Επιδεινώθηκε, μετά από έξι μήνες ανόδου, το κλίμα σε Πληροφορική - Λογισμικό

Έρευνες - Μελέτες

04 Απριλίου 2016

Την κατιούσα, μετά από ένα εξάμηνο ανόδου, πήρε ο δείκτης των επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισµικού το Μάρτιο. Το κλίμα στους δύο τομείς επιδεινώθηκε, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 73,6 μονάδες (από 79,9) ένα μήνα νωρίτερα, σε ανώτερα, πάντως, επίπεδα από τα αντίστοιχα περσινά (61,8 μονάδες).

Πτωτικά κινήθηκε το Μάρτιο ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και την Ανάπτυξη ΛογισμικούΣύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ για το Μάρτιο, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων στους δύο τομείς επιδεινώθηκαν ελαφρά, µε το σχετικό ισοζύγιο να χάνει 5 μονάδες (στις +8), εξέλιξη ανάλογη µε τις εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση (στις -4 μονάδες από +13 το ισοζύγιο). Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκαν το Μάρτιο και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης, µε το σχετικό ισοζύγιο να κινείται στις -4 μονάδες. 

Αντίθετα, στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου, ο δείκτης των +4 μονάδων διπλασιάστηκε, ενώ οι αποπληθωριστικές προσδοκίες για τις τιμές παρέμειναν αμετάβλητες (-21 μονάδες ο δείκτης).

Τέλος, το 38% (από 26%) των επιχειρήσεων δήλωνε το Μάρτιο απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, µε το 30% των ερωτηθέντων να επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης και το 24% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης, ως βασικά λειτουργικά εµπόδια.

Συνολικά, στον τομέα των Υπηρεσιών, όπου ανήκουν οι δύο κλάδοι, το κλίμα το Μάρτιο βελτιώθηκε ελαφρά, φθάνοντας στις 66 μονάδες (από 63,2) ένα μήνα νωρίτερα, σε χαμηλότερη επίδοση, πάντως, από την αντίστοιχη περσινή (71 μονάδες). 

Συνολική εικόνα
Η έρευνα του ΙΟΒΕ για το Μάρτιο διαπιστώνει οριακή βελτίωση του οικονομικού κλίµατος συνολικά στην Ελλάδα, με περαιτέρω επιδείνωση, ωστόσο, της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίµατος στην Ελλάδα βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε στις 90,1 μονάδες (από 89) ένα μήνα νωρίτερα, σε επίδοση που είναι, όµως, πολύ χαμηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής (97,3 μονάδες).

Η µικρή αυτή βελτίωση είναι αποτέλεσµα ελαφρώς καλύτερων προσδοκιών στη Βιομηχανία και στις Υπηρεσίες, κυρίως στον τοµέα του Τουρισμού, αλλά και της σταθεροποίησης στο Λιανικό Εμπόριο. Αντίθετα, στις Κατασκευές, τόσο στις Ιδιωτικές, όσο και στα ∆ηµόσια Έργα σημειώθηκε επιδείνωση, ενώ σε ό,τι αφορά το δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αυτός υποχώρησε, εκ νέου, στο δυσμενέστερο επίπεδο του από το Σεπτέμβριο του 2013.

“Είναι πιθανό, η προσδοκία για ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του εφαρμοσμένου προγράμματος σύντοµα, να συμβάλει θετικά στο οικονοµικό κλίµα. Από την άλλη πλευρά, όµως, εύλογα προεξοφλούνται ήδη αρνητικές εξελίξεις από την οριστικοποίηση των νέων φορολογικών μέτρων στο πλαίσιο της αξιολόγησης, ειδικά στην πλευρά της ζήτησης, στα νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται πρόσθετα στοιχεία αβεβαιότητας, όπως η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, που επιβαρύνουν το οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον”, αναφέρει το ΙΟΒΕ. 

Στην Ε.Ε.
Το οικονοµικό κλίµα τόσο στην Ε.Ε., όσο και στην Ευρωζώνη, επιδεινώθηκε και το Μάρτιο, για τρίτο κατά σειρά µήνα, µε το σχετικό δείκτη να χάνει αντίστοιχα 0,7 και 0,9 μονάδες και να διαμορφώνεται στις 104,6 και τις 103, πάνω από τα επίπεδα του µμακροχρόνιου µέσου όρου του.

Στην Ευρωζώνη, η πτώση του δείκτη είναι αποτέλεσµα της δυσμενέστερης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αλλά και της επιδείνωσης των προσδοκιών στον τοµέα των Κατασκευών και στις Υπηρεσίες. Στο Λιανικό εµπόριο, ο σχετικός δείκτης βελτιώθηκε αµυδρά, ενώ στη Βιομηχανία παρέμεινε αμετάβλητος.

Σε επίπεδο χωρών, το κλίµα χειροτέρευσε σχεδόν σε όλες τις μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης, ήτοι στην Ιταλία (-2,4), τη Γαλλία (-1,8), την Ολλανδία (-0,9) και την Ισπανία (-0,4), ενώ στην Γερµανία διατηρήθηκε σταθερό (-0,1). Στην Ε.Ε., η ελαφρώς µμικρότερη επιδείνωση στο οικονοµικό κλίµα σε σχέση µε την Ευρωζώνη είναι αποτέλεσµα της θετικής μεταβολής του στο Ηνωμένο Βασίλειο (-1) και της σταθερότητας που παρουσίασε στην Πολωνία (+0,2).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ