Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ

Έρευνες - Μελέτες

15 Μαρτίου 2016

Την ανάγκη συγκρότησης εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, ώστε η Ελλάδα να αναστρέψει το σημερινό έλλειμμα και να αποκτήσει ψηφιακό πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας, υπογραμμίζουν οι επιδόσεις της χώρας στο Δείκτη Ψηφιακής Ωριμότητας (Digital Density Index) της Accenture. Η έρευνα της εταιρείας, που μετρά το βαθμό στον οποίο έχουν διεισδύσει οι ψηφιακές τεχνολογίες στις επιχειρήσεις και τις οικονομίες, κατατάσσει την Ελλάδα στη 17η θέση μεταξύ 18 χωρών ανά τον κόσμο, τις οποίες έχει αξιολογήσει η Accenture.

Η αναβάθμιση της ψηφιακής ωριμότητας μπορεί να προσθέσει επιπλέον $1,36 τρις στο ΑΕΠ των 10 κορυφαίων οικονομιών του κόσμου, με ορίζοντα το 2020Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Ολλανδία, με τις ΗΠΑ να ακολουθούν στη δεύτερη, τη Σουηδία να έπεται στην τρίτη θέση, τη Νότιο Κορέα να έπεται στην τέταρτη και τη Μεγάλη Βρετανία να καταλαμβάνει την πέμπτη. 

Οι αναιμικές ψηφιακές επιδόσεις της Ελλάδας αποστερούν από τη χώρα πόντους ανταγωνιστικότητας, καθώς, σύμφωνα με την Accenture, η αναβάθμιση της ψηφιακής ωριμότητας μπορεί να προσθέσει επιπλέον $1,36 τρις στο ΑΕΠ των 10 κορυφαίων οικονομιών του κόσμου με ορίζοντα το 2020.

Πάντως, αν και η χώρα στη συνολική κατάταξη ξεπερνά μόνο την Ινδία, στους επιμέρους πυλώνες - που μετρά ο Δείκτης - έχει διαφορετικά σκορ ωριμότητας, γεγονός που αναδεικνύει τα δυνατά σημεία, αλλά και τις αδυναμίες του ψηφιακού προφίλ της.

Ειδικότερα, ο Δείκτης, ο οποίος - μετά από πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) - αποτυπώθηκε πρώτη φορά για την Ελλάδα, αξιολογεί τις επιδόσεις σε τέσσερις πυλώνες οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι μετέχουν ισόποσα στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας για κάθε χώρα. Αυτοί οι πυλώνες αφορούν τη “Δημιουργία Νέων Αγορών”, τη “Χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Παραγωγή”, τη “Διαχείριση Επιχειρήσεων” και τη “Θεμελίωση ευνοϊκού Κανονιστικού και Ρυθμιστικού Πλαισίου”. Όπως τόνισε η Digital Managing Director της Accenture, κυρία Αθηνά Κανιούρα, από το βήμα του Digital Economy Forum, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του Digital Density Index για την Ελλάδα, μέσω του Δείκτη παρέχεται η δυνατότητα ποσοτικοποίησης της ψηφιακής εξέλιξης, με στόχο την καθοδήγηση προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομιών και των εταιρειών. 

Δημιουργία νέων αγορών
Η Ελλάδα κατατάσσεται 13η μεταξύ των 18 οικονομιών στον πυλώνα “Δημιουργία Νέων Αγορών”. Ειδικότερα, η Accenture διαπιστώνει ότι στη χώρα υπάρχει μεν ένας καλά συνδεδεμένος πληθυσμός, ο οποίος, ωστόσο, έχει αργήσει να υιοθετήσει τις online συναλλαγές.

Επιπλέον, το Διαδίκτυο - κατά την έρευνα - δεν χρησιμοποιείται συχνά για διαφημίσεις και οι ελληνικές εταιρείες δεν κάνουν συχνά χρήση ψηφιακών πλατφορμών για τη μεταξύ τους συνεργασία.

Ο συγκεκριμένος πυλώνας αξιολογεί παραμέτρους, όπως η διαθεσιμότητα του Internet, η κινητή επικοινωνία των επιχειρήσεων με τους πελάτες, οι online συναλλαγές και η online διαφήμιση, η αυτοματοποιημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων, και η χρήση ψηφιακών πλατφορμών για συνεργασία.

Ψηφιακές τεχνολογίες στην παραγωγή
Στον πυλώνα “Χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Παραγωγή” η Ελλάδα καταλαμβάνει την 17η θέση, μεταξύ των 18 οικονομιών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Accenture, η χρήση των ψηφιακών πλατφορμών στη χώρα μας για πρόσβαση σε κεφάλαια είναι σχετικά περιορισμένη. Επιπλέον, οι περιορισμένες επιδόσεις στη χρήση του βιομηχανικού Ιnternet αντανακλώνται στο χαμηλό σκορ του παράγοντα “Εργοστάσια, περιουσιακά στοιχεία και εξοπλισμός”. Ο συγκεκριμένος πυλώνας μετρά παράγοντες, όπως η χρήση βιομηχανικού Ιnternet, η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για να διευκολύνει την απομακρυσμένη εργασία, η ψηφιακή διαδικασία πρόσληψης και χρήση ψηφιακών πλατφορμών για πρόσβαση σε κεφάλαια.

Διαχείριση Επιχειρήσεων
Η έρευνα της Accenture τοποθετεί την Ελλάδα στην 18η θέση μεταξύ των 18 οικονομιών στον πυλώνα “Διαχείριση Επιχειρήσεων”. Μεταξύ άλλων, οι δαπάνες για Ε&Α στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι περιορισμένες, ενώ οι εταιρείες παίρνουν χαμηλή βαθμολογία και στη χρήση νέων “τεχνολογικών διαδικασιών”. Επιπλέον, το Human Capital σκορ της Ελλάδας είναι στο κάτω μισό της κλίμακας.

Ο συγκεκριμένος πυλώνας μετρά, μεταξύ άλλων, τη χρήση τεχνολογιών cloud, το δείκτη γνώσης ψηφιακών τεχνολογιών στο συνολικό εργατικό δυναμικό, την παροχή ψηφιακής εκπαίδευσης, τη χρήση του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις επιχειρήσεις, τη χρήση πλατφόρμας διαχείρισης γνώσης, τη χρήση CRM και ανάλυσης δεδομένων, τις επενδύσεις για Ε&Α.

Κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο
Στη “Θεμελίωση ευνοϊκού Κανονιστικού και Ρυθμιστικού Πλαισίου”, οι επιδόσεις της Ελλάδας τη φέρνουν στην 14η θέση μεταξύ 18 χωρών. Ο πυλώνας μετρά την ποιότητα διαχείρισης, την αποτελεσματικότητα των αγοράς εργασίας, τις πολύ γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις, τις ψηφιακές συναλλαγές με το δημόσιο τομέα, την ευκολία έναρξης νέων επιχειρήσεων, αξία του Τομέα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Ελλάδα είναι σχετικά καλά, αναφορικά με την οργανωτική ευελιξία των κλάδων της, λόγω της πολύ αποτελεσματικής αγοράς εργασίας. Στον αντίποδα, η έρευνα διαπιστώνει ότι η ιεράρχηση της κυβέρνησης στον ψηφιακό τομέα είναι μέτρια.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ