Μετεξεταστέα η Ελλάδα στην επιτυχή εξέλιξη των νέων ανθρώπων

Έρευνες - Μελέτες

11 Δεκεμβρίου 2015

Μία από τις χειρότερες θέσεις μεταξύ των κρατών - μελών του ΟΟΣΑ καταλαμβάνει η Ελλάδα, αξιολογούμενη ως προς την ικανότητα της να επανεντάξει τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η χώρα μας καταλαμβάνει, μόλις, την 32η θέση μεταξύ 34 χωρών του ΟΟΣΑ, όσον αφορά στη συμβολή της στην επανένταξη των νέων ανθρώπων στην εργασία και την εκπαίδευση.

Την 32η θέση μεταξύ 34 χωρών του ΟΟΣΑ καταλαμβάνει η Ελλάδα, όσον αφορά στη συμβολή της στην επανένταξη των νέων ανθρώπων στην εργασίαΜάλιστα, η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την αδυναμία της να μειώσει τα ποσοστά των νέων μεταξύ 20 και 24 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η συστηματική επανένταξη τους θα μπορούσε να προσθέσει στο ελληνικό ΑΕΠ οκτώ ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή περίπου €15 δις. 

Την παραπάνω εικόνα για τη χώρα μας, καθώς και τη διαχρονική αδυναμία της εγχώριας πολιτικής να ταιριάξει καλύτερα τις δυνατότητες και δεξιότητες των νέων με τη ζήτηση της αγοράς αποτυπώνει ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC, που αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελβετία και η Γερμανία βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης των πιο επιτυχημένων χωρών για το 2014, ενώ ακολουθούν η Αυστρία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και ο Καναδάς. Συνολικά, οι κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Ελβετία και η Αυστρία, αποτελούν τα καλύτερα πρότυπα ανάπτυξης των δυνατοτήτων των νέων ανθρώπων.

Στις χώρες αυτές η αύξηση της ανεργίας στους νέους λόγω της παγκόσμιας ύφεσης ήταν περιορισμένη, καθώς χάρη στα συστήματα που εφαρμόζουν στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη μαθητεία ελαχιστοποιείται ο αριθμός των νέων ανθρώπων, που μένουν εκτός της αγοράς εργασίας.

Συγκρίσεις
Στις περισσότερες χώρες παρατηρείται πτώση της βαθμολογίας μεταξύ 2006 και 2011, αντανακλώντας τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση στους νέους εργαζόμενους. Στον αντίποδα, πολλές χώρες έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2011, όχι όμως όλες, γι’ αυτό και η μέση βαθμολογία των χωρών του ΟΟΣΑ για το 2014 εξακολουθεί να είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα του 2006.

Αύξηση του ΑΕΠ
Σύμφωνα με την έκθεση της PwC, εάν όλες οι χώρες μπορούσαν να μειώσουν τα ποσοστά των νέων μεταξύ 20 και 24 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στα γερμανικά επίπεδα, θα μπορούσαν να πετύχουν σημαντική ενίσχυση του ΑΕΠ τους, μακροπρόθεσμα.

Το πιθανό όφελος θα κυμαινόταν από περίπου 1% του ΑΕΠ στη Σουηδία και τη Δανία σε περίπου 3% του ΑΕΠ στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, με τα μεγαλύτερα πιθανά οφέλη στην Τουρκία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία, στις οποίες θα μπορούσαν να φτάσουν και το 7% - 9% του ΑΕΠ. Στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, η εκτιμώμενη μακροπρόθεσμη αύξηση του ΑΕΠ θα μπορούσε να φτάσει τα $1,2 τρις σε τιμές ΑΕΠ 2015.

Ο Δείκτης
Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αποτελεί το σταθμικό μέσο οκτώ επιμέρους δεικτών, που αντανακλούν τη δραστηριοποίηση στην αγορά εργασίας και τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των νέων μέχρι 25 ετών σε 34 χώρες - μέλη του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ