Ψηφιακές οι βασικές ανησυχίες των CEOs του τραπεζικού κλάδου

Έρευνες - Μελέτες

28 Μαρτίου 2016

Ανησυχίες, που σχετίζονται με τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις και τις συνέπειες τους, προβληματίζουν, κατά κύριο λόγο, τους διευθύνοντες συμβούλους του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τα κορυφαία στελέχη της διοίκησης εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένα για τους ενδεχόμενους κινδύνους, που εγκυμονεί η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων (70%), οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις (70%), καθώς και οι κυβερνοαπειλές (69%). 

Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων, οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις και οι κυβερνοαπειλές απασχολούν τους διευθύνοντες συμβούλους του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιώνΣύμφωνα με έκθεση της PwC σε 490 διευθύνοντες συμβούλους του χρηματοπιστωτικού κλάδου, οι CEOs θεωρούν την τεχνολογία ως την τάση που ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση των προσδοκιών των πελατών και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών (το 85% αυτών την κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα). Μάλιστα, το 93% των ηγετών του κλάδου των τραπεζών και των κεφαλαιαγορών την ξεχωρίζουν ως τον πιο καθοριστικό παράγοντα, περισσότερο και από τους διευθύνοντες συμβούλους του ίδιου του κλάδου τεχνολογίας.

Η έρευνα εντοπίζει κι άλλο ένα ζήτημα, που απασχολεί τον τραπεζικό χώρο και σχετίζεται με τις νέες τεχνολογίες και αφορά το διογκούμενο ανταγωνισμό από εταιρείες τις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech). 

Ένα άλλο μεγάλο ερώτημα για τους διευθύνοντες συμβούλους του κλάδου είναι πώς θα προσελκύσουν, θα διατηρήσουν και θα παρακινήσουν ανθρώπους, που διαθέτουν τις αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες και τη θέληση που απαιτείται για τη δραστηριοποίηση σε αυτήν τη μεταβαλλόμενη αγορά.

Ανταγωνισμός
Σε γεωγραφικό επίπεδο, ο προβληματισμός για τη διαθεσιμότητα των δεξιοτήτων είναι μεγαλύτερος στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες περιοχές της ζώνης Ασίας - Ειρηνικού, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής και μικρότερος στη Δυτική Ευρώπη. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η επέκταση των αγορών ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στη δεξαμενή στελεχών σε πολλές αναδυόμενες αγορές και ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ χωρών και οργανισμών αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Επιπλέον, ο αυξανόμενος αυτός προβληματισμός εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα στρατηγικών offshoring. 

Σχεδόν οι μισοί διευθύνοντες σύμβουλοι (47%) δήλωσαν ότι αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο στελεχώνουν τις ηγετικές θέσεις των οργανισμών τους, αποδεικνύοντας ότι αναγνωρίζουν την ευρεία γκάμα δεξιοτήτων που θα χρειαστεί η επόμενη γενιά ηγετών για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό και το εύρος προσδοκιών πελατών και εργαζομένων σε ένα όλο και πιο σύνθετο περιβάλλον, που θα περιλαμβάνει και την τεχνολογία. Όμως, παρά τον προβληματισμό για τη διαθεσιμότητα δεξιοτήτων, μόνο το 28% των ηγετών του κλάδου εστιάζουν στην εξεύρεση τρόπων ανανέωσης των δεξιοτήτων και της ικανότητας προσαρμογής των ανθρώπων τους. 

Ψηφιακές δεξιότητες
Σύμφωνα με τη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 19ης Ετήσιας Παγκόσμιας Έρευνας της PwC για τους διευθύνοντες συμβούλους, η αισιοδοξία των CEOs του χρηματοπιστωτικού κλάδου για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, τις προοπτικές ανάπτυξης του οργανισμού τους και μελλοντικά σχέδια αύξησης του προσωπικού, έχει σημειώσει πτώση σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή. Το 20% των διευθυνόντων συμβούλων του χρηματοπιστωτικού κλάδου σκοπεύει να μειώσει τον αριθμό του προσωπικού του, ενώ ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των ηγετών του ασφαλιστικού κλάδου και των τραπεζών και των εταιρειών στις αγορές κεφαλαίου, που ανέρχεται σε 31% και 29% αντίστοιχα, αναμένει περικοπές. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ