Οι καταναλωτές ζητούν καλύτερα ψηφιακά εργαλεία

Έρευνες - Μελέτες

21 Μαρτίου 2016

Χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των καταναλωτών και της ψηφιακής εμπειρίας, που προσφέρουν οι λιανέμποροι διαπιστώνεται, σήμερα ανά τον κόσμο. Αν και τα ψηφιακά εργαλεία και κανάλια μπορούν να επεκτείνουν το πεδίο δράσης των λιανεμπόρων και να οδηγήσουν σε αύξηση εσόδων, οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχουν σήμερα δεν ικανοποιούν τους πελάτες, αφού δεν αντεπεξέρχονται στις ανάγκες τους.

Οι ψηφιακές προσδοκίες των καταναλωτών αναπτύσσονται γρηγορότερα από τις digital υπηρεσίες του λιανεμπορίου“Υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των καταναλωτών και της ψηφιακής εμπειρίας που οι λιανέμποροι προσφέρουν, όσον αφορά την αυξανόμενη επιθυμία του καταναλωτή να ενσωματώσει την ψηφιακή εμπειρία στις αγορές εντός καταστημάτων”, διαπιστώνει έρευνα της Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte Global), “Οι Παγκόσμιες Δυνάμεις του Λιανικού Εμπορίου για το 2016” (Global Powers of Retailing 2016).

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ψηφιακές συμπεριφορές και προσδοκίες των καταναλωτών αναπτύσσονται γρηγορότερα από τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το λιανεμπόριο, δημιουργώντας έτσι ένα “ψηφιακό χάσμα”. Η έρευνα διαπιστώνει, εξάλλου, ότι κάποιοι λιανέμποροι υποτιμούν την ψηφιακή επιρροή, ενώ κάποιοι άλλοι αναγνωρίζουν την πραγματική ευκαιρία και επενδύουν σε αυτό το ψηφιακό χάσμα.

Η έρευνα για τις “Παγκόσμιες Δυνάμεις του Λιανικού Εμπορίου για το 2016” υπογραμμίζει τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στις αγορές που πραγματοποιούνται εντός καταστημάτων, καταδεικνύοντας την ταχέως αυξανόμενη ψηφιακή διασύνδεση των καταναλωτών.

Ψηφιακή συμπεριφορά
Καταγράφοντας τον αντίκτυπο της ψηφιακής τεχνολογίας, η έρευνα της Deloitte διαπιστώνει ότι “δεν υπάρχει μονόδρομος για την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας”.

Όπως εξηγούν οι συντάκτες της έρευνας, ενώ όλες οι αγορές κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, κάποιες επιλέγουν διαφορετικές διαδρομές, για να φτάσουν στην υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας.

“Ορισμένες αναδυόμενες αγορές, για παράδειγμα, προσπερνούν εντελώς κάποια στάδια ενσωμάτωσης, τα οποία οι ανεπτυγμένες αγορές είχαν υιοθετήσει, επιταχύνοντας έτσι την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στις περιοχές αυτές”, σημειώνεται.

Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιακή συμπεριφορά του κάθε καταναλωτή είναι διαφορετική και χρήζει προσωπικής αντιμετώπισης από το οργανωμένο λιανεμπόριο. Όπως τονίζει η έρευνα, “ένα ψηφιακό “μέγεθος” δεν αρμόζει σε όλους τους καταναλωτές. Η ψηφιακή συμπεριφορά διαφέρει ανάλογα με δημογραφικούς παράγοντες, όπως είναι η ηλικία και το εισόδημα, καθώς επίσης και ο τύπος του προϊόντος που αναζητείται από τον καταναλωτή”. 

Λιανεμπόριο
Συνολικά, η έρευνα της Deloitte διαπιστώνει ότι τα έσοδα των 250 μεγαλύτερων λιανεμπόρων σε παγκόσμιο επίπεδο έφτασαν τα $4,5 τρις το οικονομικό έτος 2014, παρουσιάζοντας σταθερή αύξηση ύψους 4,3%, συγκριτικά με την αύξηση 4,1% το 2013. Πρόκειται για μια θετική ένδειξη για τον κλάδο του λιανεμπορίου, δεδομένης της μείωσης που ο ίδιος κλάδος είχε παρουσιάσει το 2011.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι η ίδια σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Ενώ οι λιανέμποροι στη Βόρεια Αμερική, στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή απολαμβάνουν αύξηση εσόδων, τα έσοδα των λιανεμπόρων στην Ασία, στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική εξακολουθούν να αυξάνονται με φθίνοντα ρυθμό.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ