Ψηφιακό δρόμο αναζητούν και οι εταιρείες διαχείρισης περιουσίας

Έρευνες - Μελέτες

18 Μαρτίου 2016

Σε ψηφιακά μονοπάτια κινείται, αυτήν την περίοδο, άλλος ένας επιχειρηματικός κλάδος, οι εταιρείες διαχείρισης περιουσίας, ο οποίος βρίσκεται σε αναζήτηση δρόμων για τη μέγιστη - το δυνατόν - αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Δεν είναι τυχαίο ότι περισσότεροι από οκτώ στους δέκα διευθύνοντες συμβούλους σε εταιρείες διαχείρισης περιουσίας (το 85%) αναζητούν νέους τρόπους χρήσης της τεχνολογίας για τη βελτίωση της εμπειρίας των εμπλεκόμενων μερών.

Το 64% των CEOs του κλάδου υποστηρίζει ότι τα δεδομένα και οι αναλύσεις αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία προσέλκυσης πελατώνΤην είσοδο και του κλάδου της διαχείρισης περιουσίας στην ψηφιακή εποχή εντοπίζει η έρευνα της PwC, στην οποία συμμετείχαν διευθύνοντες σύμβουλοι του εν λόγω τομέα από όλο τον κόσμο. Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι εταιρείες διαχείρισης περιουσίας έχουν τη δυνατότητα να μάθουν από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίες έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν τα μαζικά δεδομένα (big data) με μεγάλη επιτυχία.

Η τεχνολογία αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα για τα υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου, που αναζητούν νέα μοντέλα στη διαχείριση περιουσιακών στοιχειών. Για παράδειγμα, το 64% των CEOs του κλάδου υποστηρίζει ότι τα δεδομένα και οι αναλύσεις αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία προσέλκυσης πελατών.

Επιπλέον, ένα στα δύο στελέχη του κλάδου της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (το 52%) τάσσεται υπέρ της επικοινωνίας και της προσέλκυσης πελατών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συνολικά, οι εταιρείες του κλάδου έχουν, ήδη, αρχίσει να αποκτούν εξοικείωση με το μάρκετινγκ ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο εντάσσουν σταδιακά στη στρατηγική τους.

Content marketing
Σύμφωνα με τη μελέτη (Asset Management - Redefining business success in a changing world), σχεδόν όλοι οι CEOs του κλάδου διαχείρισης περιουσίας (92%) ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες, εστιάζοντας στο πώς ορίζουν και διαχειρίζονται τους κινδύνους. Αν και στο παρελθόν επικεντρώνονταν, κυρίως, στον επενδυτικό κίνδυνο, σήμερα μια επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη στα τμήματα μάρκετινγκ.

Το 89% των CEOs υποστηρίζει ότι οι αλλαγές στις προσδοκίες των εμπλεκόμενων μερών συνεπάγονται την αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζονται την επωνυμία, το μάρκετινγκ και την επικοινωνία. Η επωνυμία εστιάζει εκ νέου στις προσδοκίες του επενδυτή, ενώ στρέφεται προς την ψηφιακή τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μάρκετινγκ περιεχομένου (content marketing) αρχίζει να φέρνει τα πρώτα απτά αποτελέσματα στις εταιρείες που πρωτοπορούν σε αυτόν τον τομέα.

“Ο κλάδος διαχείρισης περιουσίας διανύει μια περίοδο θεμελιώδους αλλαγής. Αυτή η περίοδος προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, ωστόσο οι εταιρείες διαχείρισης περιουσίας χρειάζεται να γίνουν πιο καινοτόμες, να αξιοποιήσουν την τεχνολογία, να διαχειριστούν μια ευρύτερη γκάμα κινδύνων και να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή επικοινωνία με έξυπνο τρόπο για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους”, διαπιστώνει η PwC.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ