Σε αρνητική τροχιά οι βασικοί δείκτες των εισηγμένων εταιρειών ΤΠΕ το 9μηνο του 2015

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

02 Δεκεμβρίου 2015

Επιδόσεις, οι οποίες, σε γενικές γραμμές ευθυγραμμίζονται με την πορεία των υπόλοιπων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, κατέγραψαν οι εισηγμένες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) το 9μηνο του 2015. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του κλάδου βρέθηκαν σε πίεση, καταλήγοντας στο πεδίο με τα αρνητικά πρόσημα, εμφανίζοντας δυσμενέστερη εικόνα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.Ανάλογη πορεία με το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών του ΧΑ ακολούθησαν τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου των ΤΠΕ τους 9 πρώτους μήνες του 2015

Σύμφωνα με την ανάλυση της BETA Χρηματιστηριακή, οι εισηγμένες του κλάδου ΤΠΕ “είδαν” την εξεταζόμενη περίοδο του 2015 μείωση του Κύκλου Εργασιών κατά 4,9%, με τα έσοδα να μειώνονται στα €6,064 δις από €6,376 δις την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Από τα στοιχεία της χρηματιστηριακής, που επεξεργάστηκε ο ΣΕΠΕ, τεκμηριώνεται η αδυναμία των εισηγμένων του κλάδου -όπως άλλωστε και των υπολοίπων κλάδων που διαπραγματεύονται στο ΧΑ να επιτύχουν θετικό βηματισμό σε επίπεδο Κερδοφορίας προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA), όπως άλλωστε είχε συμβεί και σε επίπεδο εξαμήνου. Η συνολική φετινή επίδοση του κλάδου σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας επιδεινώθηκε κατά 15,4%, φθάνοντας στο €1,121 δις από €1,324 δις το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Σε επίπεδο Κερδοφορίας Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, οι εισηγμένες εταιρείες του κλάδου ΤΠΕ δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το αρνητικό πρόσημο (73,4%).

Συνολικά, όπως σημειώνει και η BETA Χρηματιστηριακή, ειδικά το 3ο τρίμηνο αποτέλεσε μια περίοδο ειδικών οικονομικών συνθηκών, που επικράτησαν στην εγχώρια οικονομία για το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Από τους επιμέρους κλάδους, που απαρτίζουν τον κλάδο ΤΠΕ, η Πληροφορική κατάφερε να εμφανίσει σε επίπεδο 9μηνου θετικό πρόσημο στο δείκτη του Κύκλου Εργασιών, με τη μεν λειτουργική κερδοφορία να περιορίζεται κατά -επίσης- μικρό ποσοστό, αλλά οι Ζημίες Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας να διευρύνονται σημαντικά.

Τρίμηνο ειδικών οικονομικών συνθηκών με πολλούς αστερίσκους για το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων της BETA Χρηματιστηριακή από τον ΣΕΠΕ, οι εισηγμένες του κλάδου Πληροφορικής εμφάνισαν θετικό ρυθμό στα έσοδα, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 1,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και να φθάνουν το €1,537 δις από €1,516 δις το 9μηνο του περασμένου έτους.

Συνολικά, από τις 13 εισηγμένες εταιρείες του κλάδου της Πληροφορικής μόλις οι 6 κατάφεραν να βελτιώσουν τον κύκλο εργασιών, με τις υπόλοιπες να καταγράφουν πτώση των εσόδων τους.

Σε επίπεδο EBITDA, οι εισηγμένες του κλάδου είδαν τα αποτελέσματά τους να περιορίζονται το εξεταζόμενο διάστημα κατά 4,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014. Η Λειτουργική Κερδοφορία ανήλθε σε €142,650 εκατ. από €149,482 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα. Οι εισηγμένες επιχειρήσεις Πληροφορικής, που κατάφεραν να βελτιώσουν τη θέση τους το εξεταζόμενο διάστημα του 2015 είναι 6.

Αρνητική ήταν και η εικόνα του κλάδου Πληροφορικής αναφορικά με το δείκτη της Κερδοφορίας Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, με τις Ζημίες να διευρύνονται στα €63,392 εκατ. από €35,455 εκατ. την ίδια περίοδο του 2014.

Από τις 13 εισηγμένες του κλάδου της Πληροφορικής, μόνο οι 5 πέτυχαν να καταγράψουν Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Στο πεδίο με τα αρνητικά πρόσημα -με ελάχιστες εξαιρέσεις σε επιμέρους δείκτες- βρέθηκαν τους 9 μήνες του 2015 οι εισηγμένες του κλάδου Τηλεπικοινωνιών. Έσοδα, Λειτουργική Κερδοφορία και Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας βρέθηκαν σε πίεση. Τα έσοδα των δυο πλέον εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τηλεπικοινωνιών στο ΧΑ (μετά από την απορρόφηση της hol από τη Vodafone και την έξοδό της από το ελληνικό Χρηματιστήριο), περιορίστηκαν κατά 1,6% στα €3,131 δις έναντι €3,183 δις, που ήταν η αντίστοιχη επίδοση της ίδιας περιόδου το 2014.

Σε ό,τι αφορά στα EBITDA, οι δυο εισηγμένες εταιρείες του κλάδου κατέγραψαν πτώση κατά 14,8%, με τη λειτουργική κερδοφορία να μειώνεται στα €927,140 εκατ. από €1,088 δις την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Επιπλέον, σε επίπεδο Κερδοφορίας Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας ο ΟΤΕ βελτίωσε σε ετήσια βάση το αποτέλεσμά του, ενώ η Forthnet περιόρισε τις ζημίες της.

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι εισηγμένες επιχειρήσεις του κλάδου Είδη - Λύσεις Πληροφορικής ήταν εκείνες που εμφάνισαν έστω και έναν ισχνά θετικό δείκτη, αυτόν που αφορά τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας. Αναλυτικά, ο Κύκλος Εργασιών μειώθηκε κατά 9,9% το 9μηνο του 2015, διαμορφούμενος στα €213,531 εκατ. έναντι € 236,925 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα. Τα EBITDA περιορίστηκαν κατά 51,4% στα €7,247 εκατ. από €14,907 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας ήταν ο μόνος θετικός δείκτης, καθώς τα αντίστοιχα μεγέθη των εισηγμένων του τομέα αυξήθηκαν κατά 1,8% στα €7,275 εκατ. από €7,143 έναν χρόνο νωρίτερα.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Στην περίπτωση του τομέα Συμμετοχών και Παροχής Συμβουλών για τον κλάδο ΤΠΕ ο Κύκλος Εργασιών μειώθηκε κατά 18,9% και διαμορφώθηκε στα €533,657 εκατ. από €658,195 εκατ. το 2014, ενώ τα EBITDA περιορίστηκαν ποσοστιαία κατά 35,8%, για να κλείσουν στα €41,702 εκατ. έναντι €64,955 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Τέλος, τα βασικά οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών βρέθηκαν και αυτά σε πίεση, καταγράφοντας αρνητικούς ρυθμούς, ενώ αρνητική ήταν και η πορεία των μεγεθών των εισηγμένων του τομέα, που διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά.

Στους επιμέρους κλάδους της αγοράς ΤΠΕ για το 9μηνο του 2015, η BETA Χρηματιστηριακή περιλαμβάνει τους τομείς: Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Είδη - Λύσεις Πληροφορικής, Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνίας, καθώς και οι εταιρείες της αγοράς, που ανήκουν στους τομείς: Εταιρείες Συμμετοχών & Παροχής Συμβουλών, Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου και Τυχερά Παιχνίδια.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 9μηνο του 2015. Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 12/2015

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΑ

Ως “τρίμηνο ειδικών οικονομικών συνθηκών με πολλούς αστερίσκους” χαρακτηρίζει -εύλογα- την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου η BETA Χρηματιστηριακή. Στην ανάλυσή της υπογραμμίζει την ιδιαιτερότητα της συγκυρίας, “αφού ποτέ στην ιστορία των εισηγμένων εταιρειών δεν έχει σημειωθεί για ένα τόσο παρατεταμένο χρονικό διάστημα, μια τόσο σημαντική ποσοτική και ποιοτική ανωμαλία που να αφορά το σύνολο των εταιρειών”.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάλυση της BETA Χρηματιστηριακή, που υπογράφει ο υπεύθυνος του Τμήματος Ανάλυσης, κύριος Μάνος Χατζηδάκης, ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών στο 9μηνο διαμορφώθηκε στα €42,5 δις μειωμένος κατά 5,9%. Η μείωση στο 3ο τρίμηνο ξεπέρασε το 12% (€14,01 δις έναντι €16,0 δις) και οφείλεται στη σημαντική κάμψη του κατασκευαστικού κλάδου (πάνω από 11 μονάδες) και του κλάδου διύλισης (-30%).

Την ίδια περίοδο, εταιρείες με αυξημένη έκθεση στην ελληνική αγορά υπέστησαν και τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στο τζίρο τους: η μείωση της διαφημιστικής δαπάνης παρουσίασε 12% στα ΜΜΕ, οι μειώσεις στα ηλεκτρικά είδη ήταν σχεδόν διψήφιες, η μείωση στην κατασκευαστική δραστηριότητα περιόρισε τις ξυλουργικές και μεταλλουργικές εργασίες. Ο τζίρος του τριμήνου επηρεάστηκε και από μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες, όπως η διακοπή δραστηριοτήτων (λόγω πώλησης) από μια σειρά εταιρείες που έχουν ειδικό βάρος στο σύνολο.

Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων (€5,19 δις) στο μεν 9μηνο διαπιστώνεται θετικό αποτέλεσμα κατά 11%, ωστόσο το 3ο τρίμηνο έκλεισε με απώλειες 6,6%.

Στην τελική γραμμή (Κέρδη/ Ζημίες Μετά από Φόρους) υπάρχουν πλέον και οι Τράπεζες οι οποίες ναι μεν γράφουν το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών του τεστ αντοχής της ΕΚΤ στο 9μηνο (€-4,84 δις) ωστόσο το 3ο τρίμηνο ήταν κερδοφόρο κατά €964 εκατ. έχοντας τις θετικές επιδράσεις της αναβαλλόμενης φορολογίας. Από το σύνολο των ζημιών των €4,18 δις εφόσον εξαιρεθούν οι τράπεζες, η τελική γραμμή εμφανίζει κέρδη €571 εκατ. (+59%).

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ - ΧΑΜΕΝΟΙ

Η σχέση μεταξύ κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιρειών παρουσίασε μικρή βελτίωση (43% κερδοφόρες έναντι 42% στο 2ο και 40% στο 1ο τρίμηνο του 2015). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην επίδραση του εποχικού παράγοντα που είθισται να ενισχύει την κερδοφορία όσων εταιρειών έχουν δυνατό θερινό κύκλο πωλήσεων. Εσωτερικά η κατανομή των ζημιογόνων εταιρειών διατήρησε τη δυναμική της βελτίωσης (50 εταιρείες από τις 110 εμφάνισαν χαμηλότερες ζημιές έναντι 43 που τις αύξησαν). Επιπλέον, σύμφωνα με την BETA Χρηματιστηριακή, ο αριθμός των εταιρειών που γύρισαν σε κερδοφορία, 20, ήταν υψηλότερος από αυτές που επέστρεψαν σε ζημιές, 17.

“Η κατανομή των αποτελεσμάτων δείχνει ότι υπάρχει μια προβολή της βελτίωσης των λειτουργικών αποτελεσμάτων προς την τελική γραμμή η οποία εξελίσσεται με πολύ αργό ρυθμό. Πιθανότατα αυτή να είναι μια ένδειξη πυθμένα σε ότι αφορά την συμπίεση που έχουν δεχθεί τα κέρδη των εταιρειών, καθώς οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες μπορούσαν άνετα να συνηγορήσουν σε μια πιο έντονη επιδείνωση του ισοζυγίου” αναφέρει η σχετική ανάλυση.

TΟ ΜΕΛΛΟΝ

Στις εκτιμήσεις της για την περαιτέρω πορεία, η BETA Χρηματιστηριακή σχολιάζει ότι, παρά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η οικονομία θα χρειαστεί χρόνο για να επιστρέψει σε κανονικότητα. “Η πρώτη εξομάλυνση των περιορισμών της κίνησης κεφαλαίων δεν φαίνεται να προλαβαίνει την εμπορική κίνηση των Χριστουγέννων και αυτό για πολλές εμπορικές εταιρείες σημαίνει ότι η προσαρμογή των πωλήσεων θα γίνει προς τα κάτω” σημειώνεται.

Μάλιστα, η μείωση της ζήτησης αποτελεί παράγοντα, που θα επηρεάσει το 4o τρίμηνο του 2015 και πιθανόν το 1o τρίμηνο του 2016, καθώς πολλές εισηγμένες εταιρείες και μη έχουν προσαρμοστεί κοστολογικά στις νέες συνθήκες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το διαθέσιμο εισόδημα. “Την ίδια στιγμή νέες επενδύσεις δεν διαφαίνονται στον άμεσο ορίζοντα άρα κάποια θετική αλλαγή στα νούμερα δεν θα πρέπει να αναμένεται με βάση τους εσωτερικούς καταλύτες” σημειώνεται στην ανάλυση της χρηματιστηριακής.Τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών όλων των κλάδων για τις εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.


*Κύκλος εργασιών και Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων πλην Τραπεζών, Ασφαλιστικών & Επενδύσεων.
Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 9μηνο 2015, Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 12/2015

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ