Γένους αρσενικού παραμένει η ευρωπαϊκή αγορά τεχνολογίας

Έρευνες - Μελέτες

10 Μαΐου 2016

Δυσχερής παραμένει η πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας της τεχνολογίας, με τον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ειδικά στην Ευρώπη, να παραμένει γένους αρσενικού. Το γυναικείο φύλλο εξακολουθεί να υπο-εκπροσωπείται στην ευρωπαϊκή αγορά τεχνολογίας, καθώς οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 18% του συνολικού εργατικού δυναμικού του κλάδου, με τη συντριπτική πλειοψηφία του 82% να απαρτίζεται από άνδρες.

Μόλις το 18% του συνολικού εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη στον τομέα των ΤΠΕ καταλαμβάνουν γυναίκεςΝα σημειωθεί ότι στο σύνολο του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη η εκπροσώπηση των γυναικών είναι σχεδόν ισότιμη με εκείνη των ανδρών με τα ποσοστά να μοιράζονται μεταξύ του 46% (για τις γυναίκες) και του 54% (για τους άνδρες).

Σε ό,τι αφορά το τεχνολογία η εικόνα επί ευρωπαϊκού εδάφους διαφέρει σημαντικά ανά χώρα, με τις επιδόσεις της Ελλάδας να κινούνται πέριξ του μέσου όρου της ευρωπαϊκής κατάταξης. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των γυναικών στην Ελλάδα, που απασχολείται στην αγορά των ΤΠΕ, διαμορφώνεται στο 17% (έναντι 18% που είναι ο μέσος Κοινοτικός όρος).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που δημοσιοποίησε η ιστοσελίδα Euractive (Women in ICT – How do EU member states measure up), την υψηλότερη αναλογία γυναικών - ανδρών στην αγορά εργασίας του τεχνολογικού κλάδου στην Ευρώπη έχει η Βουλγαρία, όπου από το σύνολο των εργαζομένων στην τεχνολογία οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 32%. Στον αντίποδα, τη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη έχει το Λουξεμβούργο, όπου οι γυναίκες αντιστοιχούν μόλις στο 11% του εργατικού δυναμικού στον τεχνολογικό τομέα.

Γόνιμο έδαφος για τις γυναίκες, που επιθυμούν να κάνουν καριέρα στον τεχνολογικό κλάδο, φαίνεται ότι προσφέρει μια σειρά χωρών της Ευρώπης, όπως η Ρουμανία, όπου το 29% του εργατικού δυναμικού σε τεχνολογία αποτελούν οι γυναίκες, η Σλοβενία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται σε 28%, αλλά και η Σλοβακία και η Ουγγαρία με 25% έκαστη, αλλά και η Ιρλανδία και η Πολωνία με 21% η κάθε χώρα. 

Μείζον ζήτημα
Οι εκτιμήσεις για την παγκόσμια αγορά εργασίας ανεβάζουν το ποσοστό των γυναικών, που θα απασχολούνται στον τομέα του ΙΤ, στο 25% του εργατικού δυναμικού του κλάδου έως τα τέλη του 2016. Οι συγκεκριμένες προβλέψεις, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, αφορούν στις αναπτυγμένες οικονομίες του πλανήτη, με το ποσοστό αυτό να είναι σαφέστατα υποδεέστερο στις αναπτυσσόμενες αγορές. 

“Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα της Πληροφορικής έχει αναγνωριστεί ως ζήτημα τουλάχιστον από το 2005. Θα μπορούσε κανείς να αναμένει κάποια βελτίωση από τότε και ίσως ακόμη ταχύτερη αλλαγή της σχετικής αναλογίας από το 2010, όταν υπήρξε ένα κύμα προσλήψεων γυναικών στο ΙΤ, αλλά αυτό δεν συνέβη”, αναφέρει η μελέτη της Deloitte.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας μεταξύ βρετανικών επιχειρήσεων, οι μισές από όσες εταιρείες προσλαμβάνουν προσωπικό σχετικό με το ΙΤ, δηλώνουν ότι μόλις μία στις δέκα αιτήσεις για δουλειά προέρχονταν από γυναίκες. Επιπλέον, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες εργοδότες ανά τον κόσμο, έχουν διπλάσιες πιθανότητες να προσλάβουν έναν άνδρα για μία θέση στο ΙΤ παρά μία γυναίκα. 

Αναφορικά με τους παράγοντες, που αποθαρρύνουν και τελικά κρατούν μακριά τις γυναίκες από το χώρο, διαπιστώνει ότι ο σημαντικότερος είναι η εκπαίδευση. Σε τομείς της εκπαίδευσης, που σχετίζονται με το ΙΤ και ειδικότερα με την επιστήμη των υπολογιστών, υπάρχει σαφέστατη ανισορροπία υπέρ του ανδρικού πληθυσμού. Για παράδειγμα, το 2013 μόλις το 18% Αμερικανών αποφοίτων από σχολές σχετικές με την επιστήμη των υπολογιστών ήταν γυναίκες. Το ποσοστό αυτό είναι εξαιρετικά συρρικνωμένο σε σχέση με το 37%, που ήταν το 1985.

Επιπλέον, οι γυναίκες έχουν πολύ υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης της καριέρας στο ΙΤ. Για την ακρίβεια, οι γυναίκες εργαζόμενες στην Πληροφορική έχουν 45% περισσότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν την εργασία τους από τον πρώτο κιόλας χρόνο.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ