Βελτίωση του κλίματος σε Πληροφορική - Ανάπτυξη Λογισμικού τον Οκτώβριο

Έρευνες - Μελέτες

03 Νοεμβρίου 2015

Ανοδικά και μάλιστα για δεύτερο συνεχή μήνα, κινήθηκε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών σε Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού τον Οκτώβριο στην Ελλάδα. Το κλίμα σε Πληροφορική - Ανάπτυξη Λογισμικού είχε ενισχυθεί και το Σεπτέμβριο, για πρώτη φορά μετά από επτά μήνες συνεχούς πτώσης. Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στις 57,5 μονάδες (από 48,1 μονάδες τον Σεπτέμβριο). Ωστόσο, σε ετήσια βάση, οι επιδόσεις παραμένουν αρνητικές, καθώς ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών σε Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού, τον Οκτώβριο, εξακολουθούσε να υπολείπεται έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, οπότε είχε διαμορφωθεί σε 68,6 μονάδες.

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών σε Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού κινήθηκε ανοδικά τον Οκτώβριο για δεύτερο συνεχή μήναΠάντως, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων εξομαλύνθηκαν τον Οκτώβριο, με το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται στις -24 μονάδες (από -38 ένα μήνα νωρίτερα). Ανάλογη ήταν η εξέλιξη όσον αφορά τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα (-21 μονάδες από -35 το ισοζύγιο), αλλά και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση (-21 μονάδες από -31 το ισοζύγιο).

Στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου καταγράφηκε, επίσης, βελτίωση των 10 μονάδων στο σχετικό δείκτη (-28 μονάδες), ενώ οι έντονα αποπληθωριστικές προσδοκίες για τις τιμές περιορίστηκαν εκ νέου (-24 μονάδες από -38 ο δείκτης). Τέλος, το 24% (από 27%) των επιχειρήσεων δηλώνει ακώλυτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 39% να επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης, το 18% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 11% άλλους παράγοντες, ως βασικά προσκόμματα στη λειτουργία τους.

Εξασθένηση
Το κλίμα στους τομείς της Πληροφορικής και της Ανάπτυξης Λογισμικού κινήθηκε κόντρα στις επιδόσεις του κλάδου των Υπηρεσιών (όπου ανήκουν οι δύο τομείς), στον οποίο σημειώθηκε, συνολικά, ελαφρά εξασθένηση επιχειρηματικών προσδοκιών, με επιδεινούμενες προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες επιδεινώθηκε ήπια τον Οκτώβριο σε σχέση με το Σεπτέμβριο, φθάνοντας στις 72 μονάδες (από 75,4), σε χαμηλότερη επίδοση από την αντίστοιχη περσινή (89,8 μονάδες). Από τις επιμέρους μεταβλητές του δείκτη, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά και οι αντίστοιχες προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της βαίνουν δυσμενέστερες, εξέλιξη ανάλογη με εκείνη στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων.

Συνολικό κλίμα
Συνολικά, το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα βελτιώθηκε - εκ νέου - τον Οκτώβριο σε όλους σχεδόν τους τομείς, με ανάκαμψη και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος σημείωσε νέα ανοδική διόρθωση τον Οκτώβριο, κινούμενος στις 86,5 μονάδες (από 83,1), σε πολύ χαμηλότερη, όμως, επίδοση από την αντίστοιχη περσινή (102,3 μονάδες), αλλά και από τα επίπεδα του 1ου εξαμήνου, πριν δηλαδή την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων.

Σε όλους σχεδόν τους τομείς, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, καταγράφηκε σχετική βελτίωση προσδοκιών, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες, όπου σημειώνεται μικρή επιδείνωση, ενώ και η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε.

Αναλυτικότερα, στη Βιομηχανία οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες παραμένουν στα ίδια επίπεδα, ενώ το ισοζύγιο με τις εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποκλιμακώνεται ελαφρώς και οι έντονα αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση βελτιώνονται ήπια. 

Στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά και οι αντίστοιχες προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της βαίνουν δυσμενέστερες, εξέλιξη ανάλογη με εκείνη στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων.

Στο Λιανικό Εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις, αλλά και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη τους, αμβλύνονται, ενώ καταγράφεται και αποκλιμάκωση στα αποθέματα.

Στις Κατασκευές, η βελτίωση των προσδοκιών εκπορεύεται από τις λιγότερο δυσμενείς προβλέψεις για τις προγραμματισμένες εργασίες των επιχειρήσεων, αφού για την απασχόληση του τομέα, η ανάκαμψη είναι οριακή.

Τέλος, στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη βελτιώνονται όλοι οι βασικοί δείκτες, εκτός των προβλέψεων για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες. Οι αντίστοιχες προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας το επόμενο 12μηνο, οι προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας, αλλά και η πρόθεση για αποταμίευση καταγράφουν θετική μεταβολή.

Η εικόνα στην Ε.Ε.
Το οικονομικό κλίμα παρέμεινε, εν πολλοίς, αμετάβλητο τον Οκτώβριο σε σχέση με το Σεπτέμβριο τόσο στην Ε.Ε., όσο και στην Ευρωζώνη, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 107,5 μονάδες (από 107,6) και τις 105,9 μονάδες (από 105,6) αντίστοιχα, πάνω από τα επίπεδα του μακροχρόνιου μέσου όρου του.

Στην Ευρωζώνη, η σταθεροποίηση του δείκτη σε αυτά τα επίπεδα είναι αποτέλεσμα της θετικής μεταβολής των επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό εμπόριο (+2,3) και τις Κατασκευές (+2,5), τάσεις που αντισταθμίζονται από την εξασθένηση του κλίματος στις Υπηρεσίες (-0,5) και την καταναλωτική εμπιστοσύνη (-0,6). Στη Βιομηχανία, οι προσδοκίες δεν μεταβάλλονται (+0,3), ενώ σε επίπεδο χωρών, το κλίμα βελτιώνεται στην Γαλλία (+1,6) και την Ιταλία (+0,9) και επιδεινώνεται στην Ολλανδία (-2,4), την Ισπανία (-0,7) και την Γερμανία (-0,7).

Στην Ε.Ε. το οικονομικό κλίμα δεν μεταβάλλεται, επίσης, με τις προσδοκίες στο Ηνωμένο Βασίλειο (-2,4) να εξασθενούν και στην Πολωνία να βελτιώνονται ελαφρά (+1). Σε επίπεδο τομέων, το κλίμα ακολουθεί την τάση της Ευρωζώνης στο Λιανικό εμπόριο και τις Κατασκευές, με τις προσδοκίες στη Βιομηχανία, όμως, να κινούνται οριακά θετικά, ενώ στην καταναλωτική εμπιστοσύνη να μην καταγράφονται μεταβολές. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ