Οκτώ στις δέκα εταιρείες εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το Cloud Computing

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

24 Νοεμβρίου 2015

Διογκούμενο βαίνει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση του Cloud. Ήδη σήμερα, σχεδόν το 80% των εταιρειών δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για το Cloud Computing, με περίπου τέσσερις στις δέκα να έχουν εφαρμόσει σχετική στρατηγική. Έρευνα, που διενεργήθηκε από την εταιρεία ερευνών IDC σε συνεργασία με τη SAP, δείχνει ότι το 19% των εταιρειών σκοπεύει να εφαρμόσει στρατηγική Cloud τους επόμενους δώδεκα μήνες, ενώ ένα ποσοστό 14% απαντά ότι το αξιοποιεί για μια συγκεκριμένη υπηρεσία, αλλά δεν έχει πλάνα για ολοκληρωμένη εφαρμογή του. Επιπλέον, ένα ποσοστό 21% των εταιρειών σημειώνει ότι δεν έχει σκοπό να μεταβεί σε περιβάλλον Cloud.

Έρευνα της IDC, σε συνεργασία με τη SAP, δείχνει ότι το 40% των επιχειρήσεων, ήδη, εφαρμόζει στρατηγική υιοθέτησης του CloudΗ έρευνα των IDC και SAP, με τίτλο “Cloudview”, αποκαλύπτει, πάντως, ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν πλήρη επίγνωση για το επίπεδο χρήσης του cloud που έχουν επιτύχει. “Ένας βασικός λόγος είναι η σημαντική έλλειψη των απαραίτητων δεξιοτήτων πληροφορικής, καθώς και η στρατηγική προσέγγιση της επιχειρηματικής διαδικασίας που απαιτείται για να φτάσουν στο επόμενο επίπεδο”, διαπιστώνει η μελέτη.

Επιπλέον, η έρευνα αποκαλύπτει πως μια στρατηγική cloud μπορεί να θεωρηθεί “ώριμη”, όχι μόνο όταν μια επιχείρηση έχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με τη χρήση του, αλλά όταν όλα τα τμήματα της εμπλέκονται σε αυτή διαδικασία. Συνεπώς, οι συντάκτες της μελέτης καταλήγουν στη διαπίστωση ότι “το πιο σημαντικό στοιχείο μιας ώριμης στρατηγικής ως προς το cloud, είναι η συνεργασία μεταξύ του τμήματος ΙΤ και των υπόλοιπων τμημάτων της επιχείρησης, θέτοντας πάντα ως προτεραιότητα τις ανάγκες των πελατών”

Στάδια
Η έρευνα διακρίνει την πορεία μιας επιχείρησης προς την υιοθέτηση του cloud σε διάφορα στάδια. Πιο συγκεκριμένα, ένας οργανισμός μπορεί να θεωρήσει ότι βρίσκεται στο στάδιο “cloud maturity”, όταν αρχίζει να αποκομίζει επιχειρηματικά οφέλη, τα οποία εκτείνονται πέραν της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του ΙΤ ή προβλημάτων που αφορούν στο συνολικό κόστος κτήσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων, καθαρών πηγών εσόδων, τη διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών, καθώς και την υιοθέτηση μιας συνεργατικής προσέγγισης ως προς το IT, η οποία τελικά δημιουργεί αξία στην επιχείρηση.

Επίσης, η έρευνα διαπιστώνει ότι επιχειρήσεις, που κάνουν ισορροπημένη χρήση του cloud, διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία που τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις ανάγκες των πελατών τους, ενώ ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα έσοδα τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι καταλυτικό ρόλο στην όλη διαδικασία έχει το ΙΤ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, καθώς οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν το στάδιο της ωριμότητας (maturity scale) αναφορικά με τη χρήση του cloud, αναζητούν προμηθευτές, οι οποίοι μπορούν να τους προσφέρουν μια πλήρη σειρά end-to-end εφαρμογών, σε συνδυασμό με την παροχή γνώσης σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ