Δυο στις τρεις γυναίκες managers αναμένουν αύξηση πωλήσεων το 2016

Έρευνες - Μελέτες

05 Φεβρουαρίου 2016

Αισιόδοξες, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, παραμένουν οι γυναίκες, που βρίσκονται στα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, δυο στις τρεις γυναίκες managers (66,7%) προβλέπουν αύξηση πωλήσεων το 2016, ενώ, στο αντίποδα, μόλις το 8% αναμένει μείωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας τους το επόμενο έτος. Πάντως, η αισιοδοξία, που εκφράζουν οι γυναίκες managers στην Ελλάδα, φέτος, είναι σαφώς πιο συγκρατημένη σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, όταν το ποσοστό όσων ανέμεναν διεύρυνση του τζίρου ανερχόταν σε 80%.

Η αισιοδοξία που εκφράζουν οι γυναίκες managers στην Ελλάδα σήμερα είναι, σαφώς, πιο συγκρατημένη σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτεραΤην παραπάνω εικόνα αποτυπώνει έρευνα, που πραγματοποίησε, για 4η συνεχή χρονιά, η ICAP για τη “Γυναικεία Επιχειρηματικότητα”, με εστίαση στη γυναίκα - ανώτατο στέλεχος και στη γυναίκα -  επιχειρηματία. Σύμφωνα με την έρευνα, παρά την τρέχουσα αρνητική συγκυρία, το 50,7% των γυναικών εκτιμά ότι οι εταιρείες που διευθύνουν, πέτυχαν αύξηση του κύκλου εργασιών το 2015 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η έρευνα αποτυπώνει και τα κίνητρα, που οδηγούν τις γυναίκες να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα και την καριέρα σε ανώτατο επίπεδο. Αυτά σχετίζονται, κυρίως, με την προσωπική ικανοποίηση και ανάπτυξη (το 93,4% του δείγματος το αξιολόγησε ως “πολύ” ή “πάρα πολύ” σημαντικό κίνητρο), καθώς και τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις και να καινοτομούν (92,2% του δείγματος).

Πάντως, ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξης του 45% θεωρεί ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα και η σταδιοδρομία των γυναικών σε ανώτατες διοικητικές/διευθυντικές θέσεις έχει αναπτυχθεί σε μέτριο βαθμό στην Ελλάδα.

Προβλήματα
Η “υπερβολική γραφειοκρατία” θεωρείται, από το 92,2% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα, ως “πολύ” ή “πάρα πολύ” σημαντικό πρόβλημα επιχειρηματικότητας, το οποίο αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες/διευθυντικά στελέχη στην Ελλάδα. Ακολούθησαν “το περίπλοκο φορολογικό σύστημα” (με αντίστοιχο ποσοστό 92,1%) και “η ασάφεια στις κυβερνητικές πολιτικές που αφορούν στις επιχειρήσεις” (90,7%). 

Σκληρή εργασία
Προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους, αλλά και να επιτύχουν τις φιλοδοξίες τους για σταδιοδρομία σε ανώτατο επίπεδο, οι γυναίκες επιχειρηματίες εργάζονται σκληρά, καθώς το 58,6% αυτών απασχολείται, κατά μέσο όρο, άνω των 51 ωρών/εβδομάδα, ήτοι περισσότερο από 10 ώρες σε ημερήσια βάση. Σύμφωνα με την έρευνα, η καριέρα βρίσκεται “πολύ” ή “πάρα πολύ” υψηλά στις προτεραιότητες της συντριπτικής πλειοψηφίας των γυναικών, που βρίσκονται στο ανώτατο management (σε ποσοστό 97,6% του δείγματος).

Πάντως, το 92,7% των γυναικών δηλώνει “πολύ” ή “πάρα πολύ” ικανοποιημένο από την έως τώρα επαγγελματική του εξέλιξη. Ωστόσο, το παραπάνω γεγονός δεν εξαντλεί τις φιλοδοξίες και τους στόχους, δεδομένου ότι το 59,7% των γυναικών εκτιμούν ότι θα έχουν διευρύνει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες την επόμενη πενταετία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ