Μόλις μία στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα αγόρασε υπηρεσίες Cloud το 2015

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

22 Δεκεμβρίου 2015

Σε χαμηλά επίπεδα παρέμεινε και το 2015 η διείσδυση των υπηρεσιών cloud computing μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων. Από το σύνολο των εγχώριων εταιρειών που είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο κατά το 2015 (20.519 επιχειρήσεις) μόνο οι 2.120, που ποσοστιαία αντιστοιχούν στο 10,33%, αγόρασαν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Οι υπηρεσίες cloud με τη μεγαλύτερη χρήση από τον επιχειρηματικό κόσμο στην Ελλάδα είναι τα e-mails με ποσοστό 61,27% και η αποθήκευση αρχείων με 53,40%. Αντίθετα, η μικρότερη είναι στις εφαρμογές διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) με ποσοστό 25,19%.


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Οι υπηρεσίες cloud με τη μεγαλύτερη χρήση από τον επιχειρηματικό κόσμο στην Ελλάδα είναι τα e-mails και η αποθήκευση αρχείωνΠεριορισμένη παραμένει, στο μεταξύ, και η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, που δημοσιοποίησε η Στατιστική Αρχή, από τις 23.225 επιχειρήσεις, που ερευνήθηκαν, οι 1.555 απάντησαν ότι έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας, ποσοστό 6,70%, και ο τζίρος από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε ποσοστό 0,84% του συνολικού τζίρου. Τα ποσοστά αυτά είναι μειωμένα σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, όταν είχα διαμορφωθεί αντίστοιχα σε 9,23% και 1,59%.

Επιπλέον, από το σύνολο των επιχειρήσεων που ερευνήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας το 2015, οι 2.597 απάντησαν ότι έκαναν αγορές μέσω ιστοσελίδας, ποσοστό 11,18%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2014 ήταν 13,66%.

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για το 2015, σε σύνολο 23.225 επιχειρήσεων, οι 20.519 χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή ήτοι ποσοστό 88,35%, επίδοση υποδεέστερη της περσινής όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 89,86%. Να σημειωθεί ότι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές συμπεριλαμβάνονται οι προσωπικοί και φορητοί, συσκευές μικρού μεγέθους (PDA) και «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα. Από τις 20.519 επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι 20.240 είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 87,15% σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων και είναι και πάλι μειωμένο έναντι του 2014, οπότε είχε ανέλθει σε 89,09%. Επίσης, από αυτές, οι 14.067 είχαν δικό τους διαδικτυακό τόπο (website), ποσοστό 60,57% σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων από 61,85% το 2014.


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ταχύτητες
Από τις 20.240 επιχειρήσεις που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, το έτος 2015, οι 19.528 χρησιμοποίησαν σύνδεση DSL ή άλλο τύπο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης με το διαδίκτυο (π.χ ADSL, SDSL, VDSL, FTTH – τεχνολογία οπτικών ινών, καλωδιακή τεχνολογία, Wi- Fi). Αναφορικά δε με τη μέγιστη προβλεπόμενη ταχύτητα download (βάση συμβολαίου), που χρησιμοποίησαν για την ταχύτερη σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο, η κατανομή των ταχυτήτων δείχνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα το 55,36% περιηγείται στο Ίντερνετ με ταχύτητες τουλάχιστον 10 Mpps, αλλά κάτω από 30 Mpps.


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Για το έτος 2015, σε σύνολο 801.992 απασχολουμένων, οι 355.367 έκαναν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εργασία τους, ποσοστό 44,31%, με τους 307.555 να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ποσοστό 38,35%.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ