Πρωτοβουλία για το cloud αναλαμβάνει η Ευρώπη

Έρευνες - Μελέτες

20 Απριλίου 2016

Προβάδισμα στην οικονομία των δεδομένων επιχειρεί να αποκτήσει η Ευρώπη, αναλαμβάνοντας πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το Cloud. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Cloud Ανοικτής Επιστήμης, το οποίο θα απευθύνεται σε 1,7 εκατ. ερευνητές και 70 εκατ. επαγγελματίες στους τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας. Η νέα υποδομή θα είναι παγκόσμιας εμβέλειας και -σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε χθες η Επιτροπή - θα προσφέρει ένα εικονικό περιβάλλον για την αποθήκευση, την κοινοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων σε διεπιστημονικό και διασυνοριακό επίπεδο.

Δημιουργείται Ευρωπαϊκό Cloud Ανοικτής Επιστήμης - Στόχος η δημιουργία και ευρωπαϊκού κέντρου Big DataΑρχικά, η βάση των χρηστών θα εστιάζει στην επιστημονική κοινότητα - τόσο στην Ευρώπη όσο και στους παγκόσμιους εταίρους της. Στόχος είναι να διευρυνθεί με τον καιρό για να συμπεριλάβει το δημόσιο τομέα και τη βιομηχανία. Στην επιτυχία του εγχειρήματος, κομβικό ρόλο θα κληθούν να παίξουν οι ευρωπαϊκές υποδομές  δεδομένων, τα δίκτυα υψηλής ευρυζωνικότητας, οι χώροι  αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας και τα συστήματα υπερυπολογιστών.

“Αυτή η παγκόσμιας εμβέλειας υποδομή θα διασφαλίσει τη συμμετοχή της Ευρώπης στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου για πληροφορική υψηλών επιδόσεων, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες και το δυναμικό γνώσεων που διαθέτει”, εκτιμά η Επιτροπή.

Επενδύσεις
Το Cloud Ανοικτής Επιστήμης αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων για την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας που βασίζεται στα δεδομένα, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η επιστήμη, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες επωφελούνται από την επανάσταση των μαζικών data.

Οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, που απαιτούνται για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για το cloud, υπολογίζονται σε €6,7 δις. Η Επιτροπή εκτιμά ότι θα διατεθούν συνολικά €2 δις από το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το cloud. Εκτιμάται ότι απαιτούνται πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους €4,7 δις για μία πενταετία.

Επόμενα βήματα
Η Επιτροπή θα θέσει σταδιακά σε εφαρμογή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το cloud μέσω μιας σειράς δράσεων. Για το 2016, έχει προγραμματιστεί η δημιουργία του Cloud Ανοικτής Επιστήμης. Το 2017 τοποθετείται το άνοιγμα εξ ορισμού όλων των επιστημονικών δεδομένων, που θα παράγονται στο πλαίσιο μελλοντικών έργων του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας “Ορίζοντας 2020” ύψους €77 δις, ώστε να διασφαλίζεται ότι η επιστημονική κοινότητα θα μπορεί να επαναχρησιμοποιεί τον τεράστιο όγκο δεδομένων που παράγει.

Για το 2018, η Επιτροπή προγραμματίζει την έναρξη μιας εμβληματικής πρωτοβουλίας για την επιτάχυνση της εκκολαπτόμενης ανάπτυξης της κβαντικής τεχνολογίας, η οποία αποτελεί τη βάση της επόμενης γενιάς υπερυπολογιστών.

Μέχρι το 2020, στόχος είναι η ανάπτυξη ευρωπαϊκών υποδομών μεγάλης κλίμακας για υψηλών επιδόσεων πληροφορική, αποθήκευση δεδομένων και δίκτυα. Αυτό θα επιτευχθεί, μέσω, μεταξύ άλλων, της απόκτησης δύο πρωτοτύπων υπερυπολογιστών επόμενης γενιάς, εκ των οποίων ο ένας θα συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών καλύτερων στον κόσμο, της δημιουργίας ευρωπαϊκού κέντρου μαζικών δεδομένων και της αναβάθμισης του κεντρικού δικτύου για την έρευνα και την καινοτομία (GEANT).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ