Τα Big Data Analytics ο κλάδος με τη μεγαλύτερη ζήτηση για e-Sklills

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

24 Οκτωβρίου 2014

Τη μεγαλύτερη ζήτηση για εργατικό δυναμικό με ψηφιακές δεξιότητες, υψηλού επιπέδου, εκδηλώνει ο τομέας των Big Data Analytics. Την ίδια στιγμή οι κλάδοι της Δικτύωσης και Συντήρησης Υπολογιστών, αυτός της Υποστήριξης Contact Center (Networking & PC Maintenance) και της Διαχείρισης Πλατφορμών (Platform Administration) είναι εκείνοι, που υποστηρίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για e-Skills αρχικού επιπέδου.  Σε μια εποχή, που η τόνωση της απασχόλησης στην Ευρώπη θεωρείται μονόδρομος για την πολύ-αναμενόμενη ανάπτυξη, συγκεκριμένοι κλάδοι των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δείχνουν έτοιμοι να εξελιχθούν σε φυτώρια παραγωγής νέων θέσεων εργασίας. Εκτός από τους προαναφερθέντες υψηλή ζήτηση για προσωπικό με ψηφιακές δεξιότητες εκδηλώνουν και όλοι οι τομείς του ΙΤ, που συνδέονται με το Internet of the Things.

Νέες “ψηφιακές” θέσεις εργασίας παράγουν οι κλάδοι “Δικτύωση και Συντήρηση υπολογιστών” και “Υποστήριξη contact center” Την ίδια στιγμή, το 75% των κενών “ψηφιακών” θέσεων απασχόλησης στην Ιρλανδία απαιτεί την ύπαρξη e-Skills αρχικού επιπέδου, ενώ το 25% ψηφιακές δεξιότητες υψηλού επιπέδου και εξειδίκευσης. Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στη δεύτερη μελέτη του “Fastrack to IT” (FIT), το ICT skills audit, το οποίο καταγράφει τις απόψεις 60 επιχειρήσεων της Ιρλανδίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, σήμερα στη χώρα εκτιμάται ότι υπάρχει ζήτηση για περίπου 7.000 νέες θέσεις εργασίας σε διάφορους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το FIT είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία της ιρλανδικής βιομηχανίας των ΤΠΕ, η οποία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες και τους εθνικούς οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στη χώρα και τη διασύνδεση του διαθέσιμου προσωπικού με την αγορά.


Ποιες χώρες παράγουν ψηφιακές θέσεις
Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία αποτελούν το “βαρύ πυροβολικό” της Ε.Ε. όσον αφορά τις διαθέσιμες ψηφιακές θέσεις εργασίας. Η “χρυσή τετράδα” συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 60% των digital jobs της Ε.Ε., καταλαμβάνοντας κομβική θέση στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη απασχόλησης. Σύμφωνα με τη μελέτη “e-Skills in Europe: Measuring Progress and Moving Ahead”, που δημοσιοποίησε η Επιτροπή, συνολικά οι πιο δραστήριες χώρες στο θέμα των ψηφιακών θέσεων εργασίας είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Δανία, η Γαλλία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία. Η ίδια μελέτη εκτιμά ότι, μέχρι το 2020, ο αριθμός των θέσεων εργασίας στον τομέα της διαχείρισης, της αρχιτεκτονικής και της ανάλυσης των ΤΠΕ θα αυξηθεί κατά 44% σε σύγκριση με το 2011 και οι συναφείς θέσεις εργασίας κατά 16%.

Πάντως, οι θέσεις για τεχνικούς μέσου επιπέδου θα μειώνονται βαθμιαία, ως αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης και της αύξησης της παραγωγικότητας. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη μελέτη, υφίσταται αντίστοιχη ανάγκη αύξησης της ποιότητας και της επάρκειας των διαθέσιμων ψηφιακών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, ιδίως εφόσον δεν επαρκούν οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων.

Ψηφιακό κενό
Η ζήτηση για θέσεις εργασίας, που απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες, αυξάνεται ταχέως. Ως αποτέλεσμα, είναι πιθανό να δημιουργηθεί έλλειψη δεξιοτήτων, που μπορεί να οδηγήσει σε ένα εκατομμύριο κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη μέχρι το 2020.

Στην ανάσχεση μιας τέτοιας πιθανότητας στοχεύει η πανευρωπαϊκή καμπάνια “e-Skills for Jobs”, που εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, με τη συγκρότηση του Ελληνικού Εθνικού Συνασπισμού για την Ψηφιακή Οικονομία, με εταίρους, μεταξύ των οποίων ανήκει και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ