$900 δις, ετησίως, θα επενδύει η βιομηχανία στον ψηφιακό μετασχηματισμό, έως το 2020

Έρευνες - Μελέτες

25 Μαΐου 2016

Τεράστια επενδυτικά κεφάλαια κινητοποιεί η λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (Industry 4.0), που υπόσχεται σημαντικά πρόσθετα έσοδα και εντυπωσιακή εξοικονόμηση κόστους για την παγκόσμια βιομηχανία, έως το 2020. Ήδη, οι βιομηχανικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως κλάδου, έχουν αρχίσει να αναλαμβάνουν δράση εν όψει της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.

Πρόσθετα ετήσια έσοδα $490 δις και εξοικονόμηση κόστους $420 δις σε ετήσια βάση, μπορεί να φέρει η λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάστασηΟι εταιρείες, διεθνώς, αναμένεται να επενδύσουν πάνω από $900 δις ετησίως, έως το 2020, στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Στο επίκεντρο αυτών των επενδύσεων θα είναι ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες ή συσκευές σύνδεσης, καθώς και λογισμικό και εφαρμογές, όπως τα συστήματα εκτέλεσης παραγωγής. Επιπλέον, οι εταιρείες θα επενδύουν στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους και στην υλοποίηση των απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών. Πάνω από τις μισές από αυτές τις εταιρείες (55%) εκτιμούν ότι θα αποσβέσουν αυτές τις δαπάνες μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως προσβλέπουν, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, σε μέση μείωση του κόστους κατά 3,6% και μέση αύξηση των εσόδων κατά 2,9% ετησίως. Σε απόλυτα μεγέθη, τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν σε εξοικονόμηση κόστους ύψους $420 δις και ταυτόχρονη αύξηση εσόδων ύψους $495 δις.

Σύμφωνα με παγκόσμια μελέτη της PwC (Industry 4.0:Building the digital enterprise), οι εταιρείες εκτιμούν ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα αποφέρει σημαντικά οφέλη όσον αφορά τα κόστη, την αποδοτικότητα και τα κέρδη των επιχειρήσεων, ενώ η ζήτηση για ειδικούς στην πληροφορική και την ασφάλεια δεδομένων αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα, ήδη, οι διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού του επιχειρείν είναι σε πλήρη εξέλιξη σε παγκόσμιο επίπεδο: σχεδόν το ένα τρίτο των εταιρειών αξιολογούν το επίπεδο της ψηφιακής τους ολοκλήρωσης ως υψηλό, ενώ το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί, κατά μέσο όρο, από 33% σε 72% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Companies all over the world are expecting to dramatically increase digitisation over the next five years

Μετασχηματισμός
Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι ηγέτες της βιομηχανίας, διεθνώς, αναβαθμίζουν ψηφιακά τις βασικές λειτουργίες των οργανισμών τους, αλλά της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Ταυτόχρονα, εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων τους με ψηφιακές λειτουργίες και εισάγουν καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες.

Με την ολοκλήρωση αυτή της διαδικασίας μετασχηματισμού, οι επιτυχημένες βιομηχανίες θα έχουν μετατραπεί σε πραγματικές ψηφιακές επιχειρήσεις, με τα φυσικά προϊόντα στον πυρήνα τους, αναβαθμισμένες με ψηφιακές πλατφόρμες και καινοτόμες υπηρεσίες με βάση τα δεδομένα. Αυτές οι ψηφιακές επιχειρήσεις θα συνεργάζονται με τους πελάτες και τους προμηθευτές τους σε βιομηχανικά ψηφιακά οικοσυστήματα.

Big Data-Analytics
Σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 2.000 εταιρείες από 9 κλάδους της βιομηχανίας σε 26 χώρες, η ανάλυση δεδομένων βρίσκεται στον πυρήνα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Για του λόγου το αληθές, πάνω από το 80% των εταιρειών εκτιμούν ότι οι αναλύσεις δεδομένων θα έχουν σημαντική επίδραση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε πέντε χρόνια από τώρα.

Digital skills
Στην πορεία προς την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, οι εταιρείες δεν προβληματίζονται τόσο για την απόκτηση της απαραίτητης τεχνολογίας, όσο για την έλλειψη εσωτερικής ψηφιακής κουλτούρας, οράματος και εκπαίδευσης, αλλά και την έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών. Για παράδειγμα, σχεδόν το 40% των εταιρειών που ερωτήθηκαν, βασίζονται στις ικανότητες ανάλυσης μεμονωμένων εργαζομένων, ενώ δεν διαθέτουν τμήμα που ασχολείται αποκλειστικά με την ανάλυση δεδομένων.

Η μελέτη επισημαίνει μια ακόμη προϋπόθεση για τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό, που αφορά την παροχή ασφάλειας δεδομένων. Σύμφωνα με την έρευνα, τα ψηφιακά οικοσυστήματα μπορούν να λειτουργήσουν μόνο εφόσον όλοι οι συμμετέχοντες είναι σίγουροι ότι τα δεδομένα τους δεν θα βρεθούν σε λάθος χέρια. Αυτό απαιτεί σημαντικές επενδύσεις για την ασφάλεια των συστημάτων τους και σαφή πρότυπα για την προστασία των δεδομένων τους. 

Data and analytics are becoming increasingly important to decision-making.

Διαφορές
Παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο προχωρούν με την υλοποίηση της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, η μελέτη δείχνει ότι οι στόχοι διαφέρουν μεταξύ γεωγραφικών περιοχών. Η μελέτη δείχνει ότι το επίπεδο της ψηφιακής ολοκλήρωσης θα είναι συγκρίσιμο μεταξύ των γεωγραφικών περιφερειών σε πέντε χρόνια από τώρα, με κάποιες χώρες, όπως η Ιαπωνία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Σήμερα, οι εταιρείες σε Ιαπωνία και Γερμανία χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία, κυρίως για να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους και την ποιότητα των προϊόντων τους. Στις ΗΠΑ η τάση που έχει αρχίσει να επικρατεί είναι η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, που βασίζονται στην ψηφιακή προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών και στην παροχή αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών με ψηφιακό τρόπο το ταχύτερο δυνατό. Από την πλευρά τους, οι κατασκευαστικές εταιρείες στην Κίνα επικεντρώνονται στο να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στο διεθνή ανταγωνισμό, μειώνοντας τα κόστη.

Industry 4.0
Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση έχει στον πυρήνα της τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των φυσικών περιουσιακών στοιχείων και διαδικασιών, καθώς και την ενσωμάτωσή τους σε ψηφιακά οικοσυστήματα σε συνεργασία με τους συνεργάτες της αλυσίδας αξίας. Η ανάλυση δεδομένων αποτελεί βασική δεξιότητα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Οι εφαρμογές Industry 4.0 βασίζονται σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (Key Enabling Technologies - KETs).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ