Οι ψηφιακές επενδύσεις εργαλείο για αύξηση των εταιρικών εσόδων

Έρευνες - Μελέτες

26 Νοεμβρίου 2015

Ως εργαλείο για την αύξηση των εσόδων και τη βελτίωση του περιθωρίου κέρδους λειτουργούν οι ψηφιακές επενδύσεις για τις εταιρείες διεθνώς. Στη σημερινή συγκυρία, τα στελέχη των επιχειρήσεων επιζητούν μεγαλύτερο στρατηγικό όφελος από τις ψηφιακές επενδύσεις, με σχεδόν έναν στους δύο διευθύνοντες συμβούλους να δηλώνει ότι η κυριότερη προσδοκία είναι η αύξηση των εσόδων. Ακολουθεί το 25%, που αναζητά καλύτερη εμπειρία για τους πελάτες, ενώ το 12% στοχεύει σε βελτιωμένη κερδοφορία.

Το 99% των στελεχών διοίκησης προσδοκά ότι οι ψηφιακές επενδύσεις θα φέρουν άμεσα αποτελέσματα, όπως αύξηση των εσόδων-Το 31% των εταιρειών επενδύει περισσότερο από 15% των εσόδων σε ψηφιακές τεχνολογίεςΑυτή την εικόνα καταγράφει η φετινή έρευνα της PwC «Digital IQTM 2015» για την ψηφιακή νοημοσύνη, η οποία αξιολογεί το κατά πόσο οι εταιρείες κατανοούν την αξία της ψηφιακής τεχνολογίας και μπορούν να την ενσωματώσουν στο φάσμα των δραστηριοτήτων τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ήδη συντελούνται μεγάλες αλλαγές, καθώς το 68% των δαπανών ψηφιακής τεχνολογίας προέρχεται ήδη από τμήματα εκτός της Πληροφορικής, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το 47% που ήταν πέρυσι.

Συνολικά, η συντριπτική πλειοψηφία των ηγετών της αγοράς διεθνώς (το 99%) προσδοκά ότι οι ψηφιακές επενδύσεις θα φέρουν άμεσα αποτελέσματα, όπως είναι η αύξηση των εσόδων τους. Την ίδια στιγμή, μόλις ένα ποσοστό της τάξης του 1% αποδεικνύεται πιο «τεχνοφοβικό» εκφράζοντας την άποψη ότι ψηφιακή τεχνολογία θα διαταράξει τον κλάδο, στον οποίο δραστηριοποιούνται ή άλλους κλάδους.

Συνολικά, το ποσοστό των διευθυνόντων συμβούλων, που επενδύουν στην ψηφιακή τεχνολογία είναι υψηλότερο από ποτέ (73%), και ενώ το 31% δηλώνει ότι επενδύει περισσότερο από το 15% των εσόδων σε ψηφιακές τεχνολογίες. Επιπλέον, φέτος, το 69% των εταιρειών υποστηρίζει ότι η επιχειρηματική και ψηφιακή στρατηγική αποτελούν κτήμα όλης της επιχείρησης, ενώ τον προηγούμενο χρόνο το ποσοστό αυτό ήταν 55% (50% το 2013).

Ο ρόλος των CIOs
Όσον αφορά το πώς επηρεάζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός την εσωτερική διοικητική δομή μιας εταιρείας, η έρευνα διαπιστώνει ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι, που οδηγούν τις εξελίξεις στον ψηφιακό τομέα δίνοντας τον ρυθμό στους οργανισμούς τους, συνεχώς αυξάνονται. Το 73% των στελεχών διοίκησης και Πληροφορικής δήλωσε ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοί των εταιρειών τους είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της ψηφιακής τεχνολογίας, σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2013 που το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 57%.

Επιπλέον, η ευθύνη για τις ψηφιακές επενδύσεις συνεχίζει να μετατοπίζεται, με τους επικεφαλής υπηρεσιών πληροφορικής (CIO) (27%) και τους επικεφαλής ψηφιακών τεχνολογιών (CDO) (14%) να μοιράζονται την ευθύνη με τους διευθύνοντες συμβούλους (CEO) (34%) και τους επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών (CFO) (13%).

Επίσης, και ο ρόλος των επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφορικής (CIO) συνεχίζει να μεταβάλλεται, από τον συντονισμό και την επίβλεψη όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ψηφιακών δραστηριοτήτων (από 40%) σε μια αναμενόμενη μείωση του ποσοστού αυτού μέσα στα επόμενα τρία χρόνια (σε 35%).

Μάλιστα, η πλειοψηφία (65%) των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι οι βασικές αρμοδιότητες των CIO σε τρία χρόνια από τώρα θα περιορίζονται στο σύνολο των εσωτερικών δραστηριοτήτων πληροφορικής ή στο σύνολο των εσωτερικών δραστηριοτήτων πληροφορικής σε συνδυασμό με την καινοτομία.

Ο δεκάλογος
Η έρευνα της PwC εντοπίζει 10 εταιρικές πρακτικές, που συνδέονται με την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιρειών. Η εταιρεία διαπιστώνει πως οι επιχειρήσεις, που πετυχαίνουν την υψηλότερη βαθμολογία σε αυτές τις 10 συμπεριφορές, έχουν 50% περισσότερες πιθανότητες να αυξήσουν ταχύτερα τα έσοδά τους και διπλάσιες πιθανότητες να αυξήσουν ταχύτερα τα κέρδη τους.

Οι δέκα εταιρικές πρακτικές, που οδηγούν ταχύτερα σε αύξηση των εσόδων, είναι:

1. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της ψηφιακής τεχνολογίας.

2. Τα στελέχη, που φέρουν την ευθύνη της ψηφιακής τεχνολογίας, συμμετέχουν στη διαμόρφωση της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής.

3. Η ψηφιακή στρατηγική είναι εναρμονισμένη με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και διαμορφώνεται και υλοποιείται από την ανώτατη βαθμίδα στελεχών (C-level).

4. Η επιχειρηματική και ψηφιακή στρατηγική έχει γνωστοποιηθεί στο σύνολο της επιχείρησης. Η στρατηγική είναι ελλιπής όταν δεν υπάρχει συμμετοχή του συνόλου του οργανισμού.

5. Συνεργασία με εξωτερικές πηγές για συγκέντρωση νέων ιδεών για την εφαρμογή αναδυόμενων τεχνολογιών.

6. Οι ψηφιακές επενδύσεις πραγματοποιούνται κυρίως για απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

7. Αποτελεσματική χρήση όλων των δεδομένων για τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας.

8. Έγκαιρη αξιολόγηση και σχεδιασμός για τους κινδύνους ασφάλειας και ιδιωτικότητας σε έργα ψηφιακής τεχνολογίας.

9. Ενιαίος μακροπρόθεσμος χάρτης πορείας για την ψηφιακή τεχνολογία που περιλαμβάνει δεξιότητες και διαδικασίες αλλά και ψηφιακά και τεχνολογικά συστατικά.

10. Μέτρηση των αποτελεσμάτων των επενδύσεων σε ψηφιακή τεχνολογία με σταθερό τρόπο.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ