αυξημένη κινητικότητα σε επίπεδο επιχειρηματικών συμφωνιών αναμένεται το τρέχον έτος, καθώς μία στις δύο επιχειρήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, επιδιώκει τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών. Το ποσοστό των στελεχών στην Ελλάδα, που δηλώνει ότι θα επιδιώξει συγχωνεύσεις και εξαγορές στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών, φθάνει στην Ελλάδα το 50%, στα ίδια επίπεδα με το μέσο διεθνή όρο. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2015 (43% και 47% αντίστοιχα). Την ίδια ώρα, μόλις το 4% των στελεχών από την Ελλάδα εμφανίζεται απαισιόδοξο ως προς τις πιθανότητες ολοκλήρωσης μίας εξαγοράς κατά το επόμενο δωδεκάμηνο, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο έναντι του διεθνούς δείγματος (11%), αλλά και των δύο προηγούμενων εξαμήνων (32% και 24% αντίστοιχα).

Το 40% των επιχειρήσεων διεθνώς και το 50% στην Ελλάδα εξετάζουν το ενδεχόμενο σύναψης στρατηγικών συμμαχιώνΣυνολικά, η 14η έκδοση της έρευνας της ΕΥ (Global Capital Confidence Barometer – CCB), διαπιστώνει μία διαρκή διάθεση για εξαγορές και συμμαχίες και ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον συγχωνεύσεων και εξαγορών, στο οποίο σχεδόν το ένα τρίτο (28%)  των εταιρειών αναμένει περισσότερες προσφορές στους επόμενους 12 μήνες.

Μεγάλες συμφωνίες
Αντανακλώντας την ισχυρή έμφαση στη μη οργανική ανάπτυξη, το 40% των μελών των διοικητικών συμβουλίων επιδιώκει συμμαχίες με άλλες επιχειρήσεις. Η έρευνα, που διεξήχθη σε 1.700 στελέχη επιχειρήσεων σε περισσότερες από 45 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, επισημαίνει ότι ο αριθμός των συμφωνιών στη φάση της προετοιμασίας παραμένει υψηλός. Μάλιστα, το 25% των στελεχών διεθνώς και το 42% στην Ελλάδα εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός των συμφωνιών, που βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας, θα αυξηθεί κατά το επόμενο έτος.

Με τις επιχειρήσεις να στρέφονται προς μεγαλύτερες συμφωνίες, ο αριθμός των εταιρειών, που επιδιώκουν εξαγορές αξίας μεγαλύτερης του $1 δις, έχει πενταπλασιασθεί.

Παράλληλα με τις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών, το 40% των επιχειρήσεων διεθνώς και το 50% στην Ελλάδα, εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατηγικών συμμαχιών, που θα συμβάλουν στην αξιοποίηση υποαπασχολούμενων περιουσιακών στοιχείων.

O ρόλος της τεχνολογίας
Η τεχνολογία και οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών, οδηγούν στη σύγκλιση διαφορετικών τομέων της οικονομίας και επιταχύνουν την εμφάνιση νέων ανταγωνιστών σε πολλούς κλάδους. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την τάση για αξιολόγηση περιουσιακών στοιχείων και τη διάθεση για συμφωνίες.

Πάνω από το ένα τρίτο των στελεχών (37% διεθνώς και 42% στην Ελλάδα), αναμένει αύξηση των πωλήσεων ζημιογόνων περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τον επόμενο χρόνο. Αυτό αντανακλά την τάση των επιχειρήσεων, στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, να αξιολογούν την απόδοση και τη στρατηγική σημασία των κύριων δραστηριοτήτων τους, ώστε να αποφασίσουν την πώληση περιουσιακών στοιχείων που υπο-αποδίδουν. 

Τομείς ενδιαφέροντος
Οι τομείς, όπου καταγράφεται η υψηλότερη διάθεση για εξαγορές, είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο (59% των επιχειρήσεων διεθνώς σχεδιάζει συμφωνίες), τα καταναλωτικά προϊόντα και το λιανεμπόριο (59%), η ενέργεια και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (58%), τα προϊόντα μεταποιητικής βιομηχανίας (55%) και ο τομέας της υγείας (51%).

Στην Ελλάδα, η υψηλότερη διάθεση για εξαγορές καταγράφεται στους τομείς των καταναλωτικών προϊόντων και του λιανεμπορίου (50%), καθώς και των μεταφορών (40%).

Πρώτη επιλογή η Δ. Ευρώπη
Καθώς η οικονομική ανάπτυξη παραμένει υποτονική, οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έρευνα, επιδιώκουν να ενισχύσουν τις προοπτικές τους στο εξωτερικό, με το 74% των ερωτηθέντων, τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα, να εξετάζει διασυνοριακές συμφωνίες.

Η Δυτική Ευρώπη αποτελεί και πάλι την πρώτη επιλογή, καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να επωφεληθούν των σχετικά χαμηλότερων αποτιμήσεων και της φθηνότερης χρηματοδότησης. Η ροή των επενδύσεων από την Κίνα, αναμένεται να συνεχισθεί, καθώς οι κινεζικές επιχειρήσεις αναζητούν περιουσιακά στοιχεία με σημαντικά πνευματικά δικαιώματα (όπως πατέντες, εταιρείες με τεχνογνωσία). 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ